Menu
Søg
Kemo på hjemmebane
2. december 2016
Med innovationsprogrammet "Idériget" lader Rigshospitalet designtænkning komme ind på hospitalsgangene og åbner op for en ny måde at udvikle løsninger, der tager afsæt i professionel empati for personale og patienter.

Mellem effektiviseringskrav og kompleksitet er det en udfordring for sektoren at finde ressourcer og rum til at skabe innovation. Dertil kommer, at sundhedsvæsenet traditionelt har det lægelige og sundhedsfaglige hensyn som absolut primær parameter. Det borger for en høj grad af professionalisme, men gør det samtidig ekstra udfordrende for sektoren at udvikle og innovere med afsæt i patientens oplevelse, behov og livssituation som helhed.

”Værdierne af brugen af design er til at få øje på, for ved at sætte patienten i centrum opnår man nemlig det efterstræbte udgangspunkt, at hospitalet er gæst i patientens liv og ikke omvendt.”

Klinikchef Lars Kjeldsen fra Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Designtænkning har svaret
Dansk Design Centers direktør, Christian Bason, råbte i artiklen Danmarks designere kan redde sundhedssektoren, vagt i gevær. Her pegede han på, at sektoren lider af systemfejl i forhold til vilkårene for empati som professionel praksis - men at designtænkning og i særdeleshed servicedesign kan være vejen frem, blandt andet fordi det tilbyder værktøjer til systematisk at arbejde med empati som udgangspunkt for innovation. I sektoren er man imidlertid opmærksom på problemet og på behovet for øget fokus på helhedssyn og menneskefokus - og på Rigshospitalet har man taget de første skridt netop i retning af at skabe rummet for udvikling og innovation drevet af empati med dem, der skal ”have skoen på”. Både forstået som sundhedsfagligt personale og patienter.

Idériget
Rigshospitalet har således etableret et innovationsprogram kaldet Idériget. Programmet er en invitation til alle medarbejdere i driften om at byde ind med innovative idéer. Allerede i sit udgangspunkt er programmet et relativt usædvanligt eksempel på, at man fra ledelsesside praktiserer en art designtænkning og insisterer på at afsøge måder at skabe rum for empati i udviklingen af nye løsninger og lade afsættet for innovationen komme fra dem, der er tættest på patienterne og deres liv samt naturligvis fra patienterne selv. Efter en udvælgelsesproces er 10 projekter blevet søsat. Idéer og løsninger bliver udviklet i tæt samarbejde med patienterne, hvilket gør behandlingen sikker, tryg og effektiv.

Det mest banebrydende projekt har været udviklingen af et hjemmebehandlingskoncept for kemoterapi.

I praksis har Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet i 2014 udviklet og i 2015 implementeret et patientcentreret koncept for højintensiv behandling af leukæmi- og lymfekræftpatienter med kemoterapi hjemme, uden at der er sundhedspersonale i hjemmet. Dette sker ved hjælp af en bærbar digital pumpe, som styrer behandlingen over de 4 gange i døgnet, hvor den skal finde sted. Patienterne kommer hver 2.-3. dag på Rigshospitalet for at tale med en læge eller en sygeplejerske og for at få en ny portion kemoterapi med hjem.

Færre indlæggelsesdage giver flere ressourcer til gavn for kræftpatienterne.
Færre indlæggelsesdage giver flere ressourcer til gavn for kræftpatienterne.

Designgrebet par excellence
Hjemmebehandlingskonceptet bygger på en kombination af kendt digital teknologi, redesignede processer og servicedesign som det styrende princip. Ideer og løsninger blev udviklet og testet i samarbejde med patienter, hvilket gør behandlingen sikker, tryg og effektiv.

Løsningen demonstrerer på fineste vis, hvordan designmetoder kan bruges til mere end formgivning af produkter og udvikling af services. Her er der tale om design af en ny organisering på tværs af aktører, nye strukturer i det samlede behandlingsforløb og ikke mindst en forbedret samlet patientrejse. Værdierne af brugen af design er til at få øje på, for ved at sætte patienten i centrum opnår man nemlig det efterstræbte udgangspunkt, at hospitalet er gæst i patientens liv og ikke omvendt. Gevinsterne med denne fremgangsmåde er mangfoldige. For den enkelte patient betyder det en øget livskvalitet under behandlingen.

”Dette er et vigtigt skridt i retningen af at gøre det muligt for en patient at genvinde noget normalitet i en hverdag, som på mange måder er vendt helt på hovedet som følge af en kræftdiagnose. Når vi flytter behandlingen ud af hospitalets rammer får patienterne en højere grad af kontrol og normalitet, end hvis de havde været indlagt. Her ligger en stor gevinst for den enkelte patient i form af en forøget livskvalitet under behandlingen i forhold til en indlæggelse hos os i en måned. Samtidigt bliver der frigjort ressourcer, som vi kan omdirigere til endnu mere kritisk syge patienter, som bliver nødt til at være på hospitalet, fordi deres situation nødvendiggøre dette,” siger klinikchef Lars Kjeldsen fra Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet.

For hospitalet betyder det, at antallet af indlæggelsesdage reduceres fra 30 til 10, hvilket er ensbetydende med, at den enkelte afdeling får et langt større ressourcemæssigt råderum. Foreløbigt har man sparet 750 sengedage. Det vil sige, at man får en højere patientkvalitet til en lavere omkostning. Dette designprojekt er blevet modtaget så godt, at man allerede har skaleret løsningen ud til resten af landet, således at de øvrige hæmatologiske afdelinger i Danmark (Herlev, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus) har overtaget konceptet, og i et samarbejde med Rigshospitalet vil de inden udgangen af 2016 have implementeret dette til gavn for patienterne i hele Danmark.

Chemo to go, please
Chemo to go, please
Chemo to go, please er udviklet af co-designerne Rie Maktabi, Isabel Aagaard, Melanie Povlitzki og Xénia Geller.

Chemo to go, please
Co-designerne Rie Maktabi, Isabel Aagaard, Melanie Povlitzki og Xénia Geller fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, indledte et samarbejde med teamet på Rigshospitalet og på Odense Universitetshospital i en kreativ proces mod design af et alternativ til den standard-rygsæk, som er blevet anvendt siden 2014.

Efter en række interviews, workshops og prototypetest - sammen med patienter - blev det tydeligt, hvad patienterne har behov for på dette område. Designteamets løsning ”Chemo-to-go, Please”, er en taske som først og fremmest er mindre, mere elegant og signalerer en endnu højere grad af normalitet for patienten end den oprindelige standard-rygsæk gjorde. Herudover er det nye design justerbart, vandafvisende og syet i et antibakterielt tekstil og formsproget udtrykker alt andet end et hospital.

Rigshospitalets projekt Kemobehandling på Hjemmebane fik i 2015 en EU-pris, ”European Public Sector Nest Practitioner Award”, og modtog i 2016 onlinemagasinet Dagens Medicins initiativpris, ”Den Gyldne Skalpel”.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand