Menu
Søg
Om Designrejsen
Ønsker du og din virksomhed markant at styrke jeres afsæt for udvikling og innovation? Så har vi en række konkrete tilbud, I kan deltage i.

Designrejsen er et særligt tilbud til små og mellemstore virksomheder. Programmet tilbyder aktiviteter og forløb for dig som leder eller udviklingsansvarlig, der ønsker konkret at opleve og afprøve, hvordan brug af designmetoder i innovationsprocesser kan bidrage markant til at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne.

Designrejsen bygger på solide erfaringer høstet gennem Dansk Design Centers erhvervsrettede indsatser over de seneste år. Her har en lang række virksomheder fået stor værdi af designmetoder som værktøj til kundeinvolvering, produkt- og serviceinnovation og hurtig, træfsikker forretningsudvikling. Erfaringerne viser blandt andet at investeringer i designrådgivning bringer pengene op til 20 gange igen i form af øget salg, udvikling af nye markeder og styrket eksport.

Designmentorkorpset
Dansk Design Center har samlet 15 af Danmarks bedste designere, som i den kommende tid vil mødes med en lang række små og mellemstore virksomheder. Designmentorkorpset vil assistere virksomheder med at omsætte indsigt til strategi, til nye koncepter, prototyper, forretningsmodeller og konkrete løsninger, der sikrer en øget oplevet værdi for brugere og kunder. Der er tale om uvildig rådgivning, som kan foregå i form af én-til-én-vejledning eller workshops for flere virksomheder, som vil kunne drage nytte af hinanden.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox