Menu
Søg
Værktøj: Preto- & Prototyper
16. marts 2017
Af Mikkel Noe Westh, direktør, Granyon
At arbejde med preto- og prototyper sænker risikoen i et digitalt projekt betydeligt. Det digitale designbureau Granyon har i partnerskab med Solar anvendt preto- og prototyper som en bærende del af innovationsprocessen. Få indsigt i hvorfor det er værdifuldt og hvordan man kan arbejde med disse værktøjer, fortalt af Granyon selv.
Prototype

At arbejde med preto- og prototyper, baseret på dataindsamling og udarbejdelsen af kunderejser, sænker risikoen i et digitalt projekt betydeligt. Mange af de problemer, man normalt ville opdage efter en løsning er udviklet og lanceret, kan opdages på et tidligt tidspunkt, før den dyre udvikling er involveret. Ved at benytte preto- og prototyper opnås viden som normalt først viser sig når det er for sent at gøre noget ved det. Fordi det er ufarligt at prøve ting af oplever projektgruppen en helt anden eventyrlyst til at afprøve modige ideer. Samtidig kan netop disse idéer være de ting, der gør at virksomheden i fremtiden kan distancere sig fra deres konkurrenter, der måske netop vælger det sikre og ufarlige valg.

Preto- & prototyper skaber nye forretningsmodeller
I partnerskab mellem Granyon og Solar, en sourcing- og tjenestevirksomhed indenfor el, varme, VVS og ventilation, søgte man via Design Thinking-metoder at finde nye forretningsmuligheder for Solar. For at være bedre forberedt på fremtidige forretningsmæssige udfordringer, ønskede Solar at udforske nye muligheder for at tiltrække kunder ved at fokusere på et nyt kundesegment, nemlig slutbrugeren, i modsætning til et tidligere fokus på B2B. Ud fra dataindsamling og analyse benyttede Granyon pretotyper og digitale prototyper til at identificere nye løsninger. Granyon udviklede et koncept for en 360-graders digital suite af tjenester og apps, der tilsammen skal positionere Solar over for den nye målgruppe. Via en afklarings-, idé- og prototypefase, var det målet at Granyons løsninger skal skabe øjeblikkelig værdi for alle parter: slutbrugeren, Solars nuværende kunder, Solar selv samt de andre partnere på platformen.

Hvordan kan man arbejde med preto- og prototyper?

Start med at identificere ideerne
Ud fra en klar forretningsstrategi, viden om målgruppen, og et eller flere klart definerede problemer kan man starte på idé-genereringen. Det handler her om at få så mange idéer som muligt op på en væg. Hvis man løber tør for idéer vender man vende tilbage til dataindsamlingen, analysen og problemet, og går det hele igennem igen for at identificere steder man eventuelt har overset. Efter at have identificeret mange (ca. 50) idéer og beskrevet dem kort på en post-it, begynder man at sortere og gruppere disse. Idéer, der ligger uden for problemområdet fjernes, men gemmes gerne, da der kan være værdifuldt indhold til senere. 

Hver idé skal herefter vurderes i forhold til, hvilke problemer de løser og hvorfor kunden ville bruge løsningen. Når man er nået ned på en tredjedel (ca. 20) kan man gå mere i dybden med dem. Her vurderes det om idéen løser problemet, og om løsningen kan implementeres i organisationen. Vent med at tænke: “Jamen hvordan tjener vi penge på den idé?”. Hvis idéen løser et problem og kan implementeres, afklares det i preto- og prototypefasen om der er en forretningsmodel i den.  

Via en række prioriteringsøvelser findes den håndfuld idéer, som er de idéer man tror mest på. Disse skal hver især kunne beskrives i en pretotype og derefter, hvis den er god nok, i en prototype.

Granyon idégenerering
Et indblik i hvordan Granyon arbejder med at identificere idéerne for en ny løsning.

Pretotyper
Pretotyper er idéer illustreret simpelt på et tidligt stadie. Så hurtigt som muligt beskrives en løsning til et problem. Det kan gøres ved at håndtegne skitser på papir eller via online tegneværktøjer. Det vigtigste er at man illustrerer kerneideen og ikke går op i detaljer. I partnerskabet med Solar arbejdede Granyon med fem ideer, der hver blev illustreret på en plakat. Disse blev præsenteret for virksomhedens ledelse og samtidig interviewede Granyon repræsentanter fra målgruppen i den rette kontekst. På denne måde fik Granyon på blot tre dage input fra både virksomhed og målgruppe, og kunne på den baggrund identificere de idéer med mest potentiale for at blive en succes hos slutkunderne og de idéer, der ville være lettest at implementere i virksomheden. 

I denne fase er hastighed og enkelthed det vigtigste. Man skal kunne præsentere idéen på 5 minutter og på baggrund af dette få feedback på styrker og svagheder. Med de kommentarer og feedback kan man prioritere de idéer man tager videre til den mere detaljerede prototypefase.

granyon pretotype
Her præsenterer Jesper Fagerlund fra Granyon tre pretotyper for projektgruppen hos Solar.

Online prototyper
Ideen bag online prototyper er at udforme en løsning, så en kunde kan se, prøve og opleve hvordan det kan fungere. Det er vigtigt at man har et setup, hvor man hurtigt og fleksibelt kan teste flere retninger og muligheder. Samtidig skal det se så færdigt ud, at man som kunde har en realistisk ide om, hvordan det vil se ud og, hvordan de forskellige flows vil virke. Fordi den online prototype udvikles direkte til web er løsningerne responsive (kan vises på mobiltelefon, smart watch, desktop, TV o.a). Prototypen ligger på nettet og alle kan tilgå den via et link og opleve den i en browser, hvilket gør det let at dele resultaterne internt i organisationen og overfor kunder, partnere eller leverandører. 

Sprints
Almindeligvis arbejder Granyon med prototyper i uge-sprints. Det vil sige at man starter om mandagen med at identificere det, prototypen skal bevise. I løbet af ugen arbejder holdet på prototypen og fredag præsenteres prototypen for resten af projektgruppen. I løbet af weekenden testes prototypen på målgruppen. Resultater fra testen præsenteres for hele gruppen om mandagen, hvor man derudfra tager beslutninger om de ting, der skal afprøves eller laves i den næste udgave. Normalt arbejder Granyon med fire til fem iterationer, afhængigt af kompleksiteten. 

Det er overraskende hvor meget man kan nå på denne korte tid. I løbet af blot en måned har man sparet virksomheden for mange ubehagelige overraskelser som ellers ikke ville være opdaget. Og ligeledes vil man opleve, at alle i projektgruppen arbejder sammen som et hold, og idéer og muligheder kommer fra alle. På kort tid forenes forretningsviden, design, kreativitet og kundefeedback til at blive en rejse mod samme mål; at skabe ny forretning som målgruppen vil finde relevant.

Hvem skal være med i processen?

  • Repræsentanter fra virksomheden, der forstår forretningsområdet

  • Beslutningstagere fra virksomheden

  • Repræsentanter fra målgruppen

  • UX ekspert

  • Digital designer, der kan arbejde direkte i online prototype

  • Testkoordinator


Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Granyon
Jesper Fagerlund og Mikkel Noe Westh fra Granyon

Værktøjet er præsenteret af Granyon
Granyon er et digitalt designbureau med fokus på innovation og forretningsudvikling. Deres tilgang er at designe direkte i online prototyper. Virksomheden blev startet af Direktør Mikkel Noe Westh og Kreativ direktør Jesper Fagerlund, der begge er aktive i projekter.

Granyons mål er at skabe gode oplevelser ved at skære mest muligt af de typiske bureau-procedurer. De arbejder med processer uden kundeansvarlige og sælgere; i møder man dem, som har en rolle på projektet og skaber værdi for kunden. De designer i prototyper, hvilket betyder at de hurtigt kan bevæge fra det strategiske niveau til løsninger man kan se og teste. Granyon ved at værdien for deres kunder ligger i at tilbyde kreative, passionerede, nysgerrige og dygtige teams.

Info
Kontakt Granyon

Direktør Mikkel Noe Westh, mnw@granyon.com
Kreativ direktør Jesper Fagerlund, jf@granyon.com

Læs mere om Granyon på www.granyon.com

Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox