Menu
Søg
Københavns Professionshøjskole: Skab fremtiden
7. januar 2020
Med udgangspunkt i Boxing Future Health drøftede vi og tog stilling til fremtidige transformationer på sundhedsområdet i samarbejde mellem Det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole.
Agnete Schlichtkrull

Nye og anderledes krav på fremtidens sundhedsområde
Fremtidens velfærdsudfordringer har mange dimensioner. Der foregår en omfattende transformation – hvor den digitale, teknologiske og medicinske udvikling løbende flytter grænserne for ikke bare sundhedsydelser, men også for forståelsen af sygdom, sundhed og selve menneskekroppen. Nye forståelser skaber nye krav, og disse kommer til at gælde sundhedsvæsenet som helhed, men i lige så høj grad de tilhørende institutioner, faggrupper og enkelte sundhedsprofessionelle.

Uddannelsesudvikling på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner
Når sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner arbejder med, hvordan uddannelserne fremadrettet skal struktureres, og hvilke faglige såvel som sociale kompetencer de sundhedsprofessionelle skal besidde, er det derfor nødvendigt at transformationen inden for sundhedsområdet medtænkes og inddrages.

Future Challenge 
I efteråret 2018 indgik Det sundhedsfaglige fakultet (SFF) på Københavns Professionshøjskole og Dansk Design Center (DDC) derfor et samarbejde, der skulle sikre at de transformationer vi allerede kan se i horisonten i dag bliver drøftet, taget stilling til og indgår i Det sundhedsfaglige fakultets uddannelsesopbygning, kompetenceudvikling og undervisning.  

Samarbejdet tog udgangspunkt i projektet Boxing Future Health udviklet ved DDC. Her opstilles fire mulige fremtidsscenarier inden for sundhedsområdet, hvor transformationsmuligheder sættes på spidsen og således aktiverer og provokerer til nye tankegange. Gennem en eksperimenterende og systematisk proces, i kombinationen af designmetode og fremtidsforskning, blev Det sundhedsfaglige fakultets egen praksis og indsigt bragt i spil i et målrettet forløb, der blev døbt Future Challenge. 
24 deltagere – institutchefer, uddannelsesledere og dekanen for Det sundhedsfaglige fakultet deltog i forløbet, der inkluderede 5 faser over en periode på fire uger.

Et fælles blik for fremtidens sundhedsområde
I løbet af de fire uger deltog engagerede uddannelsesledere- og chefer i strategiske og langsigtede diskussioner om sundhedsvæsenet i år 2050 såvel som i konkrete og ambitiøse drøftelser om Det sundhedsfaglige fakultets uddannelsesudvikling i morgen.
Netop den fælles oplevelse og de nye perspektiver beskriver dekan for Københavns Professionshøjskole, Randi Brinckmann, som centralt for, hvad forløbet skabte: 

"Vi har tænkt over nogle ting, som vi ikke ville have tænkt over ellers - og det har vi gjort sammen. Vi har opnået en fælles forståelse af, hvad det er vi kigger ind i, og derfor opnået en fælles referenceramme. Denne fælles ramme har også givet os et tættere arbejdsfællesskab på tværs af ledelsen, og det betyder, at der er nogle ting, vi kan bruge mere energi på, fordi vi nemmere kommer ud over stepperne og er enige om, at det er den her vej vi skal."

Øget tværprofessionelt samarbejde
Foruden det tættere samarbejde på tværs af ledelsen, er der på baggrund af forløbet skabt flere tværprofessionelle samarbejder blandt de studerende. Randi Brinckmann beskriver, hvorledes forløbet gav indblik i de studerendes rolle i fremtidens sundhedsvæsen, som kan indebære helt nye kontaktflader mellem de forskellige sundhedsprofessionelle, bl.a. på grund af den stigende teknologiudvikling:

"Hele arbejdet med scenarierne viser, at man ikke kan nøjes med at kigge på én professions faglighed, men at når sundhedsvæsenet bevæger sig, hvilket det jo gør, så rammer det alle professionerne. Det en sygeplejerske laver i dag, det en bioanalytiker laver i dag, det en fysioterapeut laver i dag – måske er det ikke så skarpt opdelt fremadrettet. Måske er der meget mere, der går på tværs. Dét har været en vigtig erkendelse. Erkendelsen har medført, at uddannelsesledere fra forskellige retninger i dag arbejder sammen om at udvikle nye forløb på tværs af uddannelser, hvor netop det tværprofessionelle samarbejde er i fokus."

Erkendelsen har medført, at uddannelsesledere fra forskellige retninger i dag arbejder sammen om at udvikle nye forløb på tværs af uddannelser, hvor netop det tværprofessionelle samarbejde er i fokus. De nye tværprofessionelle forløb kommer til at bestå af en fælles uge i starten af uddannelserne, to-ugers forløb midt på uddannelserne samt et længerevarende forløb i slutningen af uddannelserne.

"Vi har tænkt over nogle ting, som vi ikke ville have tænkt over ellers – og det har vi gjort sammen."

Randi Brinckmann, dekan, Københavns Professionshøjskole

Nye profiluddannelser  
Det nye arbejde med og fokus på fremtidens sundhedsvæsen har også ført til helt nye uddannelsesmodeller på Det sundhedsfaglige fakultet: 

"Som del af forløbet har de (uddannelsesledere og -chefer, red.) jo faktisk udviklet helt nye uddannelsesmodeller. Det havde de ikke kunnet, hvis fokus var på, hvad de skulle gøre lige nu. Det har handlet om mindsettet og det at kunne sige ’hvorfor gør vi det ikke helt anderledes?’." 

Under forløbet arbejdede deltagerne med at definere stærke og underliggende tendenser inden for fremtidens sundhedsvæsen, som man uundgåeligt vil komme til at skulle forholde sig til som sundhedsfaglig. Arbejdet med tendenserne var med til at åbne op for, at helt nye og anderledes profiluddannelser er nødvendige ift. at kunne imødekomme netop disse tendenser. 

To nye profiluddannelser er således blevet skabt. Den ene profiluddannelse er udviklet ud fra en tendens, der handler om, at medicin i højere grad individualiseres ved at blive tilpasset og udviklet ift. den enkelte patient. Her bliver den studerende derfor specialiseret i personlig medicin. 
Den anden profiluddannelse hænger sammen med tendensen om en voldsom stigning i antallet af kronikere. Fokus i uddannelsen er på diabetes, og man lærer derfor om den fysiologiske del af sygdommen, men man uddannes også i at kunne forstå, hvordan der skal arbejdes med fremtidens diabetespatient. 

"Hele arbejdet med scenarierne viser, at man ikke kan nøjes med at kigge på én professions faglighed, men at når sundhedsvæsenet bevæger sig, hvilket det jo gør, så rammer det alle professionerne."
Randi Brinckmann, dekan, Københavns Professionshøjskole

Kommende virksomhedssamarbejder   
Med et fælles blik for fremtidens sundhedsområde på tværs af ledelsen, et øget tværprofessionelt samarbejde mellem studerende fra forskellige uddannelsesretninger og et sæt helt nye profiluddannelser, har forløbet bidraget til, at Københavns Professionshøjskole allerede i dag tager stilling til og inddrager transformationen inden for sundhedsområdet i deres praksis. 

Men uddannelsesinstitutionen er ikke færdig med at nytænke og udvikle uddannelserne ift. at kunne imødekomme fremtidens sundhedsområde. Arbejdet har nemlig også affødt, at ledelsen har fået et større fokus på de velfærdsteknologier, som bliver afgørende i behandlingen af fremtidens patienter. Københavns Professionshøjskole og Dansk Design Center har derfor indgået et nyt samarbejde, hvor virksomheder skal inddrages i undervisningsforløb og ruste de studerende til også at kunne arbejde innovativt, bl.a. ift. konkrete sundhedsløsninger. Om forløbene udtaler Randi Brinckmann: 

"Jeg glæder mig helt vildt til virksomhedssamarbejderne. Jeg er jo altid optaget af de studerende, og jeg vil gerne, at vores studerende i endnu højere grad – og det kan Boxing og scenarierne hjælpe med - bidrager til at udvikle fremtidens velfærdsløsninger sammen med virksomheder. 
Vores studerende skal ikke kun uddannes til at skulle gå ud i kommunen og arbejde som fx sygeplejerske med borgerne. De skal også kunne indgå i et samarbejde med større virksomheder, så de velfærdsteknologiske løsninger der bliver udviklet, faktisk er nogle der kan bruges i praksis og er tilpasset den praksis, de skal anvendes i." 

Med det bredere perspektiv på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kan udvikle sig og det nye tag på, hvordan uddannelsesudviklingen skal formes, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad forløbet yderligere vil give anledning til at der skal skabes på Københavns Professionshøjskole.


Læs mere på boxingfuturehealth.dk.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand