Menu
Søg
Open Call: Bliv en del af Dansk Design Centers nye designmentorkorps
6. september 2017
Vær med til at sætte standarden for designydelser i danske virksomheder. Designere og innovatører inviteres til at blive en del af Dansk Design Centers mentorkorps.
Designrejsen - Open Call for designmentorer

Ledere og udviklingsansvarlige er under pres for at skabe innovative løsninger i en omskiftelig og kompleks verden. Eksisterende forretningsmodeller udfordres af nye digitale muligheder og skift i markederne. Virksomheders evne til at omsætte kundernes behov og forventninger til nye værdiskabende produkter og services kræver nye metoder og tilgange.

I udviklingen af nye løsninger er det velkendt, at designere og deres processer, metoder og mindset kan give virksomheder indgående kendskab til deres kunder og brugere på baggrund af iagttagelser af behov og konkret adfærd. Professionelle designere har evnen til at omsætte indsigt til strategi, til nye koncepter, prototyper, forretningsmodeller og konkrete løsninger, der sikrer en øget oplevet værdi for brugeren og dermed en stærkere plads i markedet for virksomheden.

Designrejsen er Dansk Design Centers nye ambitiøse, nationale indsats over for små- og mellemstore virksomheder. Indsatsen tilbyder en række aktiviteter for ledere og udviklingsansvarlige, der ønsker at opleve og afprøve, hvordan designmetoder kan bidrage til at styrke deres virksomheds vækst og konkurrenceevne.

Designmentorer
Med Designrejsen inviterer Dansk Design Center nu nogle af landets dygtigste designere og innovatører til at blive en del af et nyt mentorkorps, der skal bidrage til at booste markedet for designydelser og efterspørgslen efter designkompetencer. Som mentor får du adgang til potentielle nye kunder og markeder og mulighed for at eksponere og udbrede design til danske virksomheder.

Som designmentor skal du være til rådighed i projektperioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Konkrete opgaver og aktiviteter afstemmes og tilpasses løbende i projektperioden. Vejledende honorarsatser er 4000 dkk. for 1⁄2-dags aktivitet inkl. forberedelse og 8000 dkk. for 1-dags aktivitet inkl. forberedelse. Eventuel rejseaktivitet og andre omkostninger vil blive dækket. 

Som designmentor skal du:

  • udfordre, inspirere og guide virksomhedsledere og udviklingsansvarlige
  • sætte fokus på øget kundeinddragelse, co-design, designledelse og skærpet branding hos virksomhederne
  • bidrage til at styrke virksomheders organisering af designarbejdet, innovationskultur og processer.

Som designmentor vil du i tæt samarbejde med Dansk Design Centers team stå for:

  • rådgivning og coaching af virksomhedsledere og udviklingsansvarlige, som ønsker at opleve og afprøve, hvordan brug af designmetoder i innovationsprocesser kan styrke deres virksomheds vækst og konkurrenceevne
  • uddannelses- og mentorforløb for virksomhedsledere og udviklingsansvarlige
  • oplæg på og facilitering af workshops, konferencer og seminarer, der deler ny inspiration for virksomheder eller går i dybden med designmetoder
  • at guide virksomhederne videre på deres designrejse, fx til at ansætte designere, opbygge designteams, eller samarbejde med eksterne designbureauer.

Ansøgning
Når du søger om at blive designmentor, skal du beskrive kort, hvad din motivation er, hvilke kompetencer du har i forhold til at løfte opgaven (max 1 A4-side) samt vedlægge CV og portfolio med 2-4 cases. Ansøgningen sendes til Malene Jung på maj@ddc.dk senest den 1. oktober 2017.

Udvælgelseskriterier
På baggrund af indsendte ansøgninger udvælges 10-15 designmentorer af et særligt udpeget ekspertpanel.

Designmentorerne udvælges på baggrund af deres individuelle kompetencer og erfaring. I udvælgelsen tages hensyn til at etablere et mentorkorps, der samlet set repræsenterer et bredt kompetencefelt indenfor design; herunder produkt- og servicedesign, designledelse, og strategi, branding og digitalisering samt erfaringer, der går på tværs af forskellige brancher og klynger. Det tilstræbes også, at korpset er balanceret i forhold til geografi, køn mv.

Bliver din ansøgning godkendt, inviteres du til et opstartsseminar hos Klub 11. okt. kl. 9-12. Her vil Dansk Design Center fortælle om Designrejsen, programmets aktiviteter og drøfte designmentorernes rolle. Der vil også være mulighed for at kvalificere de centrale aktiviteter, så de bliver så værdiskabende for virksomhederne som muligt.

Har du spørgsmål til ansøgningen og forløbet, er du velkommen til at kontakte projektleder Malene Jung maj@ddc.dk.

Hent dokumenter som pdf:
Open Call
Vilkår for designmentorer 

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox