Menu
Søg
Om Design Dimensioner
Designs værditilførsel til innovation og forretningsudvikling er i kraftig udvikling. Flere virksomheder bruger designere og designmetoder, og anerkendelsen af værdien af design er stigende. Danmark har en unik designfortælling og måske et særligt dansk design-dna, som kan matche nuværende og kommende markedsbehov – ikke mindst internationalt.

Design dimensioner er en udviklingsplatform for programmer, der styrker og øger det virksomhedsrettede udbud af design. DDC vil med platformen udforske udviklingen i designfeltet, herunder undersøge hvad der kendetegner succesfulde designvirksomheder, samt hvad der skal til, for at danske designvirksomheder vokser internationalt.

Design rummer discipliner og tilgange, som synes at være særlig relevant i en verden, der til stadighed bliver mere global og kompleks og hvor teknologien udvikler sig ekspotentielt og innovationslandskabet er i konstant forandring. Design er dermed langt fra kun en skabelsesproces, der resulterer i nye produkter og serviceløsninger. Design omfatter felter som bl.a. design thinking, service design og strategisk design, der i stadig større udstrækning også inddrager kompetencer, der ikke er uddannet inden for de traditionelle designfag. Designpraksis flyder tættere og tættere sammen med teknologi og vi ser i disse år mange nye typer af succesfulde og skalérbare digitale start ups, som er født i denne symbiose.

Udviklingsarbejdet i platformen skal lede frem til nye eksperimenter og programmer målrettet danske virksomheder og danske designere/designvirksomheder.

Spørgsmål vi er nysgerrige på i udviklingen af platformen er bl.a:

  • Hvordan transformerer designfeltet sig?
  • Hvordan ændrer design praksis sig i disse år – hvad kommer der af nye retninger og discipliner og hvad er det dermed for en ressource, der kan tilbydes virksomhederne?
  • Hvordan hjælper vi bedst virksomheder med at navigere i designfeltet?
  • Er der behov for at udvikle en terminologi som præciserer de mange forskellige designbegreb som i dag er i spil og ofte anvendes i flæng?
  • Hvad er designkompetencernes unikke bidrag til innovationsprocesser?
  • Hvad er designernes roller – fra produkt- og serviceudvikler til procesfacilitator?
  • Hvordan organiseres design i virksomhederne, og hvad er relationen til ledelse og beslutningstagere?
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox