Menu
Søg
Om Boxing Future Health
Hvor er fremtidens muligheder for vækst og velfærd? Sundhedssektoren står over for massive forandringer. Den demografiske udvikling, nye teknologiers hastige fremmarch og strukturelle forandringer betyder, at vi allerede nu bør tage stilling til en fjernere fremtid.

Sammen med eksperter inden for scenarieudvikling og fremtidsforskning samt aktører fra sektor og industri, tager Dansk Design Center initiativ til at udvikle et antal visuelle og taktile fremtidsscenarier, der tegner et billede af sundhedsvæsnet i år 2050. Scenarierne designes og gøres så konkrete, at de kan danne rammen om en række strategiske debatter, politiske dialoger og innovative udviklingsprocesser. Alt sammen for at sikre et bedre dialog- og beslutningsgrundlag, et bedre sundhedsvæsen og styrket økonomisk vækst og værdiskabelse.

Målet er at skabe nogle fysiske fremtidsscenarier, hvor sundhedssektorens nøgleaktører, førende erhvervsvirksomheder og designere mødes og opdager nye markeder, udvikler nye forretningsmodeller og i fællesskab forbereder sig på fremtiden. I efteråret 2017 afvikles tre scenarieworkshops med udvalgte eksperter og i foråret 2018 designes og formgives 3 fysiske scenarier, som sættes i spil for projektets styregruppedeltagere og sidenhen for en bredere målgruppe.

Dansk Design Center skaber forløbet i tæt samarbejde med aktører fra det offentlige og private og hører meget gerne fra dig, hvis du har input eller idéer – og naturligvis også, hvis du og din organisation ønsker at være med.

I styregruppen sidder:

  • Henrik Schødts, Nyt Hospital Nordsjælland
  • Anne-Mette Termansen, Børneriget 
  • Peter Huntley, Medicoindustrien 
  • Randi Brinckmann, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Metropol
  • Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU

Kontakt
Projektleder Anne Danielsen, ada@ddc.dk

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox