Menu
Søg
Virksomheders brug af og behov for design
15. november 2016
I januar 2016 gennemførte Megafon en kvantitativ undersøgelse for Dansk Design Center blandt 300 virksomheder med mellem 5 og 199 ansatte, på tværs af 9 brancher. Blandt andet blev der spurgt til virksomhedernes brug af og behov for design og innovationsværktøjer samt opfattelse af og forventninger til Dansk Design Center. Herunder finder du diagrammer med centrale resultater.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 39% af virksomhederne angiver, at design spiller en vigtig rolle for deres innovation og produktudvikling. 28% af virksomhederne siger, at design er en af deres tre vigtigste konkurrenceparametre. 33% siger, at virksomheden kunne have gavn af nye værktøjer, der kunne styrke innovationsevnen og sætte mere tempo på produktudviklingen. Og 42% mener, at det vil gavne danske virksomheders forretning, hvis Dansk Design Center kan bidrage til, at de arbejder mere målrettet med design.

De følgende spørgsmål (17-20) viser, at omkring en tredjedel af virksomhederne angiver at design spiller en vigtig rolle for virksomheden. Mange af disse kunne være i målgruppen for DDC. 12-18% af disse virksomheder arbejder ikke med design i dag.

Der er flest virksomheder (49%), der er uenige (21%) eller meget uenige (28%) i, at de primært arbejder med design, når de af andre årsager skal lave ændringer i deres produkter. 

Der er ikke fundet stor forskel i den primære anvendelse af design mht. virksomhedernes størrelse og geografi.

Der er forskel mht. brancher – der er flere der er enige (51%) og færre der er uenige (30%) i ”Fremstillingsvirksomheder”, mens der er færre enige (18%/29%) og flere der er uenige (58%/56%) i brancherne ”Bygge og anlæg” og ”Engroshandel og detailhandel”.

Mere end en tredjedel af virksomhederne (39%) er meget enige (18%) eller enige (21%) i, at design spiller en vigtig rolle for virksomhedens innovation og produktudvikling. 

Der er ikke fundet stor forskel mht. virksomhedernes størrelse og geografi.

Der er branchemæssige forskelle: Fremstillingsvirksomheder er mere enige (56%) og Bygge og anlæg er mindre enige (15%).

Lidt under en tredjedel af virksomhederne (28%) er meget enige (12%) eller enige (15%) i, at design er en af de tre vigtigste konkurrenceparametre for virksomheden.

Der er ikke fundet stor forskel mht. virksomhedernes størrelse, geografi og branche. Dog er der færre enige (9%) i Bygge og anlæg.

En tredjedel af virksomhederne (33%) er meget enige (10%) eller enige (23%) i, at virksomheden kunne have gavn af nye værktøjer, der kunne styrke vores innovationsevne og/eller give os mere tempo på produktudviklingen. 

Der er lidt færre af de små virksomheder (5-9 ansatte) der er enige (21%) i forhold til gennemsnittet på 32%.

Der er branchemæssige forskelle: Fremstillingsvirksomheder er mere enige (49%) og Bygge og anlæg er mindre enige (18%).

Virksomhederne har mange forventninger til hvilke af opgaverne som DDC varetager. De giver i gennemsnit 3,6 svar på spørgsmålet.

Der er en pæn tilslutning til alle de foreslåede opgaver (42%-66%) 

En femtedel af virksomhederne (22%) svarer ingen af nævnte opgaver (14%) eller ved ikke (8%)

Der er store forskelle mht. hvilke opgaver der forventes varetaget set i forhold til både branche og geografi, jf. tabelrapporten herom.

Fire ud af 10 af de adspurgte virksomheder (42%) mener i høj grad (27%) eller i meget høj grad (15%), at DDC kan hjælpe danske produktionsvirksomheder med at arbejde mere målrettet med design. 

Halvdelen af virksomhederne (50%) kan angive de typer temaer de ville være interesseret i, at Dansk Design Center skulle tilbyde ydelser eller produkter indenfor. Der er i gennemnit afgivet 2,3 svar per virksomhed.

Lidt under halvdelen af virksomhederne (41%) kan ikke nævne nogen platform.

Der er kun små forskelle på geografi , virksomhedsstørrelse og branche. 

Der er mange gode kommunikationskanaler for DDC

Den bedste måde at kommunikere til den design- eller produktansvarlige i virksomhederne er gennem Google (47%) og de sociale medier Facebook (45%) og LinkedIn (37%). 

Herefter kommer erhvervspressen (35%), Nyhedsbreve (35%), Branche/fagmedier (31%), regionale og lokale medier (28%) samt messer og konferencer (25%).

Der er små forskelle på brancher og en meget lille forskel på geografi og virksomhedsstørrelse.

Publikation
Virksomheders designbehov, designbrug samt forventninger til DDC
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand