Menu
Søg

Sara Gry Striegler

Programleder
Tlf.
+45 6110 4778
Aktiviteter
Sara Gry Striegler
Agnete Schlichtkrull
Download billede

Sara Gry Striegler er programleder og er ansvarlig for at udvikle og lede Dansk Design Centers indsats på
velfærdsområdet Future Welfare, der skaber alliancer mellem offentlige og private aktører og skaber det
rum, hvor de sammen kan løse fremtidens komplekse velfærdsudfordringer.

Sara har arbejdet i krydsfeltet mellem design og innovation i mere end 10 år og har udviklet produkter og
services til sundhedsområdet, rådgivet på policy-niveau samt udviklet og implementeret strategi og politik.
Sara leder programmet Boxing Future Health – et fremtidslaboratorium for sundhed. Boxing Future Health
består af fysiske manifestationer af fremtidens sundhed i 2050. Hun leder teamet, der
gennemfører workshops og forløb med både private og offentlige ledere og innovatører for at undersøge
konsekvenserne af alternative fremtider for deres produkter, services og forretnings- og styringsmodeller.

Sara var ansvarlig for at drive og udvikle Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi,
gennem et designdrevet strategiforløb. Det var afgørende at processen byggede på en bred involvering
af politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og borgere og at resultatet var
en agil, levende og operationaliserbar strategi. Forløbet var centreret omkring intensive workshops i hver
fase, hvor indholdet af den kommende strategi blev til i tæt samspil aktørerne imellem. Det sikrede både
fælles forståelse og commitment på tværs af aktører i den endelige strategi.

Sara er en erfaren oplægsholder og leder samarbejdet med Oxford Business School og HEC om Executive
uddannelse, Consulting and Coaching for Change, modul 5 Transforming Work.

Sara har solid erfaring med at drive innovationsprojekter og initiativer både på lokalt og strategisk
niveau i store organisationer. Hun har tidligere haft ansvar for at implementere Region Hovedstadens
Innovationspolitik og udvikle materiale og undervisningsmoduler til undervisning i innovationsmetoder af
mellemledere, sundhedsfagfolk og private virksomheder i Region Hovedstaden.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox