Menu
Søg
Mønstergenkendelse
Tid
45 min
Type
Samskab
Deltagere
Gruppe (maks 4)

Mønstergenkendelse:

Når I har indsamlet en mængde data fra eksempelvis interviews, observationer eller tests af prototyper, skal I have struktureret jeres viden og identificere de mønstre, der dækker centrale temaer, så jeres data bliver gjort tydelige og brugbare i udviklingen af løsningen.

Mønstergenkendelses-metoden er værdifuld, fordi den tager udgangspunkt i og fastholder jeres observationer fra den ”virkelige” verden. Her er der fokus på brugerens udsagn og dine egne iagttagelser fra eksempelvis interviews. Fra mønstrene kan I uddrage temaer og hovedkonklusioner, der kan idégenereres på.

Sådan gør I:

  1. Hæng A3 plakaten op. Alle deltagere udstyres med post-its og en tus hver.

  2. Del de centrale iagttagelser fra mødet med brugeren eller kunden med de andre i projektgruppen. Brug gerne citater fra dine interviews. I kan også spille udvalgte klip fra interviews, hvis de er optaget. Hvis I har billeder fra felten, så print dem ud og sæt dem op. Direkte udsagn noteres i: “Det hørte vi”. Iagttagelser noteres under “Det så vi”.

  3. I har ti minutter til at opsummere for hver bruger. Sørg for at holde tiden.

  4. De andre i gruppen tager noter på post-its, eksempelvis analytiske udsagn og perspektiver der falder dem ind, mens der fortælles. 

  5. Post-its sættes på plakaten inden næste brugerpræsentation.

  6. Se nu i fællesskab på tværs af både udsagn, iagttagelser og konklusioner. De pointer, der berører samme tema, sættes sammen. Giv mønstret en tematisk overskrift, der opsummerer en hovedkonklusion. 

  7. Slut af med at have minimum tre hovedkonklusioner.

Materialer: 

En A3 plakat [download og print selv]
Tusser eller kuglepenne
Post-its

Værktøj
Mønstergenkendelse

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox