Menu
Søg
Om Dansk Design DNA
Projektet ‘Dansk Designs DNA’ er en platform for en række initiativer, der fra forskellige vinkler diskuterer, udfordrer og undersøger dansk designs aktuelle status og mulige fremtidsspor.
Bud på Dansk Design DNA fra deltagere på northmodern 2016

Formålet med projektet er at skabe fornyet synlighed og engagement i formidlingen af den værdi, design skaber for erhvervsliv og samfund og den styrkeposition, dansk design repræsenterer for Danmark. Motivationen bag projektet er, at dansk design i disse år oplever en voksende popularitet i udlandet. Eksporten af danske designprodukter og møbler er stigende, den nye ”Nordic Cool” bevægelse skaber øget fokus på potentialerne for international branding af Danmark og Norden, og flere danske virksomheder har fået øjnene op for de økonomiske fordele ved at bruge design i processer og produktudvikling.

Dansk Design DNA projektet er igangsat af Designrådet og gennemføres i et samarbejde med KADK, Designmuseum Danmark, Design Denmark og Dansk Design Center. I 2016 og 2017 afholdes der en række events på forskellige institutioner med skiftende vinkler. I centrum for diskussionerne står spørgsmål som: Hvad associeres dansk design med i Danmark og internationalt? Er der interne faktorer, der spiller ind på udvikling af dansk design, og hvad er disse i så fald? Hvordan spiller aktuelle eksterne faktorer som globalisering og overnationale udviklingstendenser som teknologi, bæredygtighed og nye former for design ind på udviklingen af dansk design i dag? Kan det danske design-DNA udtrykke sig endnu mere tydeligt ved at foreslå løsninger til samtidens og fremtidens dominerende samfundsproblemer?

Dansk Design DNA

Udvikling af det danske designs DNA

Projektet undersøger hvorledes dansk design udvikler sig i samspil med ovenstående faktorer. Kan man på give nogle bud på, hvilken vej dansk design bevæger sig eller bør bevæge sig? Og kan vi f.eks. drøfte dansk design i et mere ideologisk orienteret lys: Hvad er design til for? Hvad er det for et design samfund, vi tror på? Hvordan vil vi befordre det? Hvad er designs rolle i sammenhæng med det danske samfund og i relation til globaliseringen?

Konkret er det formålet at:

  • Kortlægge ‘Hvad er dansk design i dag’
  • Fastlægge fællestræk, findes der er samlet dansk design DNA?
  • Undersøge: Lukrerer Danmark stadig på den ‘gloværdige’ fortid?
  • Undersøge hvordan dansk designs DNA kan udnyttes bedre – til fordel for kultur, erhverv, uddannelse og eksport

 

Dansk design-DNA er en ordblomst
Design handler om at være åben, lærende og nysgerrig. Co-creation og sparring er et must, og det at sætte brugerne i centrum er helt centralt.

Med det i mente har vi i samarbejde med Designrådet, Designmuseum Danmark, KADK og Design denmark , foretaget en kvalitativ såvel som kvantitativ undersøgelse af det danske design begreb. Med afsæt i en designdreven proces, har vi via mange forskellige platforme og medier indsamlet empiri fra mere end 300 informanter. Dette er der kommet en ”ordblomst” ud af, som er et koncentrat af de ord og associationer, som har været mest gentagende. På den måde er vi kommet et væsentligt skridt nærmere forståelsen af det danske design-DNA. Ordblomsten er ikke en udtømmende og objektiv størrelse, men summen af de findings vi er kommet frem til.

dansk design dna
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox