Menu
Søg
Sådan håndterer du fremtiden inden for connectivity og digitalisering
16. marts 2017
Af Rasmus Blom, Partner, Head of Connected Industry Services
Tiden er ganske enkelt løbet fra enkle, skråsikre løsninger, ifølge Rasmus Blom, Partner i Implement Consulting Group og medlem af ekspertpanelet i Plus-programmet. De fleste virksomheder har et formål, de opfylder et behov hos nogen eller noget. Det vil de fleste blive ved med at gøre, men måden, de opfylder det på, ændrer sig radikalt med udviklingen af ny teknologi og øget digitalisering og connectivity.

Fremtiden er ikke, hvad den har været. Engang var den forudsigelig indenfor et rimeligt udfaldsrum. I dag er den uforudsigelig, ujævnt distribueret og lader til at nærme sig med en hurtigere og hurtigere hastighed.

Teknologi og herunder øget connectivity og digitalisering er en af de tydelige årsager til at de fleste virksomheder oplever deres verden som turbulent og usikker. Teknologien kender ingen industribarrierer, og hvad der virker i en branche kan på et øjeblik transponeres til en anden. Uden noget forvarsel.

Vi kender godt historierne om de store hæderkronede virksomheder, der forsvandt på færre år, end der var bogstaver i deres navne. Fem år er pludselig blevet lang tid i en digital og connected tidsalder. Specielt hvis ens virksomhed og kultur er bygget til at være optimeret til et industrielt paradigme, bygget på reduktionisme og effektivitet. Perfekt til stabile omgivelser. Mindre god til dagens Danmark og fordømt til fremtiden.

Om 10 år fra nu vil mange af de teknologier, vi ser eksperimenter med nu, være naturlige og velintegrerede i vores hverdag. Når fuldt selvkørende biler fra Volvo allerede i år bliver sluppet løs i Gøteborg med almindelige familier som testpersoner, dog på udvalgte vejstrækninger, er det et tegn på, hvor langt vi er allerede og hvor hurtig udviklingen går. I 2027 vil vi have billig og let adgang til en ekstrem form for computerintelligens, der vil kunne understøtte menneskelig analyse og beslutningsprocesser og revolutionere fagområder indenfor eksempelvis videnskab og jura, hvor ubegrænset adgang, bearbejdning og fortolkning af uendelige mængder ustruktureret information vil blive en konkurrenceudsat handelsvare. Vi vil have mere ”flydende” interaktioner med det fysiske miljø, gennem underliggende ”usynlige” sensorer, network , dataanalyser og dataprocesser, vi vil få daglige oplevelser, der for en generation tilbage ville fremstå som ”ren magi”. Gør vi det rigtigt, kan vi både få elegante, brugerdefinerede, effektive oplevelser, der er sikre og tilpassede til den enkeltes behov for frihed og privatliv.

Måske er det ikke i  2027, måske nærmere 2022.

Vi kender godt historierne om de store hæderkronede virksomheder, der forsvandt på færre år, end der var bogstaver i deres navne. Fem år er pludselig blevet lang tid i en digital og connected tidsalder.

Rasmus Blom, Partner, Head of Connected Industry Services

De fleste virksomheder har et formål, de opfylder et behov hos nogen eller noget. Det vil de fleste blive ved med at gøre, men måden, de opfylder det på, ændrer sig radikalt med udviklingen af ny teknologi og øget digitalisering og connectivity. Nogle af disse nye måder vil være billigere, hurtigere end de gamle måder og kunderne vil opleve dem som bedre og værdsætte dem højere. Tænk blot på måden vi forbruger musik på. Fra køb af LP, kassette, CD’er til ”gratis” streaming af musikken.

Med ny teknologi kan behovene opfyldes gennem nye produkter, services og forretningsmodeller, der kan se ud som det rene magi. Hvem kan konkurrere mod det?

Hvad hvis det var din virksomhed, der leverede magien?
Selvom en lang historie, et godt brand, et stærk markedsposition og en solid egenkapital ikke nødvendigvis er en fordel i forandringstider, så er det ej heller nødvendigvis en ulempe. Hvis det bruges aktivt i forandringens tegn.

Det er sjældent at ældre organisationer er fit for fight til en omfattende forandring. Ikke overraskende. De er som ofte designet til effektivitet og reduktionisme modsat et design imod kreativitet, fleksibilitet og tilpasningsevne, der er centrale elementer i opbygningen af den elastiske tilpasningsparate virksomhed, der er brug for at kunne flyde ovenpå igennem  det næste årti.
I overgangen mellem det industrielle og det digitale er organisationer nødt til at tilegne sig ambidekstrale [lige god med begge hænder] egenskaber for at kunne gennemføre skiftet fra en æra til en anden.

Hvad så nu?
Den ujævne distribution af connectivity og digitaliseringsevnerne gør, at ingen branche, og dermed virksomhed, kan vide sig sikker for de nye giganters ankomst, såsom Google, Apple, Amazon, Facebook etc. Så du bør forberede din virksomhed. Det vil sige en væsentlig del af strategien skal være at designe organisationen til at kunne tilegne sig nye evner (capabilities) hurtigt og effektivt, samt løbende at kunne tilpasse sig både markedet og konkurrenternes bevægelser. Det lyder måske ikke væsentligt anderledes end de behov, der har været tidligere i dansk erhvervsliv, men hastigheden hvormed disse skift i konkurrencemæssige forhold sker, gør tidsvinduet kortere og kortere for hvornår det stadig er muligt. Derfor bør designet af organisationen have et element af leg med innovation omkring connectivity og digitalisering.

Design af organisationen og dens innovationsevne skal således sikre, at struktur og kreativitet kan gå hånd i hånd. Her kan man i sin forretningsmodel overveje hvor meget af disse evner skal være egne og hvilke man køber, lejer, eller deler sig til.

Men noget er dog sikkert. Det er påkrævet at der tænkes nye tanker og handles indenfor følgende områder:

Strategi

 • hvordan påvirker de nye teknologier vores strategiske muligheder?
 • hvordan øger vi tempoet i strategiprocessen så den kan opdateres hurtigere?


Virksomhedes nye fundament (capabilities)

 • hvilke basale evner skal vi have i en nær fremtid?
 • hvordan ser planen ud?
 • Hvordan bliver vi i stand til at favne udvikling af helt nye forretningsmodeller?


Lederskab

 • har vi de rigtige ledere til at gennemføre denne evolution?
 • hvem er lederen, der har som primært fokus at drive forandringen (hvis ikke CEO)?

Kommunikation

 • forandring kræver inddragelse og kommunikation, store forandringer kræver stor fokus?
 • hvad er den større fortælling omkring vores evolution?

Innovation & budgettering

 • hvordan tilpasser vi vores innovationsporteføljemetodik til at kunne omfatte hurtige digitale ”start-up” udviklingsprojekter?
 • hvordan styrer vi budget- og ressourceallokering til nye usikre områder, med hurtige iterationer og løbende ændringer? 


Med en øget inddragelse af design-tænkning i ordets bredeste forstand vil virksomheder forøge chancerne for at udvikle de evner, der vil gøre dem i stand til at udvikle fremtidens produkter og services til glæde og gavn for kunder, brugere, medarbejdere og investorer.

Rasmus Blom, Partner i Implement Consulting Group udgør en fjerdedel af ekspertpanelet i Plus-programmet og har bl.a. været med til at udvælge de 18 Plus-partnerskaber. 

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox