Menu
Søg
Prioriteringsgraf
Tid
30 min
Type
Samskab
Deltagere
Gruppe (maks 4)
Prioriteringsgraf

Prioriteringsgraf:

I jeres idéudviklingsproces når I uvægerligt til et punkt, hvor der skal prioriteres blandt ideerne for at komme videre. Med en prioriteringsgraf udvælger I de bedste ideer ved at holde dem op mod nogle af de parametre, I gerne vil måle succesen på. Et parameter kan være ”realiserbarhed”, som handler om, hvorvidt idéen kan realiseres inden for de eksisterende organisatoriske rammer.

Sådan gør I:

 1. Skriv de valgte parametre på hver akse samt grader af sværhed og lethed. Parametre kan eksempelvis være ”værdi for brugeren” eller ”realiserbarhed”.

 2. Diskuter hver idé i gruppen i forhold til parametrene og placer dem i forhold til prioriteringsgrafen. Når alle ideer er placeret, kan prioriteringen begynde.

 3. Prioriteringen kan foregå således:
  – Ideerne placeret i nederste venstre hjørne (svært realiserbare med mindst værdi for brugeren) kan umiddelbart tages fra.
  – Ideerne i nederste højre hjørne (let realiserbare, men lav værdi for brugeren) skal enten fjernes eller udvikles yderligere.
  – Ved ideerne i øverste venstre hjørne (svært realiserbare, men høj værdi for brugeren) kan der eksempelvis drøftes, hvad der skal til for at få igangsat initiativerne, eventuelt i mindre skala i første omgang.
  – Ideer placeret  i det øverste højre hjørne (let realiserbare med høj værdi for brugeren) vil være de ideer, der er bedst at arbejde videre med.

Materialer:

A3 plakat til print [download og print herunder]
Tusser eller kuglepenne
Post-its

Værktøj
Prioriteringsgraf

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox