Menu
Søg
Sirikommissionen
1. maj 2017
Dansk Design Center sidder med i Sirikommissionen, som ingeniørforeningen IDA har taget initiativ til sammen med folketingsmedlem for Radikale Venstre, Ida Auken. Sirikommissionen skal bl.a. kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og flere job.
Agnete Schlichtkrull

Kunstig intelligens begynder så småt at finde vej til vores hverdag: Siri, som har givet navn til kommissionen, er Apples personlige telefonassistent, og er blot ét af eksemplerne. Men kunstig intelligens begrænser sig langt fra til at være den rare hjælper på telefonen – ligesom et andet eksempel, IBMs Watson, ikke bare er en computer, der kan vinde både skak og Jeopardy. Kunstig intelligens er nærmere begyndelsen til, at vi skal til at tænke vores uddannelse, vores arbejdsliv og vores dagligdag om igen.

Robotterne kommer – og hvad gør vi så?
For danskere med produktionsjobs er det ikke noget nyt. Robotterne har gjort deres indtog i industrien hos flere og flere af Danmarks virksomheder. De overtager jobs, ændrer jobs og skaber nye jobs. Det, der måske vil være en overraskelse for nogen er, at heller ikke videnarbejdere går fri. Maskinerne kan ikke bare flytte tungere ting end os, de kan også lave beregninger langt hurtigere end os og håndtere en langt større mængde af informationer. Og de bedste af dem kan også forstå os sprogligt. Forstå, hvad det er, vi faktisk spørger om og hvad det er for informationer vi egentlig beder om, selv når vi spørger med helt almindelige ord og helt uden at programmere. Det giver en udfordring for selv landets klogeste hoveder i de dyreste jakkesæt – men det giver os også nye muligheder.

Det handler om nye jobs
Vi vil alle sammen gerne føle os uundværlige. Og det skal vi også – men vi skal forstå, hvad det er for nye muligheder vi nu får for at gøre os uundværlige. World Economic Forums grundlægger Klaus Schwab vurderer, at vi på verdensplan vil miste 7.1 millioner jobs inden 2020 på grund af digital disruption – heraf er 2/3 kontor- og administrationsjob – og at 65 % af de børn, der starter i skolen i dag, vil vokse op til job, der endnu ikke eksisterer. I Danmark vurderer HK, at 730.000 job vil blive automatiseret over de kommende 20 år, mens Cevea anslår, at helt op mod 900.000 job er i fare for at blive automatiseret. Det svarer til ca. en tredjedel af alle danske job. Men med til den historie hører også, at sådan har man også forudsagt udviklingen af de forrige industrielle revolutioner. Måske er svaret, at vi i højere grad skal arbejde side om side med kunstig intelligens og at en vigtig opgave derfor er at finde ud af, hvordan kunstig intelligens bedst kan supplere os.

Første fokus: Fremtidens transport og mobilitet
Sirikommissionen sætter i foråret 2017 fokus på fremtidens transport. Målet er at skabe viden og debat om, hvordan kunstig intelligens spiller ind og ændrer den danske transportsektor fremadrettet. Dette emne bliver diskuteret af Sirikommissionens transporteksperter i en arbejdsgruppe, som foruden Dansk Design Center tæller repræsentanter fra bl.a. Dansk Erhverv, Dansk Industri, ITS Danmark såvel som private aktører såsom Volvo, Scopito og Foundation Autonomous. Her foruden arrangeres der en række af workshops, hvor andre nøglepersoner fra transportsektoren, it-eksperter og andre relevante parter er inviteret med. 

Formålet med Sirikommissionen
Formålet er at se på, hvad de globale tendenser, også kaldet den 4. industrielle revolution, fører med sig, samt kortlægge, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder kunstig intelligens og digital disruption skaber. Det handler om, blandt ved hjælp af design-metoder, at skabe opmærksomhed om de forandringer kunstig intelligens og digital disruption skaber i vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked i særdeleshed – og hvad de betyder for os som mennesker. Men derudover også belyse, hvilke typer af job kunstig intelligens og digital disruption erstatter i fremtiden, hvilke mulige nye job det kan skabe, samt hvilke typer af uddannelser, der således bliver efterspurgt i fremtiden.

Følg med på bloggen
Medlemmerne af Sirikommissionen, inklusiv Dansk Design Centers direktør Christian Bason, blogger løbende. Følg med i bloggen på Berlingske Business. Dele af denne Siri Kommissionsbeskrivelse er skrevet af Ida Auken og formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen. Læs mere om deres grundlæggende tanker og læs også om Sirikommissionens kommissorium, opgaver og arbejdsform.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox