Menu
Søg
The Nordic Design Resource hvorfor?
Design har gennem de sidste 10 år gennemgået en omfattende transformation i Norden og internationalt. Design omfatter i dag discipliner som designtækning, service design, strategisk design og digitalt design, og omfatter i øvrigt også færdigheder fra andre erhverv. Design er ikke bare en industri, men en forudsætning for vækst og innovation på tværs af alle brancher.
Agnete Schlichtkrull

Forskellige undersøgelser viser, at designere, designmetoder og tilgange, giver værdi til virksomheder og offentlige organisationer. Design er ikke længere blot et slutprodukt eller en service. Design er en proces og en tankegang, der kan føre til nye systemer og nye forretningsmodeller og endda hjælpe os med at løse nogle af verdens største udfordringer.

I oktober 2018 lancerede managementkonsulentfirmaet, McKinsey, rapporten ”The Business Value of Design”. I et omfattende studie af to millioner dele finansielt data, og 100.000 designhandlinger over fem år på tværs af lande, i tre forskellige sektorer, fandt McKinsey frem til, at designledede virksomheder havde 32% mere omsætning, og et 56% højere samlet afkast til aktionærer, i forhold til andre virksomheder.

Design er det 21. århundredes råmateriale
Design har altid været en nøgle til problemløsning, fornyelse og innovation. Men i de sidste 10 år har design undergået en omfattende transformation i Norden og internationalt. Design indbefatter i dag discipliner som designtænkning, serviceteknologi, strategisk design og digitalt design, og omfatter i stigende grad færdigheder fra andre erhverv. Med denne udvidelse af designfeltet, skaber designressourcerne værdi i et voksende udvalg af felter i erhvervslivet og i samfundet. Der kan argumenteres for, at design er kilden – råmaterialet – til fremtidigt vækst, som olie var det, under den industrielle revolution i det forløbne århundrede.

Vi skal sikre et stærkt udbud af design, for både at imødekomme den stigende efterspørgsel, men også for at rykke grænserne for, hvad design kan tilbyde i tider med hurtigt voksende, nye teknologier, globalisering og digitalisering.

Indtil nu, har vi ikke haft et overblik over designbranchen, som en ressource, i de nordiske lande og vi kan derfor på ingen måde vide, om designressourcerne opfyldte den stigende efterspørgsel for design. Det skyldes til dels, at der ikke var enighed om en definition af, hvem designressourcen var, hvilket gjorde det vanskeligt at indsamle relevante data og analysere udviklingen inden for designområdet.

De nordiske designcentre har to ting tilfælles: 

1) Vi arbejder for at motivere efterspørgslen for design og på at demonstrere og eksperimentere med designorienteret værdiskabelse,

2) Vi mangler et opdateret overblik over udbudssiden af design.

Formålet med denne undersøgelse er at give et mere varieret billede af designressourcen anno 2018. Hvor mange designprofessionelle er der? Hvilke kompetencer har de? Hvor arbejder de? Og hvad er deres rolle i samfundet?

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox