Menu
Søg
Tid
60 min
Type
Udforsk
Deltagere
Gruppe (maks 4 deltagere)
Personaer

Beskrivelse 
Et afgørende udgangspunkt for en designdrevet udviklingsproces er at gennemføre researchopgaver, hvor design-antropologer dokumenterer og kortlægger, hvordan brugerne agerer. Research giver ofte et fyldigt og komplekst sæt af data og viden om jeres brugere. Når I benytter personaer omsætter I jeres viden, så den bliver formidlet simpelt og forståeligt og kan danne udgangspunkt for nye løsninger. Personaer minder deltagerne om, at de skal udvikle løsninger der passer til de individuelle behov, som de forskellige brugergrupper repræsenterer. Det kan være virksomhedstyper eller forskellige typer af brugere eller kunder.

Sådan gør I
1. Vinkling: Når I udvikler jeres persona er det afgørende, at I vinkler jeres research og gør det tydeligt, hvilke potentialer eller dilemmaer I vil adressere. Personaerne er arketyper og dermed en simpel formidling af en bruger.

2. Byg på viden: En persona bygger på viden om jeres brugere og forud for personaerne kan det derfor være nødvendigt, at indsamle ny viden om jeres brugere ved hjælp af interview, observationer eller andre metoder.

3. Lav skabelon: Udfyld jeres personaskabelon på baggrund af jeres viden om brugerne. Det kan være en god idé at arbejde med minimum 4-5 forskellige personaer, så de kan vinkles skarpt omkring et dilemma.

4. Brainstom idéer: Identificér hvor der er potentiale for udvikling og brainstom nye ideer som adresserer personaens behov.

Materialer
Personaer [download og print selv]
Tusser
Post-its

Publikation
Personaer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox