Menu
Søg
Open call: Design Coaching
12. juni 2018
Der har aldrig før været så stort fokus på, hvordan de kompetencer, designere besidder, kan bidrage til at udløse nye produkter, services og forretningsmodeller. Men hvordan leder man designprocesser, så de lykkes?
Nu kan du få skræddersyet Design Coaching fra Dansk Design Centers mentorkorps.

Har du ambitioner om at udvikle din innovationsevne og nå nye højder med din virksomhed ved at arbejde strategisk med design, så kan du som ambitiøs leder få skræddersyet Design Coaching fra Dansk Design Centers mentorkorps af designrådgivere. Over en periode på 3-6 måneder vil du få tilknyttet en personlig Design Coach, som tager udgangspunkt i dig som leder og giver sparring og hjælp til at udarbejde en personlig handlingsplan for, hvordan du kan udvikle og bruge designkompetencer i en ledelsesmæssig kontekst. Du får metoderne til fx at gentænke din ledelsesrolle, virksomhedsrutiner og retning, opnå dine målsætninger og udarbejde konkrete handlingsplaner, som sikrer dig og din virksomhed positive resultater.  

Lyder det som noget for dig, så giv Sidsel Winther et ring på + 45 25 51 82 88 eller send hende en mail på swi@ddc.dk og hør mere om mulighederne.

Dansk Design Center har omfattende erfaringer med at udvikle og drive innovationsinitiativer  med et strategisk designfokus - bl.a. fra Plus-programmet, der bragte virksomheder og designrådgivere sammen om at løse innovationsudfordringer i en 3-6 måneders periode. Virksomhederne vurderede, at samarbejdet resulterede i en gearing af deres omsætning på 20 gange deres investering i forløbet.

I et Design Coaching forløb vil du få 20 timers 1:1 sparring med din personlige Design Coach samt 20 timers forberedelse og konkretisering af leverancer. Forløbet tilrettelægger I sammen på det første opstartsmøde ud fra dine individuelle behov. I forløbets sidste fase vil du stå med en plan for og metoder til, hvordan du fremadrettet kan bruge design og designledelse til at skabe større værdi for både dig og virksomheden.

Læs mere om design som ledelsestilgang her

Forløbet er et særligt markedsmodningstilbud målrettet smv’er. Derfor medfinansierer Erhvervsministeriet ⅔ af prisen, hvorfor vi har mulighed for at udbyde design coaching til 20.000 kr. Vi igangsætter fem forløb i september 2018.

ER FORLØBET RELEVANT FOR DIG?
Hvis din virksomhed har et ønske om at styrke innovation, hvad enten det handler om udvikling af nye produkter/services, markeder eller forretningsmodeller eller måske en organisations- eller kulturændring, og ønsker du at spille en aktiv rolle i at få det til at ske, kan Design Coaching være noget for dig. Kan du svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, vil Design Coaching kunne hjælpe dig på vej:

  • Ønsker du at optimere innovationsprocesser i din virksomhed og skabe mere motivation og ejerskab blandt dine medarbejdere i forhold til at arbejde systematisk med innovation?
  • Ønsker du at skabe større viden og indsigt i jeres kunders behov blandt dine ansatte?
  • Ønsker du ny viden om hvordan bestemte former for digitalisering og ny teknologi kan bruges til at nytænke dine produkter, services og forretningsmodeller? Og hvordan du kvalificerer investeringer i innovationsressourcer eller får dem forankret i din virksomhed?

SØG OM DELTAGELSE
Med henblik på at lave det helt rigtige match med en Design Coach fra Dansk Design Centers mentorkorps beder vi dig sende en mail til Sidsel Winther, swi@ddc.dk med emne: ”Design coaching 2018”, hvor du svarer på følgende:

  • Navn, stilling, virksomhed og CVR: Virksomhedens størrelse, Hvad er virksomhedens vision/mission. Beskrivelse af kerneprodukt, ydelse eller service.
  • Markedet, kunder og konkurrenter: Hvilken værdi skabes for hvilken type kunde, hvor er kunderne (geografi, segment) og hvad er deres behov. Hvor stort er markedet? Og hvem er jeres væsentligste konkurrenter?
  • Vækstscenarie og innovationspotentiale: Har virksomheden en innovations-/designstrategi? Hvor ambitiøs er den? Har virksomheden erfaringer med innovations- eller designprocesser? Hvis ja, hvad var resultaterne? Hvor vurderer du, der er størst potentiale for at bruge innovation og design? På produktniveau? På organisationsniveau? På strateginiveau?
  • Dine strategiske udfordringer/ønsker til sparring: Hvad er dine største professionelle udfordringer her og nu? Formuler 1-2 (max. 3) konkrete strategiske udfordringer. Hvad er dine mål for virksomheden om 1, 3 og 5 år?
  • Beskrivelse af virksomhed

Når du har søgt om deltagelse i forløbet, vil du blive kontaktet af Dansk Design Center, der i dialog med dig vil gå tættere på de udfordringer og potentialer, forløbet skal tage udgangspunkt i.

Deadline for ansøgning er den 24. august 2018 kl. 12.

Opstart af Design Coaching forløb september 2018

Agnete Schlichtkrull

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox