Menu
Søg
Who owns the digital city?
8. september 2016
Af William Schou
Målet med debatten var at udforske potentialerne og udfordringerne der rejser sig med de afsindigt store mængder af data, som bliver genereret og ikke mindst definerer ejerskabet af denne data, mellem borgerne, den offentlige- og private sektor.
Bloxhub mornings
Hub director of BLOXHUB Torben Klitgaard welcomed a packed room with croissants and coffee to a morning debate about the increasing digitization of our cities.

Forbindelsen mellem mig og data
Et panel bestående af tre eksperter inden for feltet var blevet inviteret til at belyse de mange muligheder og udfordringer som datadrevne byer står overfor.

Martin Brynskov, lektor ved Aarhus Universitet, lagde ud med at sige, at København er i førerposition, hvad angår udvikling af intelligente byer. Han understregede, at de gode eksempler stadig er svære at finde. Men når man ser på gode levevilkår i byer, globalt set, er danske byer førende. Hvad angår udfordringerne ved digitalisering, sagde han, at det manglende ejerskab af dataen er det største problem i dag. Og at vi simpelthen ikke aner hvordan vi skal håndtere den. ”Byerne er maskiner, som oparbejder data og det er virkelig vigtigt at vide hvordan maskinen fungerer, sådan så borgerne både kan benytte sig af dataen og slette den igen”, sagde Brynskov og fortsatte med at sige ”det første vi bliver nødt til at finde ud af, er forholdet mellem mig som borger og dataen”.

Slutbrugere og nye forretningsmuligheder
Søren Nørgaard Madsen, IoT & Smart City Strategist, Solution Innovation, TDC Group var enig i den vurdering og proklamerede at han så lyst på fremtiden, ”vi ser mange udviklingsmuligheder for virksomheder”. Kommunerne bruger data administrativt og kunne godt tænke sig, at anvende det til at skabe nye løsninger og servicer for byerne. TDC samarbejder med kommuner om at lave nye servicetilbud, med fokus på borgerne. ”Det handler om liveability”. Et godt eksempel er de nye metoder til at måle luftkvalitet. Med et lille, enkelt værktøj vil byer kunne identificere forskellige luftpartikler i forskellige dele af byerne. Madsen tror at det meste vil være digitalt forbundet, inden for 2-5 år. Han mener bestemt at byer har ret til eje den data den producere, men samtidigt er han også fortaler for åbenhed og samarbejder med private virksomheder.
”Hvad angår eksemplet med luftforurening, så vil dataen stadig være ejet af den private virksomhed, sådan som forretningsmodelen ser ud lige nu”.

Panelet var enige i, at vi kun har set begyndelse af intelligente byer og der er lang vej igen.

Lad borgerne handle
Liselott Stenfeldt, Team leder & Arkitekt MAA ved Alexandra Instituttet, Interactive Spaces Lab, sagde at intelligente byer handler om, at give borgerne mulighed for at handle. Hun fortalte om et eksempel fra Østrig, hvor man har installeret sensorer og spraydåser på cykler. Når en cyklist køre over et bump på vejen, reagerer sensoren. Den efterlader et fysisk mærke på det konkrete sted og på den måde informeres kommunen om, at der er brug for udbedring af vejen. ”Det giver borgeren mulighed for at interagere direkte med byen, hvilket gør det til et godt eksempel”. Men spørgsmålet bliver, hvordan indsamler vi data samtidigt med at vi beskytter borgerne for konstant kontrol og overvågning. ”Hvor går grænsen for dataindsamling?”. – på den måde understregede Stenfeldt de udfordringer, der er ved intelligente byer. Hun talte om en mere holistisk tilgang, ”lad os tale om visionerne for vores livsførelse, ikke kun løsningerne”. Madsen var hurtig til at sige, ”visioner er gode, men vi bliver altså også nødt til at gøre noget”.

Digitalisering er kommet for at blive
Hvorvidt vi kom meget tættere på, at besvare spørgsmålet Who Owns The Digital City? Er uklart.
Debatten kredsede meget om to emner, samarbejde og investeringer. Madsen mener, at den danske tradition for samarbejde mellem den private og den offentlige sektor er nøglen til innovation. Her ser han også et rum for at oplyse offentligheden om intelligente løsninger i byrummet, ”alle skal vide, hvad API er (Application programming interface, red.)”. Stenfeldt var formentligt den af oplægsholderne, som kom tættest på at besvare dagens hovedspørgsmål, ved at sige, ”et område burde ikke have ejere, nogle steder burde være til for alle”.

Fakta om BLOXHUB mornings:
Den første af fire planlagte arrangementer dette efterår, BLOXHUB mornings, blev afholdt d. 23. august i den nystartede Copenhagen innovation hub – BLOXHUB. Arrangementerne er blevet skabt i et samarbejde mellem de forskellige medlemmer af hub’en. Dette arrangement var organiseret af Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Copenhagen Solutions Lab og The International Federation of Housing and Planning.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox