Menu
Søg
The Nordic Design Resource – hvordan?
Nordic Design Resource er en ny omfattende undersøgelse foretaget af de nordiske designcentre – Dansk Design Center, DOGA i Norge, Island Design Center, Design Forum Finland og SVID i Sverige – i samarbejde med Nordisk Innovation og markedsundersøgelsesselskabet, Seismonaut.

Tidligere data om de designprofessionelle – designressourcen – i de nordiske lande (eller hvor som helst) er primært hentet fra nationale registre, som kun omfatter mere traditionelle erhverv, som produkt- og beklædningsdesignere samt grafiske- og multimediedesignere.

Den nye omfattende undersøgelse af den nordiske designressource, er baseret på en nyskabende metodologisk tilgang med nye og grundige definitioner af design og designressourcen ved hjælp af både eksisterende og nye datakilder.

De nordiske designcentre har i første omgang beskæftiget sig med mere end 40 nøgleinteressenter fra designøkosystemet i alle de nordiske lande. Interessenterne indbefatter top-management i designorganisationer, designorganisationer, designskoler, universiteter, designforvaltere m.v. Gennem enten dybtgående interviews eller små workshops, der bruger hypoteser eller personas, er der blevet udviklet en ny definition på designressourcen.

De fagfolk, der indbefatter designressourcen, er karakteriseret ved deres designdrevne tilgang og metoder. Nogle af disse fagfolk har erhvervet deres færdigheder gennem en formel uddannelse inden for designområdet, mens andre har erhvervet dem gennem erfaring og måske en løbende træning på området.
Denne definition udfolder den brede vifte af fagfolk, der integreres vandret på tværs af sektorer og brancher. Designprofessionelle er defineret af et skillset – en måde at tænke og arbejde på – der går langt ud over selve designindustrien.

Ny metode til dataindsamling
Undersøgelsens forskningsresultater er hentet fra fire hoveddatakilder, både eksisterende og nye. De eksisterende datakilder omfatter nationale registre og undersøgelser, og de nye datakilder omfatter LinkedIn og det åbne web. Baseret på definitionen af designressourcen opstillede vi en række spørgsmål, såsom hvor mange designprofessionelle de nordiske lande har, hvilke designdiscipliner de arbejder inden for, og hvordan de skaber værdi. Størstedelen af disse spørgsmål kan ikke besvares ved kun at undersøge nationale registre. Ambitionen var at udforske nye datakilder for at få nye svar, men også for at afdække helt nye indsigter.  

Det er første gang at data om designressourcerne, i de nordiske lande, er blevet samlet på basis af en fælles definition. Det gør det muligt for os, både at se på Norden som et stort designøkosystem, og at lave gyldig benchmarking mellem de nordiske lande.

Denne undersøgelse, Nordic Design Resource, er resultatet af interessentengagement og en eksplorativ, eksperimentel og nysgerrig tilgang til data og især nye datakilder. Studiet giver således helt nye perspektiver på, hvor mange designprofessionelle folk der er, hvordan de uddannes, hvilke discipliner de repræsenterer, hvor de arbejder, hvem de arbejder med, osv.

NATIONALE REGISTRE
Antallet af designprofessionelle i denne undersøgelse er meget højere end i tidligere undersøgelser. Det skyldes den bredere forståelse af, hvad en designer er. I denne undersøgelse er de designprofessionelle blevet opdelt i 18 erhverv, mens eksisterende studier anvender en mere traditionel og smal tilgang til designbranchen, der kun omfatter tre til fire erhverv. Alle beskæftigelser i de nordiske nationale statistikker er blevet evalueret ud fra en operationalisering af definitionen; i dette tilfælde om folk i de forskellige erhverv, arbejder med hensyn til følgende:

- En systematisk og skabende proces, der fører til resultater som grafiske eller fysiske produkter, nye tjenester, systemer eller forretningsmodeller.

- En proces, der er visuel og eksperimentel.

- En proces, der er centreret omkring folk oplevelser og adfærd.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
Derudover er der blandt designprofessionelle blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Primært for at berige de kvantitative data. Undersøgelsen har primært nået respondenterne gennem sociale medieplatforme og ved hjælp af deling på designorganisationernes hjemmesider. Denne undersøgelse giver ikke i sig selv et fuldt repræsentativt billede af designressourcerne i de nordiske lande. Men næsten 3.000 designprofessionelle (personer, der med rimelighed passer til definitionen) har besvaret undersøgelsen, så vi kan drage nogle konklusioner ud fra denne datakilde. Især i de tilfælde, hvor resultaterne svarer til resultaterne fra LinkedIn.

LINKEDIN
I dag indeholder netværksplatforme som Facebook og LinkedIn mange relevante og interessante indsigter og data om mennesker, og især LinkedIn indeholder svar på mange af de spørgsmål, der blev rejst om designressourcerne. For eksempel har LinkedIn meget information om de designprofessionelles færdigheder og værktøjer.

OPEN WEB
Endelig er det åbne web blevet medtaget som en ny datakilde. Websites på det åbne web kan ikke give oplysninger om individuelle designprofessionelle man kan afsløre ny viden om, hvem (virksomheder, uddannelser, organisationer) der taler om design, i hvilket omfang de gør det, og med hvem.
 

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox