Menu
Søg
Værktøj: Rich Pictures
16. marts 2017
Af Peter Nørregård, IS IT A BIRD
Værktøjet Rich Pictures skaber overblik og et fælles udgangspunkt for en diskussion af virksomhedens innovationsudfordringer. Læs her, hvordan og hvorfor IS IT A BIRD udarbejder Rich Pictures, præsenteret af IS IT A BIRD.
is it a bird rich pictures

En grundig forståelse af den organisatoriske kontekst og de systemiske udfordringer, der rækker på tværs af afdelinger og ansvar, er ofte afgørende for en succesfuld innovationsproces i en virksomhed. At arbejde med Rich Pictures som en visualisering af udfordringer og trusler, virksomhedens strukturer og medarbejdere, og den kommende proces skaber en konkret og konstruktiv samtale om sammenhængene, skaber et overblik, og gør det nemmere at forstå og artikulere de vigtige udfordringer for et givent initiativ.

Det store billede
En visualisering, som fanger essentielle forretningsmæssige udfordringer i marked, proces, struktur og kompetencer, er et fremragende fælles udgangspunkt for at skabe enighed om “det store billede”, illustrere sammenhænge en given proces foregår i, samt sikre fælles retning for et kommende forandringsinitiativ. Samtidig giver visualiseringen et konkret udgangspunkt for en konstruktiv og engagerende samtale om hvilke(t) problem eller udfordring, der er central for den kommende proces.

rich picutures
Udsnit af arbejdet med Rich Pictures i partnerskabet mellem MP Pension og IS IT A BIRD

I partnerskabet mellem MP Pension og IS IT A BIRD blev værktøjet Rich Pictures især anvendt til at skabe et overblik og dybere forståelse for MP Pensions medlemmer og hvad pension var for dem. Disse visualiseringer blev desuden anvendt som en fysisk overlevering af de koncepter, projektgruppen var kommet frem til. Som en kommunikation af projektet til medarbejderne i MP Pension blev plakater med indblik i udgangspunkt, udfordringer, proces og løsninger hængt op i kantinen og præsenteret af IS IT A BIRD.

Rich Pictures udarbejdes på basis af 6-8 stakeholder-interviews. Resultatet af disse bliver visualiseret i et rigt billede, og kan fungere som et konstruktivt og visuelt udgangspunkt for projektgruppen i en workshop, der diskuterer hvilke strategiske udfordring(er) projektet skal fokusere på.

Hvordan
Rich Pictures udarbejdes i starten af processen, hvor både problemforståelse, scope og fokus typisk stadig er uklart. 6-8 interviews med centrale interne stakeholders gennemføres. Herefter kondenseres de centrale pointer og temaer fra interviewene på post-its. Sammenhænge mellem de forskellige temaer identificeres og optegnes. Herefter tegnes de enkelte temaer i et detaljeret billede, der både illustrerer interne og eksterne tematikker, udfordringer og sammenhænge.

På en til to workshops gennemgås det store billede i detaljer. Dette bringer forskellige synspunkter og forståelser på banen i en konkret og visuelt drevet dialog, der sikrer en fælles forståelse af en konkret problemstilling, samt en fælles retning for det kommende innovationsinitiativ.

Hvem skal deltage i arbejdet?
Centrale stakeholders i og udenfor projektet.


Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Præsenteret af IS IT A BIRD
IIAB er et strategisk innovationsbureau, der fokuserer på at omsætte brugerindsigter til nye forretningsmuligheder. De kombinerer metoder fra adfærdsøkonomi, design, og samfundsvidenskab i en empatisk og menneskefokuseret tilgang til innovation.

 
Info
Kontakt

Søren Højland Boesen, strategisk designer, soren@isitabird.dk
Peter Nørregård, Senior innovationskonsulent, peter@isitabird.dk

Læs mere om IS IT A BIRD på www.isitabird.dk

Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox