Menu
Søg
SafeBuzz: Gammel teknologi skaber nye løsninger
11. juli 2017
Af Simeon Eichel
Ved hjælp af en enkel og gennemtestet teknologi kendt fra restaurationsverdenen skaber designløsningen Safebuzz tryghed i venteværelset, minimerer spildtid i et presset sundhedssystem, forbedrer serviceoplevelsen for patienterne og frigiver ressourcer hos personalet.

SafeBuzz ligner ikke nogen servicerevolution, men det er netop dens enkle og gennemtestede teknologi, der gør den til en genial designløsning med potentiale til endnu mere. Den lille pager skaber tryghed i venteværelset og minimerer spildtid i et presset sundhedssystem og forbedrer således serviceoplevelsen for patienterne, samtidig med, at der frigives ressourcer hos personalet.

Da Hvidovre Hospital i forbindelse med en sammenlægning skulle lave ét ambulatorium under gastroenheden - en afdeling, hvor patienter med alle former for mave-tarm-sygdomme bliver behandlet - havde man kun mulighed for at etablere ét centralt venteareal. Fordi sammenlægningen kombinerede mange tidligere separate afdelinger i én, opstod der forskellige problematikker, som udfordrede den tidligere praksis, hvor behandlerne selv henter patienten. Blandt andet fordi de nyindrettede afsnit gjorde gangafstandene meget lange og fordi enheden består af et komplekst netværk af forskellige funktioner, hvilket blev afspejlet i ventearealet.

Hvidovre Hospital henvendte sig derfor til designvirksomheden Triagonal. Triagonal er en designtegnestue med speciale i wayfinding, som helt simpelt fortalt handler om at vise vej fra A til B, C eller D. Hvidovre Hospital ønskede derfor at gøre patienterne selvhjulpne fra ventearealet til behandlerrummet. Forløbet begyndte med medarbejder-workshops, hvor der blev fokuseret på idégenerering. Udvikling i sundhedssektoren er kendetegnet af korte processer, med svære økonomiske prioriteringer. Projektet var derfor i sit udgangspunkt meget begrænset både økonomisk og temporalt, fordi resultatet skulle være anvendeligt straks.

”Hospitalerne har for øjeblikket et stort fokus på den gode patientoplevelse. Derfor er der en stor vilje og åbenhed efter at afprøve nye tiltag. Der er et stort innovationsefterslæb i sundhedssektoren, der kalder på nye idéer og nye services.”

Peter Donner, partner i Triagonal

”Hospitalerne har for øjeblikket et stort fokus på den gode patientoplevelse. Derfor er der en stor vilje og åbenhed efter at afprøve nye tiltag. Der er et stort innovationsefterslæb i sundhedssektoren, der kalder på nye idéer og nye services”.

Konklusionen på den indledende udviklingsproces blev derfor at bruge en pager, som man kender det fra restaurationsbranchen. Brikken alarmerer patienten ved at vibrere, når det bliver vedkommendes tur, men viser også et tocifret tal, som indikerer hvilket behandlingsrum, man skal hen til. Ved hjælp af farvede prikker på gulvet - et klassisk wayfindingselement, som alle mennesker har let ved at afkode - kan patienten således selv let finde hen til behandlingsrummet.

SafeBuzz

Udover den helt praktiske wayfinding-funktion, som SafeBuzz-brikken giver, har løsningen også medført andre positive sideeffekter for patienterne. Gennem brugerundersøgelser og observationer observerede Triagonal en stor utryghed hos patienterne i forbindelse med den tidligere registreringsproces. Typisk foregår registrering således, at man melder sin ankomst i en reception, hvorefter man så bliver kaldt op i plenum. At man ikke får en fysisk kvittering, kan både fremkalde en bekymring over om man er blevet glemt - og det at man skal være opmærksom på, om ens navn bliver kaldt op, skaber utryghed ved, om man måske overhører det. Det betød, at mange patienter eksempelvis ikke gik på toilettet i ventetiden på grund af denne bekymring, og derfor som det første når de blev kaldt op, bad om et toiletbesøg, hvilket øgede ventetiden yderligere. Desuden fandt nogle af patienter det intimiderende at blive kaldt op i plenum. Alt dette undgås ved SafeBuzz-løsningen.

Derudover har personalet fået bedre tid mellem konsultationerne. De kan nu forberede sig til den næste patient og bruge den ekstra tid på at læse journalen i stedet for at skulle hente patienten i venteområdet.

SafeBuzz-brikken er derfor - til trods for dens enkelhed og simple funktionalitet - løsningen på et komplekst problem. Ved at tage en relativt simpel og kendt teknologi, som man normalt finder på restauranter, er SafeBuzz desuden et inspirerende eksempel på, hvordan teknologi fra én branche kan skabe uventede forbedringer i en anden, når vi får øje på de løsninger, der ligger lige foran os. Dette blev også fremhævet af juryen i Danish Design Award, hvor SafeBuzz var finalist i kategorierne Outstanding Service og Better Work.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox