Menu
Søg
Om Design Byer
Byer udvikles og udbygges verden over i takt med en øget globalisering, stigende urbanisering og udvikling af nye teknologier. Byers udfordringer og borgeres behov udvikler sig i lige så hastigt tempo. Dette stiller DesignByer skarpt på ved at udforske designs rolle og samtidig styrke nye forretningsmuligheder for virksomhederne i udviklingen af fremtidens byer.

DesignByer er en udviklingsplatform for programmer, der afdækker og styrker designs rolle i byudvikling. Dansk Design Center vil bringe virksomheder, borgere og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe vores byer via nye former for samarbejde. Med design som optik vil DesignByer dels bevæge sig inden for smart city og big data-området, men også inden for felter som byplanlægning, arkitektur og strategisk byudvikling.

En central aktør i DesignByer er erhvervslivet. Der er nye forretningsmuligheder for danske virksomheder, som kan udvikle og skalere løsninger, der bidrager til mere økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige byer, særligt hvis de formår at facilitere mødet mellem borgere og det offentlige. Nye byløsninger vil stigende grad være baseret på åbne datastrømme, nye teknologier og vil endvidere trække på kunders og borgeres aktive involvering og voksende engagement. Dette vil skabe nye intuitive løsninger og vil dels ske ved at trække på borgernes egne ressourcer som medskabere af byen og dels ved at udviklingen baseres på borgerens skiftende behov og feedback.

Konkret arbejder Dansk Design Center med følgende arbejdsspørgsmål:

1. DESIGN AF BEDRE INDKØB OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Hvordan kan design understøtte samudvikling mellem virksomheder og den offentlige sektor og dermed bidrage til indkøb af nye løsninger til gavn for udviklingen af byens rum?

2. NYE FORRETNINGSMODELLER FOR BYUDVIKLING

Hvordan kan design skabe rum for nye forretningsmodeller og udvikling af konkurrencedygtige løsninger, når det offentlige, borgere og virksomheder byudvikler sammen?

3. INTUITIVE TEKNOLOGISKE BYLØSNINGER

Hvordan kan design benyttes som afsæt for at gøre nye teknologiske byløsninger intuitive og værdifulde for brugere af byen?

4. FABLABS SOM BYVÆKSTCENTRE

Kan nem adgang til Fablabs og ny teknologi for virksomheder skabe vækstcentre for byudvikling?

5. ANVENDELIGE ÅBNE OFFENTLIGE DATA

Hvordan kan design benyttes som afsæt til at få åbne data i byen gjort anvendeligt for borgerne og udløse nyt forretningspotentiale hos virksomhederne?

DesignByer er endvidere et konkret tiltag i Dansk Design Centers indsats i Bloxhub, Danmarks nye kraftcenter for design, arkitektur og byggeri, hvor ét af de erklærede mål er at gøre bæredygtige byløsninger til Danmarks næste store eksportvare. Læs mere om dette i denne artikel, og læs mere om baggrunden for DesignByer i denne blog post.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Runa SabroeMonica Moeskær eller Christian Villum.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox