Menu
Søg
Prioritering af idéer
24. august 2017
(SAM)SKAB: Med prioriteringsværktøjet bevæger I jer fra at have mange rå løsninger, til at udpege hvad I vil arbejde videre med. 
Tid
90 min
Deltagere
Gruppe
Prioriteringsplakat

Beskrivelse
Efter en veludført idéudvikling står I med en række idéer, som skal prioriteres, når I skal videre. Hvilke idéer har størst potentiale til at indgå i det videre arbejde om at udvikle en løsning? Og hvilke idéer kan eventuelt sættes i klynger og udvikles til en samlet løsning? Med prioriteringsværktøjet bevæger I jer fra at have mange rå løsninger, til at udpege hvad I vil arbejde videre med. 

Sådan gør I
1. Udvælg de kriterier, I ønsker at bedømme jeres ideer ud fra. Det kan eksempelvis være hvor nem eller svær idéen er at realisere, eller hvor stor værdi den giver for jeres målgruppe. Udvælg to kriterier i alt.

2. Placér idéerne efter hvor nemme og svære de er at realisere og vurdér hvor står værdi de giver for brugerne.

3. Skriv kriterierne i jeres matrix og placer ideerne (skrevet på post-its) i forhold til kriterierne. Tag idéerne én for én og placér dem i matrixen. Sæt de ideer som hører sammen tæt ved siden af hinanden, så de udgør en klynge.

4. Drøft i gruppen, med udgangspunkt i matrixén, hvilke idéer der egner sig til videre bearbejdning. Eventuelt som udgangspunkt for at udarbejde et koncept. Umiddelbart er de idéer, som er placeret i øverste højre hjørne dem med størst potentiale. De giver mest værdi for brugerne og er nemmest at realisere.

Materialer 
Post-its 
Tusser
A1 plakater

 

HENT MATERIALER OG PRINT SELV:

Publikation
Brugsanvisning
Publikation
Prioriteringsplakat

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox