Menu
Søg
Sådan måler vi værdien af design
13. december 2018
Hvordan kan design gøre en forskel for virksomheder, og hvilken værdi skaber designerne for erhvervsliv og samfund? Vi har talt med design manager i Danfoss Michael Qvortrup og CCO i designbureauet 1508, Jens Bjørn Koustrup Nielsen.
Agnete Schlichtkrull

Designbranchen har gennem de sidste 10 år gennemgået en omfattende transformation og omfatter i dag discipliner som designtækning, service design, strategisk design og digitalt design. I The Nordic Design Resource har vi undersøgt, hvem Nordens designere er, og hvordan de skaber værdi.

Danfoss har bygget en forretning op om design, og derfor har vi talt med deres Design Manager Michael Qvortrup.

Dernæst har vi interviewet CCO i designbureauet 1508 Jens Bjørn Koustrup Nielsen, der lever af at skabe værdi med designmetoder. Hvis du hellere vil gå direkte til interviewet med Jens Bjørn, så klik her.

Dansk Design Center
Michael Qvortrup, design manager, Danfoss

Interview med Michael Qvortrup

Design er limen, der får alle elementer til at hænge sammen, siger design manager hos Danfoss Michael Qvortrup. Danfoss har vundet adskillige designpriser og vandt i 2018 en Danish Design Award for den energieffektive termostat Danfoss Eco. Her fortæller Danfoss’ Michael Qvortrup om værdien af design og designrejsen i en af Danmarks største virksomheder

DDC: Hvilken rolle spiller design hos Danfoss? Og hvad laver en design manager?

MQ: Danfoss fornemmeste opgave er at udvikle produkter, der gør en positiv forskel og fungerer godt for de mennesker, der skal bruge dem. Vores produkter er teknisk avancerede, og min rolle er at sikre, at vi husker slutbrugeren i produktudviklingen og sikrer, at alle vores produkter afspejler Danfoss’ kerneværdier og DNA. Når vi overdrager et produkt til en kunde, sælger vi en helhedsoplevelse. Lige fra at forstå kundens behov og skabe en effektiv købsproces til enkel udpakning, igangsætning og drift i det daglige.

Hvert af Danfoss’ fire forretningsområder har en designansvarlig, som samarbejder med de interne designere, der typisk er en del af udviklingsafdelingerne eller sidder med innovation. I vores varmesegment arbejder designerne for eksempel med eksperimenterende design. Og derudover har vi også en lang tradition for at samarbejde med eksterne designbureauer.

Som design manager er min opgave at skabe sammenhæng på tværs af vores forretningsområder, så vores DNA, produktsprog og visuelle identitet fremstår tydeligt og ensartet.  Selvom man fjerner logoet fra et Danfoss-produkt, må man ikke være i tvivl om, at det er et Danfoss-produkt.

DDC: Danfoss har investeret i at skabe designguidelines. Hvilken værdi tilfører det virksomheden?

MQ: Investeringen i vores designguidelines giver værdi på særligt to fronter. Eksterne designere og designbureauer kan komme hurtigt ombord, og vores guidelines giver en afklaring, så vi begrænser diskussioner om smag og behag.

De skaber selvfølgelig også frustrationer indimellem, men vi er nødt til at have nogle rammer for vores arbejde. Og min erfaring viser, at når designteams først er kommet i gang, arbejder de kreativt og effektivt og synes egentlig, det giver en frihed, at der er nogle rammer for udviklingsarbejdet.

DDC: Jeres rejse med design har været lang, fra at være produkt og teknik-orienteret til at blive langt mere strategisk og designdrevet med jeres kunders behov som omdrejningspunkt. Når du kigger tilbage på de sidste 10 år, er der så en særlig oplevelse, hvor du tænkte, nu er vi på rette vej, nu har det givet resultat?

MQ: Da Danfoss-strategien ”Core and Clear” blev lanceret i 2010, lavede vi i varmeforretningen et kæmpestort board med nogle af de produkter, vi havde i pipeline, der fulgte vores designlinje. Øverst skrev vi ’One Company’ for at vise, at vores designguidelines kunne skabe ensretning og et tydeligt produktsprog. Det board så vores CEO på et ledermøde, og sagde, ifølge en af udviklingsdirektørerne: ”Det er den vej, vi skal”.

Og vores tidligere direktør for varmeforretningen har efterfølgende sagt, at havde han vidst, hvad design kunne gøre, havde udvikling og iværksættelse af designguidelines været den første beslutning, han tog som direktør.

De to udsagn viste for mig personligt helt klart, at vi var på rette vej og vores opgave lykkedes. Det er langt fra min fortjeneste, det er en holdindsats, men en indsats, som jeg finder stor tilfredsstillelse at have været med til.

75% af danske virksomheder siger, design rykker på bundlinjen. Læs vores store Design Delivers rapport

DDC: Hvad er din næste personlige drøm på Danfoss’ designrejse?

MQ: Jeg drømmer om, at vi bliver vores industris Apple og får drevet Danfoss så langt frem, at der er design på og integreret i alt, hvad vi laver.

I dag anvender vi vores designbudget på de produkter, som kan ses og betjenes. Jeg tror, der er stor værdi at hente for vores virksomhed ved at koble endnu mere design på alle vores produkter – også dem, som ingen ser – og at alle elementer ikke kun bærer et Danfoss logo, men også vores DNA i produktsproget. Og jeg ser en stor mulig værdi i, at vi kommer endnu tættere på kunderne med flere brugertests og brugerinddragelse.

Derudover er vi midt i en kæmpe digitaliseringsproces. Og det er også set fra min stol og mit arbejdsområde en meget spændende tid for design. Vi bruger i den grad design til at gøre det tekniske menneskeligt og tilgængeligt og til at få fokus på værdien for kunderne. I dag laver vi ikke kun produkter, men også systemer, der er forbundet digitalt. I den kontekst er design limen, der får alle elementer til at hænge sammen.

DDC: Hvad begejstrer dig særligt ved at være design manager i Danfoss?

MQ: I høj grad at design flyder sammen med innovation. Jeg synes, at det er meget spændende, at vi som virksomhed har investeret i innovationscentre, digitale hubs, i samarbejde med specialister, der driver designtænknings-processer og arbejder med at udvikle helt nye løsninger på problemstillinger.  Man kan godt tale om, at vi laver intern disruption.

Derudover har vi vores årlige Man on the Moon-konkurrence, hvor medarbejdere på tværs af alle forretninger kan deltage. Vinderne kommer på tre ugers ophold på MIT i USA, og når de er retur, får de seks måneder til at se, om de kan realisere projektet med forankring i virksomhedens design DNA.

Konkurrencen tjener selvfølgelig det formål at få den innovative og entreprenante side frem i virksomhedens medarbejdere, men skaber også samarbejde på tværs af forretningsområder. Det resulterer i ideer og koncepter, som kan skabe nye markeder, nye produkter eller designløsninger på problemer, vi ikke har løst tidligere.

Vi har en meget stærk designfortælling i Danmark og et særligt design DNA med værdier som mennesket i centrum, enkelhed, holdbarhed, bæredygtighed og ikke mindst værdi for pengene. I Danfoss står design, bæredygtighed og holdbare produkter også centralt i arbejdet med at nå vores ambitiøse vækstmål og gøre en forskel i verden i forhold til klimaforandringer og andre store udfordringer.

Jens Bjørn Koustrup Nielsen, CCO, 1508

Interview med Jens Bjørn Koustrup Nielsen

1508 er en innovations- og designvirksomhed, der udvikler digitale services, brandoplevelser og innovative designløsninger, og bl.a hjælper virksomheder med deres digitale transformation. Med afsæt i designtænkning, prototyper og agil udvikling identificerer 1508 udfordringer og udvikler hurtige, konkrete løsninger, der støtter op om virksomhedernes mål og strategi.

Når innovations- og designbureauet 1508 taler med kunder, handler det om at gøre innovation konkret og håndgribeligt. CCO Jens Bjørn Koustrup Nielsen mener, der er behov for nye, fælles parametre til at måle værdien af designprocesser og innovation.

DDC: Debatten om værdien af design handler ofte om en forskel mellem, hvordan virksomheder måler værdi, og hvordan designere måler værdi. Hvordan oplever i den forskel?

JBKN: Dele af erhvervslivet opfatter stadig design som noget, man kan se og røre og ikke som en innovationsproces til produkt-, organisations- og strategiudvikling. Vi oplever især, at visse dele af en ledelsesgruppe misforstår den brede forståelse af design og hvad designprocesser kan. De har svært ved at lave en ny anskuelse af, hvad design er. Det skyldes måske dels, at designerne er dårlige til at fortælle om det, dels at vi mangler fælles forståelse af, hvad kriterierne for værdimåling er.

DDC: Hvordan formidler I værdien af design, når I taler med jeres kunder?

JBKN: Vi prøver først og fremmest at sætte design i en kontekst, der er tilpasset deres behov. Vi går igennem en meget struktureret proces for at forklare, hvad design er og kan. Eksempelvis når vi skal udvikle et website: Frem for at opbygge websitet og dernæst evaluere ift. brugerne, kan man med designprincipper i koncept, udviklings- og endelig produktfasen vende metoden på hovedet.

Vi mener, at innovationsprocessen er der, hvor virksomheder virkeligt kan lave varige konkurrencemæssige fordele  – og vi taler om hypotesebaseret forretningsudvikling. De fleste læringer kommer, når prototypen rammer brugeren eller markedet. Det betyder, at man skal turde stille sig spørgsmål og prøve at lære undervejs. Derfor prøver vi at brugerteste hurtigt og iterere flere gange undervejs.

DDC: I undersøgelsen ”Nordic Design Resource” ser vi bl.a. på den indsigt, designerne tilfører erhvervslivet, mens en ny stor rapport fra McKinsey måler vækst på bundlinjen. Er der behov for nye parametre for at måle værdien af design? Og hvad skal de i givet fald være?

JBKN: Der er stadig mange innovationer, der ikke bliver til, fordi man måler værdien forkert. Vi prøver gå i dialog med virksomhederne om at måle på en ny måde. For innovation er sådan set ikke svært at måle, men det er svært at omsætte til kroner og ører. I en innovationsfase er det lige så vigtigt at måle på processen som på det færdige produkt. Derfor skal der andre KPI’er til, eksempelvis NPS (Net Promoter Score, der bl.a. måler tilfredshed med kundens oplevelse, red.). Men man kan også se på, om vi har udviklet en ny forretningsmodel, har øget speed to market, har gjort det skalerbart, har ændret virksomhedens mindset og kompetencer osv.

Publikation
Nordic Design Resource
Se den værdi de nordiske designprofessionelle skaber i resultaterne fra Nordic Design Resource-undersøgelsen

DDC: Og hvordan implementerer man så det konkret?

JBKN: Man skal arbejde med milestones. Samtidig skal man skabe nogle rum, hvor der er en styregruppe på tværs af kompetencer med beslutningskraft og mandat, eks. fra marketing, salg, IT og business development.

Her har ledelse enormt stor betydning, for lederne skal turde tage ansvar for innovation og give et reelt mandat til medarbejderne. Vi oplever klart den største værdiskabelse i processer, hvor folk tør sige nej og pivotere. Altså at erkende undervejs, at hypotesen har ændret sig, og markedet ikke ville have det, vi troede. Vi har desværre stadig en kultur, hvor vi ikke må fejle. Men når man fejler en eller to gange, så begynder man at forstå. Og så ændres kulturen i virksomheden til det mere modige.

DDC: Jeres slogan er #innovationmadetangible, altså konkret eller håndgribelig innovation. Hvad er baggrunden for det valg?

JBKN: Innovation er det vildeste buzzword. Alle vil have det, men ingen ved, hvad det er.
Derfor taler vi om hypotesedrevet forretningsudvikling, som er en praksis, hvor man tør at udvikle og lære af processen. Innovationspraksis skal være forholdsvis fri, men der skal være konkrete rammer for det. Man skal strukturere sine innovationsinitiativer, sætte parametre for at måle og gøre det helt klart, hvordan beslutningerne skal træffes undervejs. Man kan strategisere sig ind i h……, men hvis man kan måle og lære af kunderne, kan man omsætte strategien til handling.

DDC: I dag arbejder cirka 40% af de nordiske designere inden for de nyere discipliner som servicedesign og digitalt design, og vi ser stigende efterspørgsel på de kompetencer. Hvad kræver det af fremtidens designere i forhold til at definere den værdi, de skaber?

JBKN: Designeres rolle er blevet meget mere specialiseret, men også mere fragmenteret. Design har ændret struktur fra noget visuelt til en proces, en model, en måde at lave ting på. Designerne bliver nødt til at være knivskarpe til at italesætte deres kompetencer, den værdi de tilfører, og hvordan det passer ind i virksomhedens kontekst. Designtænkning er blevet mere udbredt, men der findes stadig et skisma ift. værdien. Hvis du går ind til et bestyrelsesmøde, tæller en graf stadig mere end et citat. På trods af at en graf så at sige er lige så manipulerbar som et udsagn. Validering fra brugerne skal længere op på værdiskalaen – og der er et stykke vej endnu.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox