Menu
Søg
Make It Happen: Hvad byder fremtiden for dansk produktion?
2. november 2016
I Dansk Design Center har vi et stort fokus på fremtidens produktion i Danmark og ikke mindst på de nye forretningsmodeller, som kommer til at forme fremtiden. I den forbindelse deltog vi i Make It Happen: Design Smart Products & Service Innovation 2016-konferencen, som blev arrangeret af Delta, Idemolab og Innovationsnetværk Service Platform i starten af oktober i København.
FutureFab: Make it happen. Photo by Søren G. Sørensen
Søren G. Sørensen

Konferencen Make It Happen: Design Smart Products & Service Innovation 2016 var en dag med fokus på diskussion af nye forretningsmuligheder. Afsættet blev præsenteret med følgende oplæg:

Scenariet er velkendt: Det går godt. Kunderne er glade. Tallene på bundlinjen er sorte. Men over natten forsvandt marked og kunder. Hvad skete der? Og hvordan kommer din virksomhed på forkant med teknologi og fremtid?

Arrangementet var opdelt i fire spor – Service, Design, Funding og Produktion – som udgjorde dagens temaer og som fra hver sin tilgangsvinkel diskuterede ovenstående oplæg. Dansk Design Center deltog i flere spor og var herudover moderator for en såkaldt Camp Fire-session i Produktion-sporet. Her var lagt op til en afslappet og publikumsinvolverende debat, hvilket også blev illustreret af et lille elektrisk bål i midten af rummet. Der var en bred skare af personer til stede med repræsentanter for både innovations-, produkt- og IT-virksomheder. Alle havde de det til fælles, at de bevægede sig indenfor felterne teknologi, brugerinddragelse og kreative processer, og de havde derfor også snuset lidt til designbegrebet på forskellig vis.

Camp Fire-sessionen tog dels udgangspunkt i konferencens oplæg og dels i Dansk Design Centers arbejde i Fremtidens Fabrikation, hvor visionen er at udforske designs rolle i et nyt og konstant accelererende produktionslandskab præget af avanceret teknologi, disruptive globale strømninger og lettilgængelig hardware.

Sessionen startede med et live-interview med Kim Engmark, direktør i produktionsvirksomheden ALPHA Elektronik, som blandt andet kortlagde, hvilket marked og situation, som hans virksomhed opererer i – herunder hvilke udfordringer, der gør sig gældende. Dette førte over i en diskussion på tværs af rummet og et centralt tema var ét af de velkendte: At produktion i Danmark ofte er rentabelt, men at konkurrencen fra udlandet og specielt Fjernøsten er hård. I rummet var der dog samtidig enighed om, at markedet er i gang med et paradigmeskift, som kommer til at have stor indflydelse på den kommende udvikling: Nemlig at vi med stigende automatisering – menneske vs. maskine – har en kæmpe mulighed for at styrke konkurrenceevnen, men samtidig står med en kompleks udfordring omkring implementeringen af disse avancerede teknologier. Én ting står dog klart: Automatisering af produktionslinier skaber nye muligheder for lokal produktion, og dermed også en mulighed for ny vækst og nye jobs.

FutureFab: Make it happen. Foto: Søren G. Sørensen
Søren G. Sørensen

Et andet centralt tema i debatten var skabelsen af serviceydelser som en del af produktion og produktionsvirksomheders udbud. Det blev understreget, hvordan der er behov for at produktionsvirksomhederne er omstillingsparate til at udvikle nye serviceprodukter, som kan hjælpe med at agere mere naturligt på et marked, hvor teknologi og disruption både truer skaber nye muligheder.

Flere mente, at det kræver en ny forretningsmodel og organisation at tilbyde en serviceydelse, men det betød ikke, at det var uladsiggørligt. Et eksempel fra salen var Aarstiderne, som grundlæggende bare er et landbrug, men som har formået at tilbyde en innovativ og bemærkelsesværdig service, der i den grad har øget deres forretning. Indenfor produktion og udvikling af hardware kan det dog være meget omkostningsfuldt at udskifte fra én kerneydelse til flere, specielt hvis de er fundamentalt anderledes end den ekspertise virksomheden i øjeblikket rummer. Ydermere kan det være enormt svært for en velfungerende produktionsvirksomhed at se værdien her og nu i at eksperimentere med serviceydelser på bekostning af den nuværende forretning. Det er dog en risiko, som flere i lokalet anså som værende absolut nødvendig, og der var enighed om, at det eneste man ikke bør gøre er at forholde sig passivt. Konkrete måder at tage fat, kom det fra salen, er at tænke designmetoder ind i produktudviklingsarbejdet. For flere tilstedeværende var visionen således at man i større udstrækning åbner idé-, udviklings- og produktionsfasen mere op og giver mulighed for udviklingssamarbejde med kunderne, og at denne samskabelse bør ske løbende. At dette er lettere sagt end gjort blev gjort ganske klart fra specielt produktionsvirksomhederne i debatten.

Alt i alt var det indsigtsskabende debat med en lang række gode tanker, som kom frem af dagens Camp Fire-debat i produktionssporet, som vil være med til at forme vores arbejde omkring Fremtidens Fabrikation i Dansk Design Center. Ikke mindst blev det understreget hvordan der er et stigende behov for læring om og anvendelse af designtænkning og designmetoder i produktionsvirksomheder, og det er et samarbejde som vi byder særdeles velkomment.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med holdet bag Fremtidens Fabrikation, så skriv til futurefab@ddc.dk eller læs mere om vores indsatsområder i vores platformsbeskrivelse:

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox