Menu
Søg
Leo Pharma vil vinde kunderne gennem empati
9. august 2016
I samarbejde med et designteam fra VIA Design, Resonans og Innoba fik medicinalvirksomheden LEO Pharma udfordret deres tilgang til produktudvikling og innovation. Få et indblik i, hvordan medicinalvirksomheden med design som metode og vækst som mål vendte deres tilgang til produktudvikling på hovedet.

At hjælpe mennesker med hudproblemer er fundamentet i medicinalvirksomheden LEO Pharmas arbejde. Det handler om at finde nye løsninger, der kan hjælpe den enkelte patient. De løsninger har virksomheden primært søgt i verdensførende medicinsk og dermatologisk forskning.

Men hvad med slutbrugeren? Hvordan griber en behandling ind i det enkelte menneskes hverdag?

Designteamet har lige så meget hjulpet os med at lave den strategiske ledelseskommunikation bag som selve innovationsmodellen

Julie Serritslev, Senior manager - Head of Ideation and Prototyping i LEO Pharma

Brugerindsigt central for udvikling
Disse spørgsmål fik medicinalvirksomheden mulighed for at dykke ned i, som en del af Plus, et program for nye partnerskaber mellem virksomheder og designere, der forbinder design, strategi og forretning. I tæt samarbejde med et designteam bestående af designere fra VIA Design, repræsentanter fra konsulenthuset Resonans og Innovationsbureauet Innoba tog LEO Pharma afsæt i innovationsprocessen kaldet ’Insight Driven Innovation’ (IDI). Her arbejdede designteamet med at implementere brugerindsigt som grundlag for LEO Pharmas udviklingsarbejde. Det førte til udviklingen af et nyt innovationsværktøj, der klæder  alle LEO Pharmas ansatte, forskere såvel som sælgere, på til systematisk at identificere og indsamle indsigter i brugernes behov og adfærd, så de kan omsættes til konkrete ny produktløsninger.

”Målet var at udvikle et redskab, men nu er vi også blevet meget mere tydelige i forhold til strategien bag, og i forhold til hvordan vi griber tingene an,” påpeger Julie Serritslev, Senior manager – Head of Ideation and Prototyping i LEO Pharma.

Med designernes hjælp har vi implementeret ’design thinking’ i hele produktudviklingen. Nu tænker vi ikke kun brugerne ind i den endelige produktudformning, men fra start i forskningen.

Julie Serritslev, Senior manager - Head of Ideation and Prototyping, LEO Pharma

Det var en række patientmøder med brugere af LEO Pharmas produkter, der afslørede, at mange af medicinalvirksomhedens brugere ikke anvendte produkterne, som de er tiltænkt. En værdifuld indsigt, der gjorde det nødvendigt med et større fokus på brugerindsigt hos de ansatte i LEO Pharma.

Fra forskningsfokus til brugerfokus
I den forbindelse måtte LEO Pharma ændre deres mindset og innovationstilgang fra en traditionel forskningsdrevet model til en brugercentreret model. Hvor en forskningsmæssig innovationsmodel bygger på evidens og typisk begynder med en forskningsmæssig hypotese, tager en brugercentreret innovationsmodel udgangspunkt i brugernes hverdag og reelle behov. Et så markant mindset-skifte i en traditionsrig organisation som LEO Pharma kræver en strategisk tilgang for at kunne kreere et optimalt redskab til innovation. Derfor blev der gennem en række workshops på R&D ledelsesniveau sat fokus på, hvordan man sikrer forankring af innovationsprocessen blandt medarbejderne på tværs af LEO Pharma organisationen.

”Med designernes hjælp, har vi gjort ’Insight Driven Innovation’ operationelt og brugbart. Vi har implementeret ’design thinking’ i hele produktudviklingen. Nu tænker vi ikke kun brugerne ind i den endelige produktudformning, men fra start i forskningen,” understreger Julie Serritslev, Senior manager – Head of Ideation and Prototyping i LEO Pharma.

Kontakt Christoffer Nejrup (cne@ddc.dk) for spørgsmål til casen.

Denne designcase stammer fra markedsmodningsprogrammet Plus, der drives i samarbejde mellem Design denmark, Dansk Industri (DI), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Dansk Design Center med støtte fra Markedsmodningsfonden.

Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Publikation
Download cases
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox