Menu
Søg
Problemskiven
Tid
45 min
Type
Udforsk
Deltagere
Gruppe (maks 4 deltagere)
Problemskiven
Problemskiven

Problemskiven:

Det er afgørende for ethvert projekts succes at formulere en god, skarp problemformulering tidligt i processen. Derfor giver det mening på et tidligt tidspunkt at investere i at skabe fælles enighed om, hvorfor projektet er meningsfyldt, og hvordan det skal udføres. Metoden her udfordrer projektgruppens forskellige forståelser, så I når en fælles forståelse af udgangspunktet for projektet.

Sådan gør I:

  1. Læg problemskiven i mellem jer og fordel tusser og post-its.

  2. Begynd øvelsen: Hvad ved vi I forvejen om området – og hvad tror vi, problemet er? Projektgruppen diskuterer og noterer på post-its. Efter endt drøftelse placeres ét kerneproblem i midten.  I kan med fordel (særligt hvis I er en stor gruppe) lave en ”station” med hvert spørgsmål, så grupperne fysisk bevæger sig rundt og diskuterer hvert spørgsmål for sig. Eksempelvis “For mange pendlere kører i egen bil hver dag til og fra arbejde”.

  3. Hvad tror vi er årsagen til problemet – og hvad ved vi på nuværende tidspunkt ikke, som kræver ekstra undersøgelse? Deltagerne noterer på post-its og placerer dem på cirklen. Eksempelvis “Alternativ transport tilgodeser ikke pendlernes rejse fra dør til dør”.

  4. Hvad er konsekvensen af problemet set fra brugerens perspektiv og fra systemets perspektiv? Eksempelvis : “Pendlerne har spildtid i bilkø” og fra systemets perspektiv: “luftkvaliteten bliver forringet”. Sørg undervejs for at skrive temaer, enighed, udfordringer og beslutninger ned. Gentag eventuelt drøftelsen med en ny kerneudfordring i midten.

Materialer:

A3 problemskiveplakat [download og print selv]
Tusser eller kuglepenne
Post-its

Værktøj
Problemskiven

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox