Menu
Søg
Strategisk designanvendelse: Potentialer og barrierer
27. november 2018
Open innovation, design sprint, X-labs og samarbejde med designbureauer var fokus for breakoutsessionerne på konferencen Design Delivers 2018. Efter oplæg skulle deltagerne selv på banen og reflektere: Hvilke potentialer og barrierer ligger der i de forskellige veje til strategisk designanvendelse?
#1 Samarbejde med designbureauer
Oplæg af Michael Qvortrup, Corporate Design Manager, Danfoss, & Klaus Schrøder, Strategic Innovation Director og partner/CEO, design-people

67 pct. af de virksomheder, der benytter design, køber ydelser hos eksterne designbureauer. Enten fordi virksomheden ikke har interne designkompetencer, eller fordi virksomheden ønsker at komplementere egne kompetencer og få friske øjne på udefra. På denne session fik deltagerne indsigt i, hvordan samarbejdet mellem virksomhed og et eksternt designbureau kan fungere, hvad samarbejdet består af, og hvad der skal til, for at det bliver værdifuldt for virksomheden.

Potentialer
”Nye og friske øjne på forretningslogikker”.

”Mulighed for at afprøve processer og stille spørgsmål”.

”Risikominimering, som opstår ved at implementere flere specialiserede kompetencer i udviklingsprocessen”.

Barrierer
 ”Frygt for at blotte svagheder i virksomheden og for at få noget trukket ned over hovedet. Hvad er det egentligt, man siger ja til, og mister man kontrol?”.

”Det kan være svært for virksomhederne at se et resultat direkte på bundlinjen”.

”Der kan opstå kommunikationsbarrierer – der kan nærmest være et behov for en ’Design vs. Business-ordbog.’”.

#2 X-labs
Oplæg af Jesper Schleimann, Digital Transformation Officer, SAP, og Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center

De fleste virksomheder bekymrer sig om, hvordan deres forretning ser ud i fremtiden. Blandt større danske virksomheder er der i disse år en tendens til at etablere såkaldte x-labs, som typisk er autonome enheder placeret væk fra virksomhedernes hovedkontorer, og hvor mandatet er entydigt: Radikal innovation og next business - hurtigere. På denne session fik deltagerne indsigt i, hvordan de kan organiseres, hvilke resultater de kan skabe, og hvordan X-labs-tilgangen kan fungere for mindre virksomheder.

Potentialer
”Skaber et ’sikkert rum’ i virksomheden, hvor der er plads og tid til at eksperimentere uden forstyrrelser fra den daglige drift”.

”Giver mulighed for tidlig brugerinvolvering og derved mulighed for at møde de respektive behov fra start”.

”Mulighed for at bringe idéer til live gennem prototyper og lignende inden den egentlige udvikling”.

”Igangsætning af kulturforandring, hvor mere tværfaglighed og nye kompetencer skaber et stærkere narrativ, som i sidste ende giver en mere berettiget beslutning hos de egentlige beslutningstagere”.

Barrierer
”Usikkerhed i forhold til, om der er en målbar effekt af denne form for eksperimentation”.

”Traditionelle kontorlandskaber kan være en begrænsende faktor, når der skal etableres en sådan enhed i virksomheden, og der kan være en frygt for at adskille innovationsenheden fra resten af virksomheden”.

#3 Design sprint
Oplæg af Louise W. Klinker, Strategy & UX Director, 1508

Stadig flere virksomheder benytter design sprint-processer som metode til skabe innovation og nye forretningsmuligheder. På denne session fik deltagerne svar på, hvad design sprints er: Hvad det kan, hvad der kommer ud af det, hvad det består af, og hvad det har med design at gøre.

Potentialer
”Der skabes et fælles grundlag på tværs af organisationen, hvor der er mulighed for samskabelse på tværs af alle fagligheder”.

”Hurtigere resultater gennem en tidlig brugerinvolvering, som sikrer, at man udvikler validerede produkter og derved sparer penge”.

”Kortere produktudviklingsintervaller”.

Barrierer
”Usikkerhed om værdien og det egentlige slutprodukt: Hvad kommer der ud af investeringen?”.

”Manglende prioritering hos ledere, og at det er svært at sælge værdien af metoden og bryde med den eksisterende projektkultur”.

#4 Open innovation
Oplæg af Jarl Vindnæs, Co-founder, Stykka, Zoran Velkoski, VP, Global Business Relations, TekPartner, og Alfred Birkegaard, Collaboration Specialist, Novozymes

Open innovation spreder sig hastigt inden for både virtuelle og fysiske produkter og er blevet fundamentet for nogle af de mest innovative forretninger i moderne tid. Ved at invitere kunder ind som medskabere kan virksomheder drastisk øge kreativitet, innovation og udviklingshastighed. På denne session fik deltagerne svar på, hvordan man inviterer kunder og samarbejdspartnere ind som medskabere og åbent deler designs, idéer og data - og sikrer økonomisk fundament og profitabel forretning.

Potentialer
”Hurtigere og mere effektiv innovation gennem en øget iteration, som i sidste ende kan føre til et skift fra lineær tænkning til mere cirkulær tænkning”.

”Forøget hastighed i udviklingsprocesser”.

”Forum for at dele og drage nytte af en viden, som ikke før var tilgængelig”.

”Større værdiskabelse ved at bruge hinandens viden”.

Barrierer
”Frygt for at få kopieret eller stjålet sin IP og at blive blottet for potentielle konkurrenter”.

”Form for protektionisme hos nogle virksomheder, der gør, at de frygter radikale forandringer i organisationen”.

”Mangel på gode eksempler på, at dette er gjort ordentligt”.  

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox