Menu
Søg
Prototype-matrix
Tid
30-90 min
Type
Konkretiser
Deltagere
Gruppe
Prototype-matrix
Prototype-matrix

Prototyper:

Prototyper kan anvendes til, hurtigt og omkostningseffektivt, at vise bud på nye løsninger. Her er det afgørende at afprøve ideerne i stedet for kun at tale om dem. Med afprøvning af prototyper får du hurtigt konkrete inputs til at komme videre i udviklingsprocessen. Inden du begynder at designe prototypen, skal du grundigt overveje, hvad du gerne vil blive klogere på og teste. Til det kan du bruge følgende værktøjer:

Sådan gør I:

  1. Hæng prototypematrixen op. Diskuter og overvej i gruppen, hvad I ønsker at teste ved jeres løsningsforslag. Brug eventuelt postits, hvor I skriver de ting I gerne vil teste og placer dem på akserne. Jeres placering i matrixen hjælper jer med at forstå, hvor detaljeret prototypen skal være, og i hvor høj grad den skal ligne den færdige løsning. Med en ufærdig prototype kan testpersonerne være mere tilbøjelige til at give feedback på de enkelte elementer. Hvis prototypen fremstår meget tæt på at kunne findes i virkeligheden, vil informanterne i højere grad kigge på helheden. Hvis det I ønsker at teste ligger meget spredt på matrixen skal I muligvis producere flere prototyper, der hver især adresserer jeres forskellige test ønsker.
     

  2. Brug testspecifikations arkets spørgsmål til at afklare, hvad du gerne vil undersøge, og hvilke krav det vil stille til din prototype. At svare på disse spørgsmål kan både guide dig til at stille de rigtige spørgsmål i selve testen, men også til at udfærdige din prototype, så den passer til det, du gerne vil have input til.
     

  3. Nu skal du bygge din prototype. Alt efter hvilken løsning, du er i gang med at udvikle, kan du bruge forskellige formater. Hvis du f.eks. udvikler en service, kunne din prototype have form af en brugerrejse, servicerejse eller storyboard (LINKS). Generelt gælder det, at du skal bruge materialer og formater, der giver mening ift. din løsning, og det du gerne vil teste med prototypen. Når du arbejder med modeller og tidlige prototyper, kan du sagtens bruge lego, piberensere, pap, papir og andet, du kan finde i en hobbybutik.

Materialer:

Prototype matrix [download og print selv herunder]
Ark med specifikationer

Værktøj
Prototype-matrix + specifikationsark

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox