Menu
Søg

REFLOW: Shaping the next sustainable city

Dansk Design Center er med i et nyt EU-konsortium, som har fokus på at udvikle cirkulære byer. Konsortiet samarbejder om et projekt ved navn REFLOW, som tager fat på det globale affaldsproblem og giver konkrete eksempler på, hvordan byer kan minimere forbruget af affald og øge genanvendelsen ved hjælp af ny, avanceret digital teknologi.
Agnete Schlichtkrull

Vi lever i en tid hvor byer forbruger flere ressourcer, end de producerer. I det seneste årti har digitalisering haft stor indflydelse på logistik, handel og international kommunikation, hvilket åbner op for muligheden for, at affald bliver en ressource, der hjælper med at opbygge byers kapital i stedet for at reducere den.

Plast som ressource i Vejle kommune
Vejle er blevet udvalgt til at deltage i projektet, og udfordringen med plastaffald er kommunens fokus. De øvrige fem byer, der deltager i REFLOW-projektet, er Amsterdam, Milano, Berlin, Paris og Cluj-Napoca.

Dansk Design Center er konsortiepartner sammen med Copenhagen Business School (projektledelse), IAAC (Spanien), Fraunhofer (Tyskland), Politecnico de Milano (Italien), Metabolic Cooperative (Holland), WAAG Society (Holland), Fab City Grand Paris (Frankrig), Dyne.org (Holland) m.m. 

Læs pressemeddelelsen her.

Design som katalysator for forandring
REFLOWs mission er at benytte designmetoder fra Fab Labs og makerspaces i Europa til at imødegå specifikke affaldsudfordringer og skabe cirkulære og regenerative byer. Projektet vil gøre brug af blockchain-teknologier samt data-visualiseringsværktøjer for at muliggøre løbende overvågning og optimering af genanvendelsesprocesser.

Konkret har REFLOW til formål at sørge for bedste praksis inden for genanvendelse af affald ved at 1) kortlægge byressourcer i form af materialestrømme, produktion, transformation og distribution; 2) omstrukturere lokale økosystemer, der involverer en bred vifte af interessenter 3) udvikle og teste værktøjer og applikationer, der understøtter og styrer de nye systemer og dermed muliggør skalering og overtagelse af andre byer, og 4) udføre borgerrettede aktiviteter med henblik på engagereret deltagelse.

Dansk Design Center vil bringe designmetoder og -processer i spil med henblik på støtte pilotprojektet i Vejle og få samt dele indsigter fra de andre deltagende byer.

REFLOW starter den 1. juni 2019. Projektet finansieres af EU Horizon2020.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox