Menu
Søg
Sådan skaber vi en sundhedsreform for mennesker
8. januar 2019

Inden længe præsenteres regeringens længe ventede sundhedsreform. 
Statsminister Lars Løkke sagde i efteråret, at regeringen ”vil starte nedefra med mennesket, med patienten og med borgeren.” De fleste kan være enige om, at mennesket – patienten, lægen osv. – er det rigtige udgangspunkt for at reformere og transformere vores sundhedsområde. Men hvordan omsætter vi i fællesskab den politiske vision til konkret handling i udformningen af fremtidens sundhedsvæsen?

Design for mennesker
At starte med mennesket handler om at forstå individuelle behov og værdier, men også om at udfordre vores antagelser og undersøge de drivkræfter, der får mennesker til at gøre et fremfor noget andet. Der findes en enkel nøgle til denne komplekse ligning: Design, nærmere bestemt designmetoder. De bygger netop på det menneskelige udgangspunkt: Først kortlægger man den menneskelige adfærd og oplevelse, og så udvikler man services, tilbud og produkter på dén baggrund.

I debatten om reformen fylder teknologi meget og med rette. Potentialet er overvældende, og teknologi spiller en afgørende rolle, når vi skal levere sammenhængende, værdiskabende og individuelle services. Teknologi kan hjælpe os med transformationen, men selve udgangspunktet skal ligge et andet sted; hos de mennesker, der skal anvende og forhåbentlig få gavn af de digitale værktøjer. De og vi skal stille krav og sætte spørgsmålstegn, bringe forskellige fagligheder i spil, samarbejde og eksperimentere for at blive klogere. I Dansk Design Center forsøger vi at sætte rammerne for dette samarbejde i fremtidslaboratoriet Boxing Future Health, hvor vi på tværs af offentlige og private sundhedsaktører udforsker fremtidens patienter og fremtidens behov.

De danske erfaringer
Erfaringer fra Danmark og verden viser tydeligt, at det betaler sig at designe forløb med udgangspunkt i patientens behov og i den værdi, der skabes for patienten. Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet sparede eksempelvis 4 mio. kr. i løbende udgifter ved at tilrettelægge den faglige indsats med udgangspunkt i den meningsfulde patientoplevelse.
På Oslo Universitetshospital har man reduceret ventetiden ved brystkræftdiagnose med 90 pct. ved at optimere forløbet ud fra patientens perspektiv.

Design kan visualisere, formidle og skabe forståelse på tværs af faggrupper. Fra portører og laboranter til sygeplejersker og læger – og mellem klinikker og patient. Designmetoder kan derfor sikre den nødvendige udvikling af nye services og organiseringer, som denne reform kalder på.
For at skabe succes skal der investeres i innovationsevnen og forandringskompetencerne i vores sundhedsvæsen.
Fire vigtige skridt tegner sig:

1. Byg kapacitet. Kapaciteten skal opbygges nedefra og oppefra. Der skal afsættes tid, ressourcer, og investeres i infrastruktur, der sikrer transformationen til, implementering og fastholdelse af målet.

2. Tilfør nye kompetencer. Nye typer kompetencer i sundhedsvæsnet kan sikre, at vi udvikler med afsæt i menneskets behov. Brug servicedesignere, teknologieksperter, antropologer i tandem med den afgørende viden hos de mange sundhedsprofessionelle.

3. Vær modig og tålmodig. Tranformation kræver, at vi eksperimenterer, lærer og deler. Der skal skabes rum til at øve sig i fremtiden. Faktisk skal vi fejre vores ikke-successer, for kun her bliver vi klogere. Acceptér at vi ikke kender hele løsningen eller rejsen dertil på forhånd.

4. Tag lederskab: Klæd ledere på til at arbejde med transformation og navigere i det ukendte. De skal søge og understøtte forandringen helt ud i driften. De skal bære innovationen videre - eller åbne døre for dem, der gør det. 


Kære sundhedsaktører, virksomheder, offentlige aktører og servicedesignere, transformationen skal i gang nu – ellers kommer vi ikke i mål med de fine ambitioner.
Sammen kan vi bidrage til at denne reform tager den rigtige form og skabe et bedre og meningsgivende sundhedsvæsen.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox