Menu
Søg
Om Cities By Design
CitiesByDesign er visionen om at skabe en platform for ny urban innovation: En global samskabelsesramme for ledende design-drevne aktører på byudviklingsområdet i hele verden - på tværs af den offentlige sektor, virksomheder, designere og borgere.

Alle byer, også de danske, står i høj grad overfor de samme udfordringer: Stigende urbanisering, trafikmæssig overbelastning, øget forurening, klimamæssige forandringer og ikke mindst omkring implementeringen af nye teknologier og services.

Med CitiesByDesign ønsker Dansk Design Center at skabe en platform, hvor ny urban innovation drives frem via designmetoder og hvor en global samskabelsesramme for ledende design-drevne initiativer, og aktørerne bag, bringes sammen i et stærkt vidensdelingsforum og co-creation platform. CitiesByDesign skal være rammen, hvor disse aktører kan lære af hinanden og samskabe de services og teknologiske løsninger, som der er behov for, både nu og i fremtiden. Målet er at skabe en platform, hvor succesfulde løsninger fra én by kan replikeres og skaleres i andre byer, og at der skabes et nemt tilgængeligt marked for løsninger på tværs af byer – med udgangspunkt i borgerens behov, og med fokus på innovation, økonomisk vækst og bæredygtighed.

CitiesByDesign er samtidig en invitation om samarbejde, og i Dansk Design Center hører vi gerne fra dig hvis du har input eller idéer, eller sågar et ønske om at være med.

Kontakt:
Programleder Runa Sabroe, rus@ddc.dk

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox