Menu
Søg
SDG’erne – en gylden mulighed for Danmark
22. januar 2019
Bæredygtighedsdagsordenen er i den grad blevet mainstream, ikke mindst takket være FN’s 17 mål for verdens udvikling. Dansk Design Center arbejder aktivt på agendaen og ser store muligheder for at styrke både vækst og velfærd ved at bringe design i spil for SDG’erne.
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Christian Bason, Ph.D., CEO Dansk Design Center

Siden Mogens Lykketoft som formand for FN’s generalforsamling stod i spidsen for lanceringen af FN’s 17 nye verdensmål i 2015 - de såkaldte Sustainable Development Goals eller SDG’erne – er det blevet åbenlyst, at målene kan danne en stærk ramme for den måde, virksomheder og organisationer skaber værdi på. De kreative og designmæssige ressourcer vi har i Danmark bør aktiveres, så virksomheder og offentlige institutioner kan finde nye svar på vejen til at indfri de ambitiøse mål.

De fleste aktører i det danske design- og erhvervslandskab har efterhånden set, at fremtiden tilhører den bæredygtige dagsorden. I mere end et årti har vores kolleger i INDEX: Design to Improve Life uddelt verdens største pris for bæredygtigt design, og dermed været frontløbere lang tid før SDG’erne fandtes. Og senest har de danske topchefers ledelsesnetværk, VL-grupperne, i samarbejde med Industriens Fond og McKinsey & Co, sat SDG’erne på dagsordenen som et tema for hele 2019.

Det er egentlig ikke så mærkeligt, at vi i Danmark på denne vis rykker på SDG’erne. Vi har en lang tradition herhjemme for at designe bæredygtige løsninger på områder fra klima, energi, transport til landbrug og byudvikling. Det har også været med til at give os et stærkt brand ude i verden.

Også i Dansk Design Center arbejder vi med SDG’erne på en lang række områder, både indirekte og direkte. Lad mig kort beskrive fire områder, hvor vi særligt bidrager til FN’s mål.

#3 Sundhed: Boxing Future Health
Mere og bedre sundhed og trivsel i verden er vel nok én af de allervigtigste målsætninger frem mod 2030. Hvordan kan der skabes nye løsninger og tilgange, som øger forebyggelsen, giver adgang til sundhedsressourcer og understøtter mennesker i at mestre deres egen sundhed i verdens belastede områder.

I Dansk Design Center har vi dedikeret et helt team til at beskæftige sig med værdiskabende og innovative løsninger på sundhedsområdet. Vi samarbejder her med medicovirksomheder om nye produkt- og markedsmuligheder, vi bidrager med at udvikle servicedesign på vores hospitaler, og vi arbejder med forebyggelse i kommunerne.

Men måske vigtigst af alt har vi bygget et fremtidsværksted, som består af fire fremtidsscenarier for sundhed - Boxing Future Health. Her kan beslutningstagere og udviklingsansvarlige benytte sig af fire scenarieinstallationer, digitale fortællinger fra fremtidens borgere, samt et antal velafprøvede workshopformater til at arbejde konkret med en ellers usikker fremtid. Flere end 1700 mennesker har allerede oplevet scenarierne, og vores ambition i 2019 er, at scenarierne skal ud at leve i virksomheder og institutioner i hele landet – og internationalt. Det er ét projekt, der på sigt og med rette brug kan bidrage til at løse vanskelige problemer og udfordringer ikke bare inden for sundhed, men potentielt mange andre områder som beskæftigelse, socialområdet eller uddannelse.

#9 Industrialisering, infrastruktur og teknologi: Sprint:Digital
I takt med at den teknologiske udvikling, ofte betegnet som den fjerde industrielle revolution, flytter grænserne for, hvad der er teknisk muligt, så skal virksomheder ligeledes flytte deres måder at arbejde på. Nye produktionsteknologier som 3D print, Internet of Things (IoT) og nye måder at bruge data på er alt sammen vilkår, som virksomheder skal arbejde med.

Et af de projekter, der understøtter det mål, er Sprint:Digital. Over de kommende tre år gennemfører vi sammen med kolleger fra d2i – design 2 innovate forløb med digitale sprints for 100 små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Målet er at skabe nye digitale forretningsmodeller gennem designmetoder. I programmet arbejder professionelle designere tæt sammen med teams fra virksomhederne for at finde nye veje til at træde ind i den digitale fremtid. Resultaterne vil være koncepter for nye værdiskabende produkter, services og (bæredygtige) forretningsmodeller.

Og i vores Innofounderprogram, som er forankret i Innovationsfonden, arbejder nyuddannede iværksættere med netop deres idé til at løse verdens udfordringer.

#11 Bæredygtige byer: Circular Construction Challenge – Rethink Waste
Det er oplagt, at ét af verdensmålene fokuserer eksplicit på byudvikling, ikke mindst i takt med at over halvdelen af verdens befolkning snart bor i urbane områder. Men dette mål kan først for alvor blive realiseret, hvis vi formår at skabe bæredygtige byer med udgangspunkt i menneskers liv og behov: Dem som bor, lever og færdes i byerne.

Et af de programmer, vi arbejder med, er Circular Construction Challenge (CCC), som er et rigtig godt eksempel på, hvordan SDG’erne kan løftes fra store visioner til et konkret initiativ på byområdet. Vi gennemfører på vegne af Realdania en challenge – altså konkurrence - med fokus på nye cirkulære forretningsmodeller inden for det byggede miljø. Byggeriet står for ca. halvdelen af alt affald generet på verdensplan (ca. 1,3 mia. tons i alt), så det er et oplagt sted at begynde, når man i stræben efter højere bæredygtighed skal mindske mængden af verdens affald.

En international ekspertkomité har udvalgt ambitiøse finalister, der både skal udvikle deres løsning samt sætte et solidt hold af andre aktører – designere, tech-folk, forskere, eksperter m.fl., som kan hjælpe dem med at løbe deres projekt i mål. Takket være Realdania har vinderne i udsigt at få adgang til nye partnere og markeder, samt 1 mio kr. kontant til at finansiere deres videre udviklingsarbejde.

CCC er bare ét projekt ud af flere på byområdet, men der er interessant, fordi det, deltagerne bliver belønnet for, er den effekt, de kan skabe med deres projekt. Og byggebranchen er et godt valg, både fordi den som nævnt er storudleder af affald, og fordi den er meget stærkt reguleret. Så hvis man inden for det byggede miljø kan ændre på sin grundlæggende tilgang, er der håb for alle brancher.


#17 Partnerskaber: Empowerment gennem designressourcer
Der er én ting vi ved om FN’s verdensmål, og det er at ingen af dem kan opfyldes uden solide og brede partnerskaber på tværs af brancher. Der er ikke én branche, der kan løse fattigdom, standse forureningen af verdenshavene eller opfylde de øvrige mål på egen hånd. Det er fokus for det 17. mål: De partnerskaber, som nødvendigvis skal til for at de øvrige 16 mål kan blive opfyldt.

Netop i partnerskaber med virksomheder kan designernes tilgang med visualisering, eksperimenter og brugerinvolvering være dybt værdifulde. Det er naturligvis noget, vi arbejder med i alle indsatser i Dansk Design Center. Vi har en prisuddeling, Danish Design Award, hvor vi sammen med Design denmark og i tæt samarbejde med private sponsorer og Dansk Industri fejrer den forskel, design kan gøre inden for områder som arbejdsliv, læring, sundhed og deleøkonomi. I samarbejde med World Economic Forum, Faaborg-Midtfyn kommune og en række private aktører har vi i 2018 søsat et projekt med det fokus at højne det, man kalder mobiliteten, altså indbyggernes evne til at komme til og fra deres hjem og arbejdspladser, når de vælger at bo i regionen. Og så har vi netop afsluttet en nordisk konkurrence, hvor designere i partnerskab med FN’s klimakonference COP24 i Polen viser fremtidens bæredygtige møbler.

I 2018 accepterede vi en invitation fra FN’s udviklingsorganisation, UNDP, som med udgangspunkt i vores erfaringer med at bygge designprogrammer for danske virksomheder ønskede vores bidrag til organisatorisk fornyelse under overskriften ”platform way of working”. Tanken er at designe UNDP’s fremtidige indsatser ud fra principper som åbenhed, fokus på borgernes behov og aktivering af netværk af andre aktører end dem, organisationen normalt samarbejder med – herunder i den private sektor. Platformen er en åben arena, om man vil, hvor langt flere spillere inviteres til at blive partner i at udvikle bedre løsninger.

Vi har i løbet af det seneste år arbejdet med 10 af UNDP’s landekontorer, som har omsat værktøjerne fra platformen til nye forretnings- og styringsmodeller inden for områder som klimatilpasning, mobilitet, digitalisering af byer og meget andet.

Vi ser en enormt spændende og åben bane for at danske designressourcer kan facilitere nye partnerskaber, bygge nye forretninger og skabe mere bæredygtige løsninger på tværs af de mange FN-mål. Og det er både værdifuldt og helt nødvendigt: Ingen af de store udfordringer, vi står overfor, lader sig løse, hvis ikke vi arbejder sammen. Vores erfaring er, at man med en designtilgang hurtigt kan finde et effektivt, fælles sprog og en metode, som er anerkendt af alle parter, demokratisk i sit væsen, og som skærer ind til kernen af projektet på en måde, så man på trods af forskelligheder kan holde fokus på målet, der - med lidt bevingede ord – er en bedre verden.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand