Menu
Søg
Messedesign med gæsten i centrum
16. marts 2017
Sammen med kultur- og designbureauet Urgent.Agency har Bella Center Hospitality Group og Copenhagen International Fashion Fair sat deres messegæster i centrum og skærpet brandstrategien. Nu designes messerne med udgangspunkt i udstillernes og de besøgendes behov.
Virksomhedsdata
Udfordring
Brugeroplevelse
Sektor
Service
Branche
Hospitality
Antal ansatte
500-999
Placering
Region Hovedstaden
Bella Center og Urgent.Agency arbejdede, ud fra dybdegående feltstudier, på messegæsternes oplevelser.

Bella Center Hospitality Group (BCHG) er en af Danmarks største virksomheder inden for hoteldrift, konferencer og messer. En hjørnesten i BCHGs forretning er Bella Center Copenhagen, der med plads til 20.000 mennesker er det største kongres- og messecenter i Skandinavien. Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) spiller sammen med BCHG en central rolle i at nytænke messekonceptet i Bella Center; en udvikling, der er vigtig for at forblive konkurrencedygtige på globalt plan.

“Kristian Andersen, vores Fashion og Design Director var fast besluttet på, at han ville give vores kunder hvad de fortjener. Og han har en klar idé om, hvordan han ser at CIFF skal gå ind i fremtiden. Så vi følte, at det bedste vi kunne gøre var at starte fra bunden.”
- Aaron Hales, designkonsulent, CIIF

Til at hjælpe med dette indgik BCHG og CIFF i et Plus-partnerskab med kultur- og designbureauet Urgent.Agency. Sammen har de udforsket mulighederne for at skabe nye innovative ydelser, der kan gøre BCHGs aktiviteter og CIFFs messebrands mere attraktive.

bella center
urgent agency
På tre messer var Urgent.Agency tilstede med et Creative Hospitality Lab. Her foretog de interviews med indkøbere, udstillere og presse, samt observerede de besøgende.
urgent agency blik
På tre messer var Urgent.Agency tilstede med et Creative Hospitality Lab. Her foretog de interviews med indkøbere, udstillere og presse, samt observerede de besøgende.
bella center
Urgent.Agency afholder workshop med medarbejderne i BCHG og CIFF

Deltagernes oplevelser i centrum
Forud for arbejdet med at udvikle nye tiltag og løsninger anbefalede Urgent.Agency at ændre fokus fra arrangørernes behov og i stedet lade messebrugernes oplevelser være grundlag for udviklingen. Dette forslag tog BCHG og CIFF til sig med det samme.

“Det er modigt, når en så stor organisation indrømmer, at de ikke ved nok om deres brugere. De er virkelig ærlige og det er jo netop også vigtigt, for alt hvad de kan lære om deres brugere er virkelig vigtigt.”
- Christian Pagh, partner, Urgent.Agency

Feltarbejde blandt messegæster
Urgent.Agency har udforsket centrale brugerbehov blandt samarbejdspartnere, aktører og messebesøgende fra ind- og udland. Projektet blev indledt med tre ugers feltarbejde på tre messer; CIFF, Northmodern og Art Copenhagen, hvor Urgent.Agency var til stede med et Creative Hospitality Lab. Det var et område i Bella Center, hvor messegæster kunne komme til orde og dele deres tanker.

I løbet af de tre ugers feltarbejde interviewede Urgent.Agency 100 gæster, observerede og kortlagde strategiske mødesteder samt foto- og videodokumenterede gæsternes færden på messerne. På baggrund af de indsamlede interviews og observationer fremlagde Urgent.Agency en række indsigter omkring gæsternes færden og deres behov på messerne. I et efterfølgende designdrevet udviklingsforløb udviklede Urgent.Agency sammen med CIFFs ledelse og medarbejdere en række kernetemaer for innovationsarbejdet og dermed det videre strategiske arbejde med at skabe en differentieret messeoplevelse i Bella Center.

“Urgent.Agency har udpeget, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi skal have input til, hvordan vi kan få det til at virke ud fra et perspektiv fra nogen, som ikke i forvejen ved, hvordan det hele fungerer. Hvis du kan få en oplevelse og et rum til at virke for nogen, som oplever det for første gang… hvis du kan gøre det intuitivt, så har du gjort dit arbejde ordentligt.”
- Aaron Hales, designkonsulent, CIIF

“Vi har løftet arbejdet med det rumlige fra et operationelt til et strategisk niveau. Når messer skal designes og produceres fremover, så bliver der først udtænkt et rumligt koncept, som vil noget med de besøgende, frem for at starte med at sælge og fylde standene op. Det er en brugervending i forhold til tidligere."

Christian Pagh, partner, Urgent.Agency

Det strategiske rum
Det vigtigste kernetema, som Urgent.Agency identificerede, handler om selve rummet og oplevelsen af stedet. Observationer fra feltarbejdet viste, at et flertal af gæsterne havde svært ved at finde vej, og at de manglede hvilepladser og mødelokaler. Dette skyldtes blandt andet delvis, at der ikke var sammenhæng mellem de fysiske kort og den app, der var udviklet til lejligheden. Derfor har Urgent.Agency skabt en oversigt over det typiske messeforløb for en messedeltager, med nedslag på forskellige problematiske touchpoints, der skal løses.

Indsigterne og anbefalingerne er vigtige retningslinjer for BCHGs og CIIFs videre strategiske arbejde med at skabe en messeoplevelse i verdensklasse.

“Vi har løftet arbejdet med det rumlige fra et operationelt til et strategisk niveau. Når messer skal designes og produceres fremover, så bliver der først udtænkt et rumligt koncept, som vil noget med de besøgende, frem for at starte med at sælge og fylde standene op. Det er en brugervending i forhold til tidligere.”
- Christian Pagh, partner, Urgent.Agency

Ved hjælp af den brugercentrerede designproces er det nu muligt for BCHG og CIFF at forstå deres kunder og derved have værktøjerne for at skabe den bedst mulige messeoplevelse. Sammen arbejder BCHG, CIFF og Urgent.Agency nu videre på at omsætte projektets indsigter og anbefalinger til konkrete tiltag, der skal testes på messerne:

“Vi implementerede mange af de designs, som Urgent.Agency producerede, især skiltning og alle de wayfinding koncepter, de introducerede. De har givet os fundamentet, som vi skal tage udgangspunkt i til de kommende events.”
- Aaron Hales, designkonsulent, CIIF

 

Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Publikation
Download alle cases
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox