Menu
Søg
Om Nordic Design Resource
Sammen med søsterorganisationer i Norge, Finland, Island og Sverige vil Dansk Design Center kortlægge designbranchen i Norden.

Der findes i dag ikke et reelt overblik over designbranchen i de nordiske lande. Det er en branche, der de seneste år er ekspanderet med mange nye aktører og discipliner såsom service design, interaktionsdesign og strategisk design. Med projektet Nordic Design Resource er Dansk Design Center gået sammen med søsterorganisationer i Norge, Finland, Island og Sverige for at kortlægge designressourcerne. Formålet er blandt andet at tilvejebringe et værktøj, hvor virksomheder nemt kan navigere i landskabet af designvirksomheder og designere, der kan bistå med innovation og forretningsudvikling.

Baggrund
Vi er i Norden internationalt kendt og anerkendte for vores brug af design. Designtilgangen bygger på nordiske værdier, og det kan spores overalt i vores omgivelser. Lige fra vores klassiske møbel- og tekstilproduktion til nye systemer for behandling af brystcancer i Oslo, VOLVO bilkoncepter specialdesignet til kvinder og finsk innovativ skovmaskineteknologi, der bruges til træfældning i ekstreme terræner. Dog har vi ikke formået at skabe en tydelig definition af nordisk design og udnyttet det konkurrencepotentiale, der ligger heri. De nordiske lande kan høste gode konkurrencefordele ved i langt højere grad at eksponere de eksisterende designressourcer og positionere sig som et designfællesskab på tværs af de nordiske lande.

Ambitionen
Målet med Nordic Design Resource er at skabe overblik over designressourcerne ved at systematisere data genereret på baggrund af en ny designtypologi. Behovet for en ny typologi, der definerer hvad vi forstår som designbranchen i dag, blev identificeret i september 2016, da Dansk Design Center havde inviteret ca. 20 repræsentanter fra det danske design økosystem til en workshop om Danmarks designkapacitet; det udbud der skal sikre, at danske virksomheder har adgang til de fornødne designressourcer, der kan bidrage til vækst og job. Gruppen bestod af private designere, designbureauer, undervisningsinstitutioner, designforeninger og -fremmeaktører samt ministerier. Her var der bred enighed om, at en ny typologi vil øge opmærksomheden omkring, hvad design er og dets potentiale for at skabe værdi for virksomheder. Desuden er en ny typologi forudsætning for at indsamle data, kortlægge og analysere udviklinger i branchen.

Når et bedre overblik over designressourcerne er tilvejebragt, er det muligt at identificere hvorvidt udbuddet af design faktisk matcher efterspørgslen. Det er en ambition, at projektet vil bidrage til den fortsatte udvikling af designbranchen og designfeltet.

Nordic Design Resource gennemføres i et samarbejde mellem DOGA – Design and Architecture Norway, Design Forum Finland, Iceland Design Centre og SVID – Swedish Industrial design og er planlagt til at løbe fra september 2017 til september 2018. Projektet modtager 50% medfinansiering fra Nordic Innovation.

Læs mere:
Outlining the Nordic Design Resource
Partnere - Nordic Design Resource
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox