Menu
Søg
Undgå at innovation blot bliver et teater
Innovation for at opnå anerkendelse og prestige uden en klar plan for implementering og eksekvering, medfører blot skuffelse og desillusionerede medarbejdere. Med andre ord: Spiller din virksomhed innovationsteater?
Innovation i virksomhed

Hvad er et innovationsteater?
Der er stor forskel på at ’lave’ innovation og at ’lege’ innovation. Ofte glemmer organisationer at være realistiske i deres søgen efter innovation. Ledelsen undervurderer både kompleksiteten i innovationsprojekter, samt hvor risikovillig organisationen er og pludselig opstarter en ledelse projekter med stort set ingen chance for at nå i mål. Helt paradoksalt ender flere organisationer med at bruge mange ressourcer på at skabe innovation i form af radikal nytænkning, uden at de innovative tiltag nogensinde bliver realiseret i praksis. En slags spil for galleriet, om man vil.

Et innovationsteater skal i al sin enkelthed forstås som organisationers indsats på innovationsområdet – som en afdeling, strategisk vision ellers et kreativt område i fællesrummet - som er med til at holde troen på innovation i live. Der er dermed tale om et innovationsteater, så længe organisationens indsatser forbliver strategiske, prestigefyldte intentioner frem for betydningsfuld praksis. Konsekvensen er, at organisationers søgen efter innovation kan blive en destruktiv proces, som erstatter eksisterende (og måske ganske gode) produkter, og som tærer på medarbejderne, hvis arbejde ender med at være forgæves.

Hvordan undgår virksomheder at spille innovationsteater?
Inden nye innovationsprojekter sættes i gang skal ledere i organisationer stoppe op og spørge sig selv: Er vi på vej det rigtige sted hen? For at undgå at spille innovationsteater er det helt konkret vigtigt at sikre sig, at der er overensstemmelse mellem markedsbehov, ledelsesbeslutninger og designmuligheder:

  1. Undersøg markedsbehovet
    Som antropolog mener jeg, at innovation skal opfattes som nyttigt og relevant for både brugere og organisationen for at kunne skabe værdi – og der skal derfor være tale om, at der et behov for innovation. Dette behov skal gerne findes hos organisationens brugere, da det i sidste ende er dem, der skal købe nye produkter eller services.

  2. Beslut rammerne for designopgaven
    Når først behovet er fundet, er det vigtigt at fastsætte rammer for designopgaven: Er der brug for et radikalt, innovativt produkt, eller er der nærmere tale om en gradvist fremskridende udvikling af eksisterende produkter? Med denne nuancering laver ledere og medarbejdere en helt klar forventningsafstemning omkring designopgaven.

  3. Eksekver ideerne
    Som organisation er det vigtigt at vende blikket indad og reflektere over, hvorfor innovation netop er vigtigt for jer. Brug herefter jeres designere til at eksekvere dette ønske, så innovation bliver en praksis frem for et teater. Og ja, det er risikabelt, men husk på – risiko og innovation hænger uløseligt sammen.

Du kan hente hjælp til at kunne forholde dig kritisk til din egen organisations tilgang til innovation ved at anvende discipliner som design- og organisationsantropologi. Det kan bidrage med et dobbeltblik på organisationens og brugernes adfærd og hjælpe organisationer med præcis at blive opmærksomme på, om organisationens intentioner stemmer overens med egentlige innovationsmuligheder.

Måden at blive mere innovativ på, kommer ikke af at lave endnu en strategi, vision eller business case. Det handler i stedet om mennesker. Jeg tror på, at måden at undgå innovationsteater på skal findes i et match mellem designeres muligheder for at skabe innovation og en forståelse for brugernes adfærd. Altså ved at have øje på mennesker, og ikke kun på flotte strategier og risikokalkulering.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox