Menu
Søg
Tænk i business-cases og 360-graders fokus
12. december 2016
OUTPUT FRA DESIGN DELIVERS: En af konferencens fem breakout-sessions havde titlen ”Kom godt i gang med design med vækst for øje”. Adm. direktør i Cramo A/S, Lasse Wittrup Ludvigsen og Claus Gramstrup, partner i designfirmaet Gramstrup+Co, stod for denne session sammen med designeren Uri Andersen.

Da Lasse Wittrup Andersen i starten af 2015 satte sig i direktørstolen hos Cramo A/S, var virksomheden ikke ny for ham. Han havde siddet fire år som CFO for virksomheden og kendte til de økonomiske udfordringer firmaet stod overfor. Den økonomiske krise havde været særligt hård for byggebranchen. Og for et firma, der levede af at udleje materialer til byggesektoren, var det svært at se lys for enden af tunnellen. Wittrup vidste, at der skulle noget drastisk til, hvis de røde tal skulle ændres til sorte. En dag faldt han over bogen ”Servicedesign for business” skrevet af Ben Reason, Lavrans Løvlie og Melvin Brand Flu. Her kan du læse en reportage om lanceringen af bogen.

Bogen er målrettet ledere og udviklingsansvarlige i virksomheder, tager afsæt i virksomhedernes udfordringer og kortlægger, hvordan de bedst muligt kan drage nytte af de stærke redskaber, som servicedesign tilbyder, bl.a. ved at sikre et stærkt kundefokus.

For Lasse Wittrup Andersen blev bogen en øjenåbner for en ny måde at gribe virksomhedsinnovation an på. Han følte, som mange andre, en vis skepsis og frygtede, hvad de ansatte ville sige til sådan nogle smarte københavnere med deres ”hippie-idéer”. Men til hans store overraskelse var det ikke varm luft, men derimod en systematisk analyse af virksomhedens arbejdsgange, de kom med.   

Fra produktfokus til kundefokus
Som en del af Plus-programmet besøgte Gramstrup+Co og Uri Andersen fire af Cramos depoter over hele Danmark og foretog kvalitative interviews. Det, de mødte på Cramos depoter, var energiske og hårdtarbejdende medarbejdere, der gjorde deres ypperste for levere en god service for deres kunder. Årsagen til den økonomiske krise skulle altså findes et andet sted. Man opdagede hurtigt, at der blev arbejdet i fire forskellige it-systemer og derfor benyttede man sig af analoge, selvopfundne systemer for at kommunikere med de andre depoter i landet. 

Dette betød, at de ansatte brugte meget tid på at ringe frem og tilbage til hinanden - tid, der kunne være blevet brugt bedre. En anden udfordring Cramo stod overfor var, at de mistede markedsandele. Deres produkter var ikke unikke, så der var hård kamp om kunderne. For at adskille sig fra konkurrenterne blev de nødt til at ændre strategi og forretningsmodel. Det medførte et skift fra produktfokus til at have fokus på kundernes servicebehov. Denne strategi har været medvirkende til, at Cramo i dag er en virksomhed i kraftig vækst, med sorte tal på bundlinjen.

Designtænkning og business case
Gramstrup+Co og Uri Andersen kombinerede to begreber, der ellers ofte optræder hver for sig – nemlig design thinking og business-case (forstået som den klassiske metode til at opbygge og sandsynliggøre rationalet bag en forretningsidé, inkl. dataindsamling, estimering, identifikation af marked og risikoberegninger). Designtænkning bruges til løbende at have et bedre beslutningsgrundlag undervejs i processen. Samtidig brugte man gængse business-case komponenter og regnede f.eks. løbende på konsekvenserne af de respektive løsninger, hvilke gav nogle klare pejlinger på effekten af investeringerne, og deraf også af Return on Investment (ROI). Dette hjalp også samarbejdet på vej, for imens designerne kunne bruge den kreative tilgang, følte virksomheden, at de blev hjulpet ved at kunne følge en business-case, som talte ind i deres forretningssprog.

Processen i designsamarbejdet
En del af de kvalitative undersøgelser gik ud på at invitere kunderne til workshops, hvor de kunne fortælle om alle de kontaktpunkter, som de havde med Cramo, for derigennem at forstå kunderejsen og optimere den, der hvor det haltede.

Derudover benyttede man sig af Living Labs – hvor Personas blev brugt til at afdække de forskellige kunders behov.

Gramstrup+Co sluttede af med at give 10 anbefalinger til arbejdet med designtænkning:

 1. Udviklingsprocesser skal have forankring i ledelsen
   
 2. Afdæk kunderejsen. Inviter kunderne med i udviklingsprocessen
   
 3. Forstå kontaktpunkterne og de bagvedliggende systemer og processer
   
 4. Involver medarbejderne aktivt i ideudviklingen gennem workshops og prototyper
   
 5. Afprøv nye koncepter, services og produkter i scenarier med rigtige mennesker i​​​​​​​ Living Labs
   
 6. Forstå de økonomiske konsekvenser af løsningerne med Business Cases
   
 7. Tænk implementering og forandringsledelse med fra starten og arbejd med det løbende
   
 8. Afsæt tid nok til at træne, udvikle og forandre nye kompetencer i organisationen
   
 9. Validér løbende business casen
   
 10. Vær i konstant forandring. Glem alt om endegyldige løsninger

Ved den fælles paneldebat, der afsluttede de fem breakout-sessions og satte punktum for Design Delivers-konferencen, slog Claus Gramstrup et sidste slag for brugen af business-cases i designprocessen. ”Designbureauerne skal forstå virksomhederne - ikke omvendt. Business-cases skal med i processen; det handler om at kunne se virksomheden 360 grader rundt”.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox