Menu
Søg
Værktøj: Value Proposition
16. marts 2017
Af Anders B. Kiertzner, Director of Research & Insights, Attention
Value propositions bruges til at belyse den værdi, man som virksomhed ønsker at skabe for kunden gennem produkter og services. Anders B. Kiertzner, Director of Research & Insights hos den strategiske produktudviklings-virksomhed Attention, giver her et indblik i, hvordan man arbejder med value propositions.
Agnete Schlichtkrull

Value Proposition
Value proposition anvendes som procesøvelse til at indsamle, sammenholde og evaluere input fra en organisation med henblik på at få belyst den værdi, man ønsker at skabe for kunden gennem et nyt produkt eller service. Derudover kan værktøjet også fungere som et styringsredskab til at sikre, at organisationen er alignet og tænker de samme værdier ind gennem hele udviklingsforløbet.

Value proposition som værktøj er designet til at få virksomheder til at tænke over, hvilken værdi de gerne vil skabe for deres kunder. Der lægges op til, at man diskuterer emner, der ligger udover de tekniske og økonomiske, og i stedet ser nærmere på, hvad det er for en oplevelse man gerne vil give kunden, hvad produktet eller servicen skal udtrykke osv. 

Value proposition bliver ofte benyttet tidligt i udviklingsprocessen og øvelsen kan med fordel gentages flere gange gennem udviklingsforløbet samt understøttes af både kvalitative eller kvantitative undersøgelser af kundernes ønsker, behov og oplevede værdi med tidligere eller lignende produkter og services.

Skov og Attention workshop
Skov og Attention holder workshop om Value Proposition
Skov og Attention workshop
Skov og Attention holder workshop om Value Proposition

Hvordan arbejder man med Value proposition?
I arbejdet med en Value Proposition spørger man: ”Hvilken værdi skal vi levere til hvem?” En Value Proposition er et løfte fra din virksomhed til et givent kundesegment. Det er et letforståeligt argument for, hvorfor kunden skal købe et produkt eller en service hos din virksomhed fremfor hos dine konkurrenter. Det skal være en tydelig erklæring, der beskriver, hvordan produktet eller servicen:

  • Løser kundens problemer eller forbedrer deres situation (relevans)
  • Leverer en specifik ydelse eller fordel (kvantitativ værdi)
  • Udmærker sig ift. konkurrenterne (unik differentiering)

Value Propostition Exercise er en co-creation øvelse, hvor alle er velkomne. Det er dog en fordel, at deltagerne har en vis grad af viden om virksomhedens overordnede strategi samt de kunder og markeder, som virksomheden opererer på. 

Alt afhængig af, hvor mange der deltager, kan øvelsen gennemføres på mellem 45 og 90 minutter. En template til øvelsen kan downloades i bunden af denne artikel.


Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Info
Kontakt Attention

Anders B. Kiertzner, ank@attention-group.com

Læs mere om Attention på www.attention-group.com

Publikation
Template: Value Proposition
Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox