Menu
Søg
Veje til vækst: The Coffee Collective
9. august 2016
Et blikskur med espressomaskine i Kastrup er foreløbigt blevet til tre kaffebarer, kaffeskole og enggrossalg af kvalitetskaffe.
The Coffee Collective

Vi møder Peter N. Dupont, der udgør en fjerdedel af stifterne bag The Coffee Collective, i deres kaffebar på Frederiksberg, der også huser kontor- og  produktionsfaciliteter. Siden deres start har The Coffee Collective været  på en vækstrejse, der både har budt på med- og modvind, men alligevel har de formået at holde væksten kørende grundet deres nøje planlægning og opfølgning. Det har sikret, at de har kunnet følge med, være på forkant og handle i tide.

The Coffee Collective startede i 2007, da de fire ejere Peter N. Dupont, Klaus Thomsen, Casper E. Rasmussen og Linus Törsäter, fandt sammen om deres fælles passion for kvalitet og kaffemarkedet som helhed. Det var lige omkring dette tidspunkt, hvor kaffebarer for alvor blomstrede op og folk var villige til at betale mere for specielle kaffeoplevelser.

”Vi var de eneste der troede på idéen”
Målet var et kombineret risteri og kaffebar til at skabe kaffeoplevelser i. Men bankerne ville ikke være med, da de fire stiftere præsenterede deres idé. De fik dog lov til at låne til en kafferister og deres to første partier direct trade kaffe. Derfra startede de spartansk ud med at leje sig ind i et blikskur i Kastrup, hvor de købte en espressomaskine, åbnede deres webshop og satsede på engrossalg.

De fire stiftere kom alle fra jobs hos Estate Coffee som var Claus Meyers kaffemærke på daværende tidspunkt. Samarbejdet med ham, fortæller Peter, har blandt andet været medvirkende til, at de har turdet satse og turde sige: ”Det kan godt være, at det er en skør idé, og der er mange der ikke tror på den. Men vi oplever, at forbrugerne kan lide det og vi tror selv på det. Det fik vi mere mod på, fordi man har set ham arbejde og fulgt hvor visionær han kan være”.

The Coffee Collective
De fire ejere af The Coffee Collective: Peter N. Dupont, Klaus Thomsen, Casper E. Rasmussen og Linus Törsäter.

Helt fra begyndelsen holdt stifterne nøje øje med deres budgetter, som de fulgte måned for måned. Enggrossalget viste sig imidlertid at være en underskudsforretning, og de handlede på det kort tid efter.

 

Styr på budgetterne
Helt fra begyndelsen holdt stifterne nøje øje med deres budgetter, som de fulgte måned for måned. Enggrossalget viste sig imidlertid at være en underskudsforretning, og de handlede på det kort tid efter. ”Vi fandt ud af, at vi måtte simpelthen have en kaffebar”. Denne kaffebar blev placeret på Jægersborggade på Nørrebro i København.

Tilbage 2007 var Jægersborggade ikke præget af det café-miljø, der findes i dag. Det var et mere råt kvarter og domineret af et stort byggeprojekt. Til gengæld var huslejen lav, hvilket passede de fire stiftere godt ovenpå nedgangen i budgettet.

Tæt på kunderne
Stifterne bag The Coffee Collective var aktive i at opsøge deres målgruppe og tale med dem. De havde en fornemmelse af, at området omkring Jægersborggade var spændende, da de jævnligt deltog på et marked der, hvor de præsenterede deres kaffe. Her oplevede de, at deres produkt blev forstået og de opdagede en målgruppe, der værdsatte deres produkt. Om vigtigheden af at tale med kunderne fortæller Peter: ”Hvis man starter op selv, så kan man selv synes, at man har en god idé. Men i mødet med kunden finder man ud af, om den holder. Vi er ude at snakke med kunder og man ser lynhurtigt om de er interesseret”.

Efter åbningen på Jægersborggade i 2008 og ansættelsen af den første medarbejder i butikken, begyndte indtægterne at vise sig.

The Coffee Collective
Klar mødestruktur og rollefordeling

Klar til mødestruktur og rollefordeling
Mødestruktur og rollefordeling var allerede til stede i denne startfase. Om mødestrukturen forklarer Peter N. Dupont:  ”Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi blev nødt til adskille de forskellige diskussioner. Så ret tidligt begyndte vi at inddele de forskellige snakke, der opstår efter bestyrelsesmøder, driftsmøder og dagligdagssnak. Altså tre forskellige niveauer at løse ting på, så man ikke ender med at stå i dagligdagen og diskutere ting, der hører til på et bestyrelsesmøde”.

Rollefordelingen blev der også taget stillingen til fra starten, så hver ejer vidste, hvem der tager sig af hvad. Dog var rollerne ikke fastlåste for altid og er da også sidenhen modificeret efter drøftelser på bestyrelsesmøder. Hvad rollerne specifikt er, er ikke det vigtige, men derimod at de hver især kender deres arbejdsopgave og dens afgrænsning.

Man skal turde satse og fejle
I 2010 forsøgte de sig kortvarigt med en kaffebar i Roskilde, som de dog allerede efter et halvt år valgte at lukke, da den kørte med underskud. Peter N. Dupont forklarer også, at det på daværende tidspunkt var en stor mundfuld at styre noget, der fysisk lå langt væk. Her var månedsregnskaberne igen meget brugbare, da de kunne følge udviklingen. De vurderede, at udviklingen gik for langsomt. ”Men det var i hvert fald også det, at vi løbende kunne holde øje med den, det gjorde, at vi kunne lukke den i tide”.

Fra chok til succesfuld milepæl
Umiddelbart efter viser muligheden sig for at åbne i Torvehallerne, det nye madmekka i det centrale København. Men stifterne bliver mildest talt chokerede, da de får præsenteret huslejen. Her stillede de kritiske spørgsmål til sig selv som: ”Kan vi holde forretningen kørende? Hvilke andre virksomheder åbner, og er de relevante for os? Kan vi identificere os med konceptet?”. Igen viser The Coffee Collective, at de gør sig nøje overvejelser i alt hvad de gør. Da de fik tilbudt den store stadeplads ud mod Israels Plads, slog de til og kaffebaren er blevet en kæmpe succes, hvor køen ofte snor sig meget lang fyldt med kaffehungrende kunder.

Værdier forankret i alle led af virksomheden
Kvaliteten og historien bag The Coffee Collective bliver kommunikeret nøje. De har formået at skabe en forretning med et socialt ansvar som omdrejningspunktet. Det er ejernes ønske at give kaffebønderne gode arbejdsvilkår, samt producere kaffe i højeste kvalitet. Dette værdisæt deler deres kunder og The Coffee Collective sælger på denne måde ikke kun en kop kaffe, men både et værdisæt og god kvalitet.

For at videreformidle konceptet og tankerne bag, bruger ejerne meget tid og ressourcer på træning af personalet. De har udarbejdet en medarbejderhåndbog, som alle ansatte sætter sig nøje ind i. Det er vigtigt, at alle forstår og støtter op om konceptet og at kunderne kan mærke passionen fra medarbejdernes side.

”Vi vil så gerne have det her ud over scenen. Og når det lykkes, er det jo fantastisk at opleve. Så bliver man stolt som personaleleder, når man ser ens medarbejdere tage det hele til sig på den måde.” På denne måde sikrer The Coffee Collective, at deres værdisæt blive forankret dybt i virksomheden og lever i kaffebarerne selvom ejerne ikke er der.

Aktiv ledelse har resulteret i vækst på 20% om året
Personalehåndbogen er blot en lille del af de ledelsesmæssige værktøjer, som benyttes i  The Coffee Collective. Efter at de 2012 åbnede endnu en kaffebar med tilhørende kontor- og produktionsfaciliteter på Frederiksberg, har de arbejdet mere bevidst med organisationsudviklingen. De er nu oppe på 40 ansatte, og de mærker behovet for at bruge ledelse mere aktivt; ikke blot instinktivt.

Peter N. Dupont understreger hvor stor en forskel, det har gjort, at de er begyndt at overveje ledelsesværktøjer og ikke mindst ledelsesstile. Indenfor ledelse omtaler Peter to ledelsesstile; henholdsvis den resonans- og dissonansskabende, hvor han foretrækker at den resonansskabende vejer tungest på den balancerende vægtskål: ”Vi tror på, at de resonansskabende bringer os langt i det lange perspektiv, og det er dem, der skal være dominerende. De dissonansskabende ledelsesstile, som er mere temposættende og kommanderende, kan være nødvendige en gang imellem, men de skal på en eller anden måde bygge på et fundament af det resonansskabende, for at skabe optimal balance i virksomheden ”

The Coffee Collective har defineret en ledelsesgruppe, hvor de mødes kvartalsvist og diskuterer ledelse og bringer forskellige teorier i spil. Det har ifølge Peter N. Dupont givet et skub i vækstrejsen og The Coffee Collective har de sidste tre år vokset 20% år for år i omsætningen.

Og fremtiden? At ejerne bag The Coffee Collective brænder for deres forretning, er der ingen tvivl om. Om hvad de vil omsætte deres vækst og passion til i fremtiden siger Peter:  “I takt med at vi vokser, vil vi bruge vores ressourcer på at bringe os længere mod vores formål. Vi vil ikke bare vokse i størrelse. Vi vil bruge vores vækst til at øge kvaliteten for vores kunder i tæt samarbejde med kaffebønderne, så det skaber øget værdi for dem begge. Helt konkret arbejder vi på at åbne en ny kaffebar, hvor vi kan bringe kaffebønderne og vores gæster endnu tættere sammen”.

3 gode råd fra The Coffee Collective

  1. Hav styr på tallene fra starten! Følg op på budgetter jævnligt, så du måned for måned kan følge udviklingen
  2. Du skal turde at satse! Så længe der følges nøje op på budgetterne, så kan du handle på udviklingen med rettidig omhu.
  3. Forretningens værdi og passion skal kunne leve uden stifterens tilstedeværelse. Det er vigtig at forankre værdier og kultur hos alle medarbejdere.
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox