Menu
Søg
Værktøjskasse: CRASH COURSE i design og byudvikling
2. december 2016
Hvad har byudvikling og strategiske designmetoder med hinanden at gøre og hvordan man bruge sidstnævnte til at skabe bedre byer? Det spørgsmål stillede Dansk Design Center 45 internationale topfolk, som kom på crash course i byudvikling på dette års store CityLab konference i Miami i oktober. Vi deler hermed vores værktøjskasse med designmetoder fra konferencen, som kan tages i brug når verdens byer skal udvikles.
citylab workshop
citylab workshop
Dansk Design Center forbereder workshop på dette års CityLab konference. For 4. år i træk samles borgmestre, byudviklere, virksomheder og praktikere i to dage til konference for at udforske fremtidens tendenser indenfor byudvikling.

Citylab er en årligt tilbagevendende konference, som arrangeres af den amerikanske virksomhed Bloomberg (der ledes af tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg) i samarbejde med mediehuset The Atlantic, der også står bag det toneangivende onlinemagasin for byudvikling af samme navn. Konferencen foregår hvert år i en ny by og har tidligere haft nedslag i bl.a. New York og London. I år var turen kommet til Miami i den amerikanske delstat Florida.

Dansk Design Center var specielt inviteret med til konferencen og satte sit præg på konferencen ved at afholde en workshop under titlen “Crash Course: How to use Danish-style design in city management”, hvor Dansk Design Centers Runa Sabroe, Christian Villum og Monica Moeskjær gav en fyldt sal af borgmestre, byudviklere, arkitekter og virksomheder et koncentreret indblik i, hvordan strategisk design og designmetoder kan skabe radikalt anderledes og helt anderledes fremtidssikrede måder at udvikle fremtidens byer på.

I dette byudviklings-crash course blev deltagerne på i alt 75 minutter ført igennem de trin som en designdrevet udviklingsproces består af. Crash courset tog udgangspunkt i en konkret case for at sikre et praktisk udgangspunkt: Nemlig et aktuelt udviklingsprojekt fra Danmark, hvor Odense Kommune i et samarbejde med to designbureauer skal skabe nyt koncept for byens centrale hus, Borgernes Hus, som ligger i direkte forlængelse af byens banegård. Denne offentlige bygning skal gentænkes, så den favner byens borgere, virksomheder, bibliotek, borgerservice og frivilligecenter i et samlet knudepunkt for byen.

citylab workshop
En designdrevet udviklingsproces gennemløber i alt tre faser, som kan gentages flere gange i takt med at nye byløsninger tager form og går fra abstrakte intentioner til konkrete byløsninger.

Forstå konteksten
Første skridt i en designdrevet byudviklingsproces er at gennemføre researchopgaver, hvor design-antropologer dokumenterer og kortlægger, hvordan mennesker bevæger sig i og oplever byen. At sende deltagerne i crash courset på feltarbejde var naturligvis ikke muligt indenfor tidsrammen. Derfor blev de sat til at arbejde  med arketyper i form af såkaldte personas. Det er nemlig et effektivt greb til at holde fokus på brugernes vinkel og minde deltagerne om, at de skal udvikle løsninger der passer til de individuelle behov, som både beboerne i byen og virksomhederne repræsenterer. Hermed omsætter man fyldig og kompleks viden om brugerne, men formidler det samtidigt simpelt og forståeligt. På crash courset blev deltagerne således bedt om at udvælge én brugertype - vi havde på forhånd udvalgt følgende: Børnefamilien, turisten, den ældre borger, den unge start-up virksomhed eller frivilligsektoren, og deltagerne blev stillet opgaven: Vælg den persona du synes er mest interessant og indret huset så det møder den personas’ behov.

Publikation
Personas
citylab workshop
Husets mange forskellige brugere blev blev præsenteret ved hjælp af personaer. Det er et effektivt greb, når deltagerne hurtigt skal forstå og relaterer sig til konteksten, når en ny løsning skal udvikles.

Få nye ideer
Hver persona var formidlet, så den repræsenterer et særligt behov, hvis huset skal være attraktivt for lige netop dem. Samtidig pegede personaerne direkte videre på næste trin, nemlig idégenereringen.

Publikation
Idéposter
Publikation
Headline stickers
citylab workshop
Her brainstormer deltagerne ideer til, hvad det nye hus skal rumme og grupperer ideerne, som hører sammen. Dét, der kendetegner en idé er, at den er konkret og rummer løsningen på de behov som brugergruppen repræsenterer.

Eksperimentér med nye løsninger
Derefter prøvede deltagerne kræfter med at bygge en konkret skitse til, hvilke elementer huset ville skulle indeholde, hvis det skal være attraktivt for lige netop deres brugergruppe. Resultatet blev en rækken desk-top versioner af en prototype. Pointen med at arbejde med prototyper er at afprøve, hvordan mulige fremtidsscenarier kan se ud. På den måde kan man opnå hurtig læring og udvikle sin løsning i relation til den reelle brugssituation. I dette tilfælde blev deltagernes prototyper udviklet ud fra et sæt værktøjer som indbød til løsninger i huset: En grundplan over huset, byggeklodser, personer, talebobler og ikoner på klistermærker. Allesammen byggesten som deltagerne frit kunne fortolke og bruge som del-elementer i deres løsninger.

Publikation
Desk-top prototyper
Publikation
Ikoner
Publikation
Fil til laserskæring
Har du lyst til at prøve kræfter med laserskæring? Download filen til træklodserne.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox