Menu
Søg
Nu bliver den nordiske designressource kortlagt
29. august 2018
Hvordan finder man frem til en gruppe af fagfolk, der ikke til fulde er repræsenteret i beskæftigelsesregistrene? Man gentænker sine datakilder, tager nye metoder i brug, og topper det med data mining og en dybtgående spørgeskemaundersøgelse med fagfolkene selv.
Agnete Schlichtkrull

I de nordiske lande er vi tæt forbundne af en fælles forståelse for og brug af design. Men mens opgaverne til designprofessionelle kun bliver flere, mangler vi indsigt i, hvordan de, der arbejder med design – designressourcen – møder den efterspørgsel.

Med Design Delivers har vi tidligere sat fokus på designefterspørgslen, men vi ved stadig for lidt om udbudssiden af designfeltet. For at få et bedre og mere retvisende billede af de designprofessionelle, der udgør denne udbudsside, har Dansk Design Center sammen med de øvrige nordiske designcentre, DOGA i Norge, Design Forum Finland, Islands Design Center og SVID i Sverige indgået samarbejdet “Nordic Design Resource”.

Dansk Design Center har på vegne af projektpartnerne netop etableret samarbejde med danske Seismonaut, der sammen med Rambøll, det teknoantropologiske laboratorium (TANTLab) på Aalborg Universitet og Tidemann & Co skal kortlægge de samlede designressourcer i alle nordiske lande.

Projektet er delvist finansieret af Nordisk Innovation og det er målet at publicere alle resultater ultimo november.

Med Seismonaut ved roret skal konsortiet i de kommende måneder indsamle og analysere data på tværs af de nordiske lande, dels på baggrund af kendte kilder – registre især – der med nye øjne gennemgås og evalueres; dels ved hjælp af miningaf alternative datakilder – LinkedIn og open web.

Kortlægningen vil resultere i omfattende data om den samlede gruppe af designprofessionelle i de nordiske lande; hvor mange de er, hvor de befinder sig geografisk, hvilke uddannelser de har, hvilke brancher de arbejder i, hvilke designdiscipliner de repræsenterer, og hvilke faglige kompetencer de har.

Sideløbende gennemføres en større spørgeskemaundersøgelse af de designprofessionelle selv, for at berige den store mængde kvantitative data med langt mere dybtgående viden om de mennesker, der udgør designressourcen. Ambitionen er at blive endnu klogere på sammensætningen af faggruppen, på hvilke resultater og hvilken værdi de skaber, hvilke genstandsfelter de arbejder med, og hvilke roller de indtager i deres arbejde.

På baggrund af den omfattende kortlægning af designressourcen udvikles endelig et webbaseret, interaktivt visualiseringsværktøj, der gør den nye viden om designressourcen tilgængelig for alle. For designbrugere, beslutningstagere, og for designerne selv.

Vi glæder os til arbejdet og til, sammen med Seismonaut, at præsentere resultatet af arbejdet i november 2018.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox