Menu
Søg
Scenariedesign: Brug fremtiden til at træffe valg i en usikker nutid
8. april 2020
Når vi skaber konkrete scenarier for fremtiden, kan vi lettere træffe de svære valg i nutiden. Dansk Design Center offentliggør i foråret et sæt af scenarier for fremtidens samfund, som du kan arbejde videre med, når din virksomhed skal ud af coronakrisen.

I den nuværende krise virker det mere aktuelt end nogensinde at stille spørgsmålet: Hvordan forholder vi os bedst til en dybt usikker fremtid? Sundhedseksperter, erhvervsledere og politikere prøver desperat at lægge en plan, samtidig med at de skal dechifrere den dybt komplekse og ukendte virkelighed, coronavirusset har skabt på rekordtid. Vi har alle – virksomheder, organisationer og enkeltpersoner – behov for at kunne planlægge en sikrere og bedre fremtid, uanset om det drejer sig om vores forretning, politiske fremtid eller dagligdag som borgere.

Reglerne for traditionelle prognoser er med ét slag ophævet – men hvis vi kan designe konkrete og plausible scenarier for vores erhvervsliv, sundhedssystem og økonomi, kan det hjælpe os med at træffe de rette valg i turbulent tid.

I Dansk Design Center har vi de seneste år arbejdet intensivt med scenariedesign, ikke blot i 1:1 forløb, men for større områder og sektorer. Blandt andet har vi hjulpet samarbejdspartnere, der skal planlægge fremtidens sundheds- og forskningsindsatser, vi har sammen med Wonderful Copenhagen analyseret fremtiden for kongresser og mødeturisme, og vi har bidraget til Industriens Fonds arbejde med at kortlægge fremtidens Produktionsdanmark. Med scenariedesign etablerer vi konkrete og sandsynlige fremtidsscenarier og bruger dem som et værktøj til at analysere de ændringer, der sker i nutiden. Når vi bruger designmetoder i processen, kan vi 1) co-designe selve scenarierne i en bred aktørkreds 2) designe scenarier med oplevelser og empati med fremtiden, fx gennem visualisering og menneskelige historier ("immersion") 3) Bruge co-design værktøjer til at facilitere strategiske samtaler om konsekvenserne af scenarierne. 

Dermed udfordrer vi de antagelser og forventninger, mange har til fremtiden og skaber et informeret grundlag til at træffe de store beslutninger på. Vi åbner for det bredere blik, men hjælper også med at snævre ind – systematisere og konkretisere de mange forudsigelser – og skabe en mere konsistent ramme til at forstå fremtiden.

Dansk Design Center

Centralisering eller distribuering?
I januar i år inviterede vi 130 internationale innovatører, beslutningstagere og designere til at bygge fysiske scenarier for fremtidens samfund i 2050 til vores store Experimentation by Design-konference. Diskussionerne var øjenåbnende, provokerende og lærerige – om end ingen af deltagerne havde kunnet forudsige den anderledes fremtid, vi ville stå i blot få uger senere. To af Experimentation by Design-konferencens store spørgsmål er pludselig blevet højaktuelle: Hvordan vil vi organisere os fremover? Vil vi allerede i 2021 stå i en verden der er præget af en mere centraliseret samfundsstruktur, hvor vi bygger tykke mure om vores lande for at modstå de rystelser, som en pandemi kan bringe med sig? Eller vil vi i højere grad forberede vores samfund på at være fleksible, decentrale og hurtigt kunne tilpasse sig globale forandringer? Det næste spørgsmål er: Hvad driver værdiskabelsen i vores samfund – samfundets behov eller markedets behov? Lige nu ser vi et Danmark, hvor regeringen har sat samfundets behov i højsædet. Vil markedets behov blive mere dominerende, når samfundene gradvist åbnes? Og hvordan ser et samfund ud, hvor markedet driver udviklingen og værdiskabelsen?

Det digitale arbejdsliv og lokal produktion
Et andet tema, mange af os konfronteres med i øjeblikket, er fremtidens arbejdsliv. Fremtiden er i den grad kommet på besøg i vores nye virtuelle rum og relationer. Nogle trives og oplever at arbejde effektivt på afstand – andre mærker udfordringen i at omsætte fysiske møder til digitale 1:1. Vi bliver tvunget til at live-teste og eksperimentere med, hvordan et alternativt, digitalt arbejdsliv kan se ud. Men vil efter krisen blot gå tilbage og gøre det, vi altid har gjort, eller vil i hvert fald en del af os begynde at arbejde på helt nye måder? Hvordan ser et samfund ud, hvor vi udnytter det frie, digitale arbejdsrum maksimalt – og måske slet ikke behøver faste mødetider længere?

Samtidig ændrer den måde, vi producerer og distribuerer på sig. Allerede få dage inde i den globale coronakrise så vi konturerne til et akut behov for værnemidler, og flere designere og produktionsvirksomheder begyndte at fremstille produkter til at afhjælpe behovet lokalt, blandt andet via teknologier som 3D-print. Samtidig stiller mange lande spørgsmål ved trygheden  i de nuværende produktions- og forsyningskæder. Det giver anledning til at spørge, om vi i fremtiden vil se flere virksomheder med en fleksibel supply chain og lokal produktion og endnu mere materialeinnovation.

Brug scenariedesign i din virksomhed
Dansk Design Center bidrager i denne svære tid til at ruste virksomheder og organisationer til at stå stærkere – også på den anden side af krisen. Derfor har vi besluttet at gøre scenarierne fra Experimentation by Design-konferencen frit tilgængelige, så virksomhedsledere og andre kan anvende dem i arbejdet med at komme videre efter krisen.

For at kunne bidrage der hvor behovet er størst, inviterer vi dig til at komme med dit bud på, hvor du ser samfundet i 2021. Brug linket nedenfor.

Har du behov for et afprøve scenarier i din beslutningsproces her og nu, eller har du i øvrigt spørgsmål til scenariedesign, er du velkommen til at kontakte programleder Sara Gry Striegler på sgs@ddc.dk

SCENARIER 2021: VORES SAMFUND EFTER CORONA

Med dit input kan vi indkredse og undersøge de største usikkerheder og bedre bidrage med input til at handle. Hvor forventer du, at vi er i 2021, og hvor kunne du drømme om, at vi er? Bliver vi mere centraliserede, eller vil vi se større spredning?

SVAR PÅ SPØRGEFORMULAREN HER

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand