Menu
Søg
Storyboard
Tid
45 min
Type
Konkretiser
Deltagere
Gruppe (maks 4 deltagere)
Storyboard

Beskrivelse
Et storyboard er en simpel visualisering af et fremtidsscenarie, hvor I kan kommunikere grundelementerne ved komplekse løsningsforslag uden at have alle detaljer på plads. Begrebet stammer fra filmens verden, hvor man benytter storyboardet til at få det filmiske flow på plads, inden de dyre filmoptagelser finder sted.

Ofte vil storyboardet blive udviklet ved hjælp af tegninger. Det kan bruges som afsæt for en dialog med jeres brugere, hvor I inviterer dem til at beskrive deres oplevelse af løsningen. Det kan hjælpe jer til at spotte potentialer eller ulemper ved jeres løsningsforslag, som I selv har været blinde for.

Sådan gør I
1. Inden I udformer storyboardet, er det altafgørende, at I gør jer klart, præcis hvad I gerne vil blive klogere på. Brug det som afsæt for detaljeret feedback på delområder i jeres løsning, som I allerede nu kan se er nødvendige for succesfuld implementering.

2. Vælg et delområde I ønsker at undersøge og notér det i storyboardet. 

3.  Angiv en eller flere brugergrupper denne løsning henvender sig til i det andet felt af storyboardet. 

3. Skitsér derefter dele af jeres løsning så detaljeret I kan. Det kan I gøre ved hjælp af simple skitser tegnet i hånden.

4. Udvælg hvilke brugergrupper, der er kritiske for jeres løsnings succes og præsentér dem for jeres storyboard. Det kan foregå i en-til-en-interviews eller under gruppeinterview.

5. Justér jeres storyboard og gennemfør evt. endnu en test med jeres brugere.

Materialer
Storyboard [download og print selv]
Tusser

Værktøj
Storyboard

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox