Menu
Søg
Om REMODEL
Design af open source forretningsmodeller for produktionsvirksomheder. I dialog med internationale og danske eksperter udforsker Dansk Design Center, hvordan man kan designe konkurrencedygtige forretningsmodeller for produktionsvirksomheder baseret på open source principper.

REMODEL er et program for produktionsvirksomheder, der ønsker at udforske hvordan open source-principper kan udvikle nye økonomisk bæredygtige forretningsmodeller i produktionen af fysiske produkter – uden at miste konkurrenceevne. Tværtimod. Således udforsker virksomhederne i programmet hvordan open source-principper drastisk kan opskalere en virksomheds konkurrenceevne, innovationsmuskel og åbne helt nye markeder i en mere og mere digital verden.

REMODEL har til formål at afdække, gennem konkret handling og praktiske eksperimenter, hvordan open source hardware forretningsmodeller kan designes på en måde, således at produktionsvirksomheder kan bruge dem til at skalere deres forretning og dermed sætte skub i den økonomiske vækst gennem etablering af innovative og bæredygtige open source hardware produkter, løsninger og afledte services.

REMODEL gør dette ved at samle globalt førende eksperter inden for open source forretningsmodel-rådgivning, -forskning samt -praksis for at at konceptualisere, prototype og teste nye open source-drevene forretningsmodeller i samarbejde med en række danske fremstillingsvirksomheder i accellerator-orienterede forløb, der samtidig vil fungere som use cases til bred inspiration for andre produktionsvirksomheder. Målet er således at de udviklede forretningsmodeller skal være implementerbare direkte umiddelbart efter accelleratorforløbet og dermed sikre praksis-orienteret læring for ikke blot virksomhederne selv, men også alle andre virksomheder, som er nysgerrige efter at træde ud i disse nye felter.

Baggrund
Arbejdet og indsigterne i REMODEL skal dokumenteres udførligt og stilles til rådighed for offentligheden på en åben licens til at sikre, at læringerne kan anvendes bredt af enhver virksomhed i verden der ønsker at teste principperne for sig selv. Med denne gennemsigtighed er det hensigten at gøre det muligt for projektet at skalere massivt ud over de aktører der er direkte involveret.

Open source-begrebet kommer fra softwareudvikling og refererer til en decentraliseret model for produktion, som står i modsætning til mere centraliserede modeller såsom dem, der typisk anvendes i kommercielle softwarevirksomheder.

Et af hovedprincipperne i open source softwareudvikling er peer-produktion, hvor man stiller komponenter som design, kildekode og dokumentation frit til rådighed for offentligheden uden begrænsning, og med skabelsen af store udvikler-communities, som bidrager til virksomhedens produktudvikling.

Denne model har vist sig mere og mere effektiv i at producere softwareprodukter, der ikke kun formår at konkurrere med proprietær software i kvalitet, design og funktionalitet, men formår på samme tid at skabe økonomisk bæredygtige virksomheder og hundreder af tusinder af arbejdspladser på verdensplan.
Det, vi stadig mangler at se er, om open source principper kan bringes ind i den fysiske verden og produktionen af fysiske produkter på en lige så massiv skala. Dette har vist sig vanskelig på grund af de naturlige omkostninger der er forbundet med forbrug af materialer, logistik, hyldeplads og ikke mindst den faktiske fremstilling af de fysiske varer, i modsætning til virtuelle produkter. Der findes allerede en række succesfulde virksomheder indenfor forskellige brancher, men ikke desto mindre er der stadig udbredt tøven overfor at eksperimentere med disse begreber, der radikalt modsiger de konventionelle markedsøkonomiske mekanismer baseret på beskyttelse af ophavsret og brug af patenter for at sikre konkurrenceevnen.

Kontekst
Programmet REMODEL er en del af Dansk Design Centers strategiske arbejde indenfor ‘Fremtidens Fabrikation’-platformen, som undersøger, hvordan designmetoder og nye digitale produktionsteknologier, som de kendes fra maker bevægelsen og diverse open source-strømninger, har potentialet til markant at styrke fremstillingsvirksomheder i specifikt Danmark, men også i resten af verden.
 
Kom i kontakt eller bliv involveret
Hvis dette projekt fanger din interesse kontakt projektleder Christian Villum på cvi@ddc.dk eller hele teamet på futurefab@ddc.dk.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox