Menu
Søg
Kick-off på Boxing Future Health
15. juni 2018
Oven på et storslået kick off-event går Boxing Future Health nu ind i sin næste fase, hvor fremtidslaboratoriet sættes i spil med virksomheder og designere for at udforske og udvikle fremtidens løsninger, fremtidens markeder og fremtidens forretningsmodeller.

Den 6. juni introducerede Dansk Design Center et fremtidslaboratorie med fire scenarier for sundhed 2050 i BLOX. 100 aktører deltog i et storslået kick off-event, hvor fremtidens sundhed var til debat. Hvordan føles den? Hvad betyder den for os som mennesker? Og ikke mindst: Hvordan skaber vi den bedst mulige version?

Målet med Boxing Future Health er at inspirere til udviklingen af fremtidens sundhedsområde. Midlet er at undersøge en række alternative scenarier for fremtidens sundhed, der giver mulighed for at gå i dialog med fremtiden. Dansk Design Center, Public Futures og Fokstrot har derfor udviklet og bygget et fremtidslaboratorie med fire fysiske scenarier, hvor man kan se, mærke og lytte til fire alternative fremtider.

Se billeder af fremtidslaboratoriet:

Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health

Kick off’en var en smagsprøve på, hvordan virksomheder og organisationer kan bruge fremtiden til at arbejde designdrevet og systematisk med udviklingen af sundhedsområdet. Formålet er at drøfte hvilke strategiske konsekvenser de forskellige scenarier kunne tænkes at have for deres respektive organisationer indenfor blot 5-10 års sigt: Udfordringer med digitalisering og teknologi, radikale ændringer i markederne, implikationer for regulering, for fremtidens kompetencebehov, osv.

På dagen bidrog Chief Design Officer fra Philips, Sean Carney, i debatten. Budskabet fra en af verdens mest toneangivende designchefer var klart:

"Vi skal begynde at tænke meget mere i integrerede løsninger, som skabes i partnerskaber mellem mange aktører på tværs af sundhedskontinuummet. Vi skal sammen sikre at patienten sættes i centrum for udviklingen af holistiske sundhedsløsninger. Boxing Future Health har vist hvordan design kan bruges til at kigge ind i fremtiden og undersøge hvordan samfundet kan se ud og hvilke behov vi vil få inden for sundhed. Og dermed vise hvordan det kan påvirke den måde, vi bedriver sundhed på i dag."

Kick off’en sluttede af med en paneldebat om, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde med fremtiden. I panelet deltog Nicolai Laugesen, Falck, Henrik Schødts, Nyt Hospital Nordsjælland, Randi Brinckmann, Kbh’s Professionshøjskole og Henrik Gudbergsen, IBM Nordic.

Panelet var ærlige og indrømmede at flere af scenarierne vil udfordre deres nuværende forretning i fremtiden og at de kalder på nye forretningsmodeller og kompetencer. Med et forløb i Boxing Future Healths fremtidslaboratorie, tager flere af paneldeltagerne nu hul på arbejdet med fremtidens sundhed i deres organisation.  

Se billeder fra kick off’en:

Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health
Boxing Future Health

Boxing Future Health i din virksomhed på tre forskellige måder
Dansk Design Center har herunder skitseret tre forskellige måder at arbejde med fremtidens sundhed på. Er du interesseret, kan du kontakte Anne Danielsen og høre nærmere.

#1 Lyt til fremtiden
I afholder for eksempel en konference, en festival eller et strategiforløb og ønsker inspiration til dagens diskussioner.

Lyt til fremtiden er en times inspirerende og interaktivt oplæg om de fire scenarier med lydfortællinger og refleksionskort til alle deltagere (fra 25 til 200 deltagere). Oplægget får deltagerne til at undres og reflektere over deres egen forestilling om og rolle i fremtidens sundhedslandskab.

#2 Rør ved Fremtiden
I er en virksomhed eller organisation, som vil undersøge fremtidige forretningspotentialer, markeder og den strategiske retning - og tage det første spadestik til et designdrevet innovationsforløb.

Rør ved fremtiden er en heldagsworkshop i fremtidslaboratoriet for en gruppe af innovatører eller forretningsudviklere fra samme organisation, som i fællesskab vil undersøge alternative fremtider inden for et sundhedsområde. Outputtet af workshoppen vil være et design brief, som præciserer et forretningspotentiale for virksomheden eller organisationen. 

#3 Skab fremtiden
I er en virksomhed eller organisation, som står over for en større transformation, og I ønsker at gennemføre en innovationsproces hvor I arbejder aktivt med fremtidens sundhed og løsninger. Overskriften for forløbet kunne være strategisk forretningsudvikling, radikal transformation eller designdrevet innovation.

Skab fremtiden er et 4-6 måneders designdrevet innovations-forløb der tager afsæt i fremtidslaboratoriet. Innovationsforløbet er bygget op over tre sprint, der hver indeholder 2 heldagsworkshops. Det første sprint tager udgangspunkt i den fjerne fremtid (2050) som rammesætning og inspiration. De efterfølgende sprints handler om den nærmere fremtid hvor konkrete løsninger og handlinger sættes i søen. Formålet er at designe løsninger og initiativer, der møder fremtidens behov og skaber fremtidens sundhed.

Gennem forløbet deltager op til 24 dedikerede medarbejdere på workshops (inkl. udvalgte eksterne eksperter) samt en projektgruppe med 3-5 medarbejdere der deltager i tilrettelæggelsen og realiseringen af forløbets output.

Vi glæder os til at arbejde om fremtiden sammen med jer.

Scenarierne er skabt i samarbejde med vores samarbejdspartnere: Medicoindustrien, Rigshospitalet, Nyt Hospital Nordsjælland, Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox