Menu
Søg

Dansk Design Centers behandling af personoplysninger for nyhedsbrevsmodtagere og brugere af hjemmesiden www.danskdesigncenter.dk

1. Introduktion

Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan Dansk Design Center ApS behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.danskdesigncenter.dk ('Hjemmesiden').

Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne informationsskrivelse samt lovgivning, vi er underlagt, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) ('Databeskyttelsesforordningen') samt lov nr. 502 af 18. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen ('Databeskyttelsesloven') samt sådan anden lovgivning, der supplerer disse regler.

Dansk Design Center er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til Dansk Design Center skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 0.

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger Dansk Design Centers Hjemmeside indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, herunder lave statistikker. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesse i at varetage driften og forbedre vores Hjemmeside (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse og din organisationstype, herunder kan du frivilligt opgive dit navn og titel.

Formålet er at sende dig nyhedsbreve, som du har anmodet om samt vores legitime interesse i at markedsføre vores services (Databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b og f).

3. Hvor dine oplysninger stammer fra

Nogle oplysninger vil vi indsamle direkte fra dig, herunder tilmelding til nyhedsbreve. Når du interagerer med vores Hjemmeside, indsamler vi automatisk tekniske data om dit udstyr, browsinghandlinger og mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier.

4. Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af Dansk Design Center, og dermed agerer som vores databehandler. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt udsendelse af nyhedsbreve og hosting af vores Hjemmeside. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.  Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28 og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

5. Tredjelandsoverførsler

Flere af vores databehandlere er etableret i uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger er sikret gennem databehandlerens bindende virksomhedsregler, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 47. Dokumentation for databehandlerens bindende virksomhedsregler kan fås på anmodning ved at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet under pkt. 9.

6. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

6.2 Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

6.3. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.4. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbarformat og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på ddc@ddc.dk.

6.9 Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.
Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Sletning af data

Oplysninger indsamlet om din brug af vores Hjemmeside, jf. pkt. 0, slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 18 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage. Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke to år efter, du har trukket det tilbage i henhold til forældelsesreglerne.

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

8. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9. Kontaktoplysninger

Dansk Design Center er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne informationsskrivelse, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 0, kan du kontakte:
Dansk Design Center ApS
CVR 37287121
Bryghuspladsen 8, BLOX
Indgang C, 2. sal
1473 København K
Mail: ddc@ddc.dk

10. Ændringer til denne informationsskrivelse

Såfremt vi foretager ændringer i nærværende informationsskrivelse, vil den seneste version altid være tilgængelig på hjemmesiden.

11. Versioner

Dette er version 1 af Dansk Design Centers informationsskrivelse dateret den 1. december 2018.

 

Download Dansk Design Centers databeskyttelsespolitik her.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand