Menu
Søg
OK vil have kunderne til at tale om el
16. marts 2017
Hvordan skaber man interesse for levering af el? I samarbejde med innovationsbureauet Hatch & Bloom er OK blevet bedre til at hjælpe kunderne med at forstå og købe el på en ny måde.
Virksomhedsdata
Udfordring
Produktinnovation
Sektor
Industri
Branche
Elenergi: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
Antal ansatte
500-999
Placering
Region Midtjylland

Hvem er din el-leverandør?
Efter en lovændring, der ændrer konkurrencereglerne for udbud af el, har OK brug for at gentænke deres forretningskoncept for at forblive konkurrencedygtige. Hvor markedet i høj grad før var forudgivet, betød lovændringen, at OK nu i langt højere grad skal have kontakt med deres kunder, der frit kan vælge mellem forskellige udbydere.

“Lovændringerne gjorde, at vi skulle overtage den fulde kundekontakt. Vores salgskoncept er derfor udvandet, og vores produkter blev simpelthen for dyre. Vi bliver nødt til at gå til markedet på en ny måde.” Simon Vestergaard Pedersen, Produktchef i OK a.m.b.a.

OK indledte derfor, i regi af Plus-programmet, et partnerskab med innovationsbureauet Hatch & Bloom. Sammen satte de sig for at udforske kundernes opfattelse af el samt hvordan OK imødekommer de udfordringer og muligheder lovændringen medfører, for at skabe nye former for el-produkter og services.

Feltarbejde, kunderejser og prototyper
For at få bedre markeds- og kundeindsigt var første skridt i processen at identificere kundernes opfattelse af og behov i forhold til el. Hatch & Bloom tog på feltarbejde, interviewede en række kunder og skitserede deres brugerrejser for at belyse, hvilke kontaktpunkter, der var mellem kunderne og OK.

Interviewene viste, at en afgørende faktor for valg af el-leverandør er kendskab til priser, ydelser og konkurrenter. Men interviewene viste også, at dette kun gjorde sig gældende for de kunder, der var bevidste om, at de kunne vælge. Mange kunder anså ikke el for at være et produkt, og derfor vidste de fleste ikke, hvem deres el-leverandør var. 

“Vi kan virkelig godt lide det øgede kundefokus som Hatch & Bloom har givet os. Når vi kombinerer det med vores forretningsmæssige forståelse, så er det et godt match.” 

Simon Vestergaard Pedersen, Produktchef, OK a.m.b.a.

Derfor gik Hatch & Bloom i gang med at udtænke en strategi for, hvordan kendskabet til OK kunne forøges og hvordan OK i langt højere grad kunne engagere eksisterende og potentielle kunder i at tage et aktivt valg af el-leverandør. På baggrund af de nye kundeindsigter udpegede Hatch & Bloom de områder, hvor kontaktfladen mellem OK og kunderne var bredest. For hvert udpeget område udviklede Hatch & Bloom en række prototyper til produkter og services, der kunne være med til at gøre OKs ydelse mere forståelig og attraktiv for kunderne.

“Vi kan virkelig godt lide det øgede kundefokus som Hatch & Bloom har givet os. Når vi kombinerer det med vores forretningsmæssige forståelse, så er det et godt match.” Simon Vestergaard Pedersen, Produktchef, OK a.m.b.a.

Nyt forretningskoncept og fornyet fokus på kunderne
Resultatet blev et oplæg til et nyt koncept for udbud af el hos OK, med en række prototyper til mulige nye produkter og services. Konceptet tager udgangspunkt i digital nudging og pull-markedsføring og skal være med til at engagere kunderne til at tage et aktivt valg af el-leverandør. OK er nu gået i gang med at teste og implementere en række af de foreslåede tiltag.

Hatch & Bloom overleverede desuden et idékatalog og den indsamlede viden om kunderne. Ud over de konkrete prototyper kommer de nye kundeindsigter fremover også til at fungere som rød tråd i OKs strategiske arbejde med fortsat udvikling af produkter og services.

“Vi er undervejs med at skabe nye produkt- og servicemuligheder for vores kunder og vi har udarbejdet en ny strategi- og fremtidsplan på baggrund af nogle af de indsigter vi har samlet op.” Simon Vestergaard Pedersen, Produktchef, OK a.m.b.a.

 

Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Publikation
Download cases
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox