Menu
Søg
Værktøj: Living Labs
16. marts 2017
Af Claus Gramstrup, Gramstrup+Co
I Living Labs testes løsninger under udvikling, inden produktion eller under implementeringen gennem real-life scenarier. Læs her hvorfor og hvordan man arbejder med Living Labs, præsenteret af Gramstrup+Co/Permanent Beta.
gramstrup living labs

Living Labs er en metode til test af koncepter i realistiske eller semi-realistiske testmiljøer inden færdigudvikling, produktion og implementering. Living Labs involverer producentens relevante afdelinger, kunder og slutbrugere samt designer og facilitator. Metoden sikrer optimal indsigt i konceptets værdi ud fra en brugerinddragende tilgang. Living Labs skaber rammer for at videreudvikle koncepter med dem, der skal anvende dem i sidste ende.

gramstrup living labs
I partnerskabet mellem Cramo A/S og Gramstrup+Co/Permanent Beta arbejdede de med Living Labs for at afprøve nye værditilbud, systemer og processer til skærpet kundefokus.

Living Labs skærper kundefokus
I partnerskab mellem Cramo A/S og Gramstrup+Co/Permanent Beta anvendte de Living Labs med målet om at afprøve nye værditilbud, systemer og processer til et skærpet kundefokus.

Koncepter afprøves og vurderes ud fra en række opstillede kriterier, herunder funktionalitet, brugeroplevelse, mv. i mødet med den virkelighed, koncepterne skal fungere i. Der vil med Living Labs som metode opbygges erfaringsbaseret læring i anvendelse af de testede koncepter. Og uhensigtsmæssigheder, fejl og ikke-attraktive koncepter opdages i tide samtidig med, at kvalificerede idéer til koncept-optimering bringes på banen fra de involverede aktører.

Living Labs er en udviklings- og testmetode, der anvendes som en del af udviklingsfasen, når konceptet har nået en tilpas modenhed (evt. i flere varianter), og således inden konceptet er færdigudviklet og implementerbart. Living Labs lander derved i en designtænkningsproces i afprøvningsfasen typisk under eller efter prototyping.

Metoden sikrer optimal indsigt i brugeroplevelse og værdiskabelse, og ikke mindst i funktionalitet og interne systemer og processer inden færdigudvikling og senere lancering af et koncept, ydelse eller produkt. Resultaterne fra Living Labs er desuden med til at validere data for konceptets business case.

Hvordan arbejder man med Living Labs?
Gennem Living Labs opbygges brugercentrerede real-life scenarier. I sin optimale form er der tale om et struktureret open-innovation økosystem, hvor iterationer er en del af den planlagte proces.

Processen kan se således ud:

  • Vurdering af hvilke koncepter eller delkoncepter, der skal testes
  • Formulering af formål og succeskriterier
  • Udarbejdelse af drejebøger for sessioner (scenarier)
  • Udarbejdelse af instruktioner og værktøjer
  • Rekruttering af deltagere
  • Facilitering af Living Labs, herunder on-site instruktion af deltagere
  • Opsamling i plenum med deltagerne
  • Dokumentation og vurdering
  • Anbefaling og indsatsplan
  • Evt. iteration og nye Living Labs

Deltagerne i Living Labs er kunder og slutbrugere, der bestiller, køber og anvender konceptet, de interne aktører, der til dagligt skal håndtere det eller de pågældende koncepter f.eks. indenfor administration, salg, ordremodtagelse, lager. Endvidere deltager designere samt facilitatorer af de pågældende Living Labs. Herudover kan personer fra producentens udviklingsafdeling, it-afdeling og andre specialister deltage i forhold til opsamling af viden og videreudvikling af koncepterne i samarbejde med designerne, kunder og slutbrugere.


Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

gramstrup+co
Uri Andersen og Claus Gramstrup, Gramstrup+Co/Permanent Beta
Info
Kontakt

Claus Gramstrup, claus@gramstrup.dk
Uri Andersen, uri@permanentbeta.dk

Læs mere om Gramstrup+Co på www.gramstrup.dk

Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox