Menu
Søg
Om Digital Futures
Digital Futures er Dansk Design Centers maskinrum for digitalisering og eksperimenter med ny teknologi, og har til formål at sætte mennesket i centrum i den store globale digitaliseringsbølge, som danske virksomheder står midt i.

Hvis der er noget som i den grad forandrer og former vores dagligdag i disse år, så er det digitaliseringen og konstante nye bølger af ny teknologi, som udvikles stadigt hurtigere og udfordrer måden hvorpå vi laver forretning, skaber værdi og lever vores liv - og ikke mindst hvordan vi interagerer med hinanden og vores omverden. Disruption er ordet vi oftest bruger til at beskrive denne udvikling, og dette ord beskriver ganske nøjagtigt at digitaliseringen er noget alle skal forholde sig til.

Ofte er det dog svært at vide, hvordan man relaterer til de nye teknologier, og de forandringer de bringer med sig. Kunstig intelligens, 3D-print, open source, automatisering og robotteknologi er blot nogle af de begreber, som man skal forholde sig til. Men hvordan gør man det? Svaret er designmetoder. Design er nemlig dét værktøj, som gør det abstrakte konkret og som gør det svære lidt mindre svært. Design er måden, hvorpå man rent strategisk og taktisk vender disruption og digitalisering fra trussel til mulighed.

Digital Futures sætter med andre ord design direkte over for disruption og ændrer dets fortegn: Med design tager man en således proaktiv tilgang til digitaliseringen, i stedet for at indtage en reaktiv position: Selve ordet disruption indikerer implicit, at der er tale om en uundgåelig bølge som skyller ind over én. Men sådan behøver det slet ikke at være. Designmetoder kan nemlig give kontrollen tilbage, og gøre det muligt at undersøge det digitale problemfelt via eksperimenter, tage udgangspunkt i slutbrugeren, teste idéer af i markedet med prototyper, arbejde iterativt og hele tiden lære af konkrete erfaringer. Skepsis ændres til nysgerrighed, og digitaliseringen handler ikke længere om overlevelse, men om systematisk at udnytte de nye muligheder og komme først på bolden.

Digital Futures handler først og fremmest om at gøre digitaliseringen menneskeorienteret, og sikre, at vi i vores fascination af de nye teknologier og udviklingen af dem altid husker at sætte mennesket i centrum for de løsninger vi skaber. Vores liv skal forme teknologien, ikke omvendt. Kun med den tilgang skaber vi en fremtid, som vi allesammen har lyst til at bo i og som kan rumme os allesammen. Digital Futures forholder sig således kritisk til de nye teknologier, og indlejrer helt naturligt temaer såsom privacy, transparens, bæredygtighed, demokrati og lighed i visionen for fremtiden. Det handler først og fremmest om at digitaliseringen skal være baseret på digital tryghed og tillid.

Helt konkret formes Digital Futures nuværende aktiviteter af følgende fire arbejdsspørgsmål:

 • Hvordan ser fremtidens digitalt-drevne forretningsmodeller ud?
  I takt med at måden at skabe værdi på ændres som følge af digitalisering, så ændres også de forretningsmodeller som driver udviklingen. Begreber som deleøkonomi. crowdsourcing, crowdfunding, open source og cirkulære økonomier er blot nogle af de eksempler, som senest er blevet tilføjet paletten af muligheder, og danner fortrop for mange flere nyskabende digitale muligheder, som fundamentalt ændrer præmisserne for måden hvorpå konkurrencedygtige forretningsmodeller kan skabes.
   
 • Hvordan kan vi skabe nye digitale idéer, opfindelser og løsninger i verdensklasse?
  Teknologien åbner ikke blot op for hurtig idéudvikling, men giver også mulighed for at prototypeteste idéerne i hastigt tempo og dermed hurtigere gøre dem markedsklare. Hvordan kan vi eksperimentere i real time i samfundet og skabe optimale forhold for samskabelse mellem virksomheder, borgere og det offentlige? Hvordan fordrer vi etableringen og styrkelsen af af kreative miljøer og netværk? Og hvordan kan disse forhold være med til at sikre skabelsen af løsninger, som naturligt sætter danske aktører i front på den internationale scene?
   
 • Hvordan får vi vores store datastrømme mere aktivt i spil og skaber en stærk digital fælled?
  Data er digitaliseringens livsblod og driver allerede nogle af verdens store digitale løsninger. Men samtidig har v kun ridset i overfladen af potentialet for datadrevne løsninger og ikke mindst mulighederne, som opstår ved skabelsen af digitale fælleder af åbne data, åbne teknologier og frit tilgængelige værktøjer. Hvordan får vi de store datastrømme bedre i spil og i anvendelse i erhvervslivet som en del af nye løsninger og nye opfindelser?​​​​​​​
   
 • Hvad er fremtidens interface mellem menneske og maskine?
  I takt med at digitale løsninger smelter sammen med mennesket og vores omgivelser i form af eksempelvis wearables, Internet of Things og skærmløs interaktion er der i stigende grad brug for nye måder at koble design og teknologi. Hvordan sættes mennesket i centrum for denne udvikling og hvordan vil vi udvikle i denne menneske/maskine symbiose på en måde, så vi bygger en fremtid vi har lyst til at bo i?

Digital Futures holder konstant fingeren på den teknologiske puls, og skaber eksperimenter i real time. Dette sker i samarbejde med en bred vifte af dels danske virksomheder og dels organisationer i både ind- og udland, som udgør et aktivt, udforskende netværk af aktører, som enten er på forkant med digitaliseringen eller ønsker at være det.

Sammen tackler vi konkrete udfordringer og skaber således via brede partnerskaber og aktive eksperimenter en klar vej frem for virksomheders digitalisering og anvendelse af nye banebrydende teknologier.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox